diaconaat

De  centrale taak van het diaconaat is om in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten. Diaconaat is een opdracht waarbij de gehele gemeente betrokken is. De diaconie betrekt de gemeente bij de nood in de wereld, veraf en dichtbij, door aan te duiden waar wij met onze betrokkenheid of onze hulp medemensen van dienst kunnen zijn.
Daarbij streeft de diaconie er naar, waar mogelijk, ook actief bij te dragen aan dienst- of hulpverlening, dan wel anderen te stimuleren in deze activiteit. De diaconie is een gezamenlijke activiteit van de Dorpskerk en de Gastkerk gemeenten.
Wij zijn bij veel activiteiten binnen en buiten de gemeente betrokken. Zo spelen we een rol bij de organisatie van het Heilig Avondmaal, stellen we collectedoelen vast en zijn we verantwoordelijk voor het collecterooster. Verder coördineren we de giften voor de voedselbank, zijn we betrokken bij Vluchtelingen Werk, het Platform Kerken Westerkwartier (https://pkwhelpt.nl/) maar ook bij ‘tafels van hoop’ en koken bij Bosshardt (https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamergroningen).

Om bij te kunnen springen bij incidentele financiële knelpunten is het "Fonds Omzien naar Elkaar" opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn. U kunt altijd een beroep doen op dit fonds, voor uzelf of ten behoeve van iemand anders, bijvoorbeeld via de predikant of een ambtsdrager. 

Het werelddiaconaat is voor het grootste deel ondergebracht bij de ZWO-groep.

Secretaris van de diaconie: Nienke Vrolijk-Stremler secretariaatdiaconiedorpskerk@gmail.com

 

Beeld "Helpende hand" van Ruud Schrijvershof