diaconaat

De diaconie vindt het de centrale taak van het diaconaat om in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten. Diaconaat is een opdracht waarbij de gehele gemeente betrokken is. De diaconie betrekt de gemeente bij de nood in de wereld, veraf en dichtbij, door aan te duiden waar wij met onze betrokkenheid of onze hulp medemensen van dienst kunnen zijn.
Daarbij streeft de diaconie er naar, waar mogelijk, ook actief bij te dragen aan dienst- of hulpverlening, dan wel anderen te stimuleren in deze activiteit.

De diaconie verzorgt onder andere het collecterooster, de roosters voor autodienst en de bloemendienst en het rondbrengen van de cassetterecorder.

Om bij te kunnen springen bij incidentele financiële knelpunten is het "Fonds Omzien naar Elkaar" opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn. U kunt altijd een beroep doen op dit fonds, voor uzelf of ten behoeve van iemand anders, bijvoorbeeld via de predikant of een ambtsdrager. 

Het werelddiaconaat is voor het grootste deel ondergebracht bij de ZWO-groep.

Secretaris van de diaconie: Nienke Vrolijk-Stremler secretariaatdiaconiedorpskerk@gmail.com

Beeld "Helpende hand" van Ruud Schrijvershof