Voedselbank april

Het motto voor de maand APRlL is: “LET EEN BEETJE OP ELKAAR” 

Juist in deze tijd waarin er door Corona angst is en ook bezorgdheid en verdriet, is het goed om nog meer naar elkaar om te zien en te delen.

Het zal geen nieuws zijn dat het werk van de Voedselbank broodnodig blijft, zeker nu! Vanuit de kerken bieden wij al jaren de mogelijkheid om voedsel in te zamelen en via collectes geld te doneren. In deze tijden, van beperkt fysiek contact, gaat de voorkeur uit om een donatie te doen aan de Voedselbank Westerkwartier. Giften zijn welkom op bankrekening NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier.

Ondanks het sluiten van de kerken, willen we u naast de mogelijkheid van het doneren de mogelijkheid bieden om producten te blijven inleveren voor de Voedselbank Westerkwartier. U kunt daarvoor contact opnemen met diakenen Chantal (06-55874789) of Annet (06-55900899). Zij maken dan met u de afspraak om deze producten bij u thuis op te halen of dat u ze brengt bij één van hen. Er zal voldoende afstand worden gehouden tussen u en de diaken. De diaken zal dan zorgen dat de producten worden bezorgd bij de Voedselbank Westerkwartier. De Voedselbank Westerkwartier vraagt in deze tijden vooral om houdbare (koffie-)melk en groeten in blik of pot.

Hartelijk dank voor uw medewerking!