rondom de diensten

Het collecterooster staat hier

Zondag 15 januari

 Dorpskerk 9.30 uur PKN-dienst.

Tijdens deze dienst is er kindernevendienst. Ds. Jasja Nottelman, studentenpastor in Groningen gaat voor in de dienst. We vieren in deze dienst het Heilig avondmaal.

Zondag 22 januari

Gastkerk 9.30 uur Raad van Kerkendienst. Deze zondag vieren we de week van gebed voor eenheid in de Gastkerk (15 t/m 22 januari). Kerken over de hele wereld staan stil bij hetzelfde thema, dit jaar is dat ‘Doe goed, zoek recht’. Bijzondere aandacht is er voor verdeeldheid die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. De voorbereidingsgroep bestaat uit leden van de aangesloten kerken bij de Raad van Kerken Zuidhorn en ds. Hester Wouda. Zij maken gebruik van het materiaal dat dit jaar samengesteld is door de Raad van Kerken in Minnesota. Op deze manier weten we ons verbonden met kerken wereldwijd; zo is de week van gebed voor eenheid ook bedoeld om eenheid tussen christenen te bevorderen. Het is alweer lang geleden dat we een RvK dienst met Heilig Avondmaal konden houden, daarom is het bijzonder dat we dat deze zondag weer Heilig Avondmaal kunnen vieren in oecumenisch verband. De cantorij o.l.v. Yke Luinenburg zal de dienst muzikaal ondersteunen! 

 Zondag 29 januari

Dorpskerk 9.30 uur   

Gastkerk  9.30 uur   Op deze zondag gaat pastor André van Aarle bij ons voor. We lezen uit 1 Timotheus 4:1-10 en denken onder andere na over “Waarheid en Dankbaarheid.” We hopen op een mooie viering met elkaar en zijn blij pastor van Aarle bij ons in de kerk te kunnen begroeten. Live te volgen via de website van de Gastkerk.                       

Zondag 5 februari  

Dorpskerk 9.30 uur 

Gastkerk  9.30 uur   Ds. Mattin Langenburg gaat bij ons voor. We zijn blij met zijn komst en hopen op een inspirerende viering met elkaar. Live te volgen via de website van de Gastkerk.

 

Doopsgezinde Vermaning (Langestraat 62, Noordhorn) 20.00 uur Iona-viering.   

Van harte welkom bij deze laagdrempelige oecumenische viering in de doopsgezinde kerk in Noordhorn.  Deze viering valt binnen het Winterwerkprogramma en wordt door een groepje mensen voorbereid. De viering begint om 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Iona-vieringen zijn geïnspireerd door de liturgie van de oecumenische gemeenschap op het gelijknamige Schotse eiland. Deze gemeenschap is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Er worden liederen uit de Iona-traditie gezongen, waarbij de gelezen teksten en gezongen melodieën zich kenmerken door eenvoud. Een korte adempauze in het drukke, dagelijkse bestaan. Iedereen is van harte welkom! 

Zondag 12 februari

Dorpskerk 9.30 uur  Op de 6e zondag na Epifanie lezen we uit Jesaja 38.1-6 over de genezing van Hizkia en uit Lucas 18.31-43 waar Jezus een blinde weer laat zien. We zijn blij dat de muziekgroep o.l.v. Catrien de Boer meewerkt aan deze dienst. Het is feestelijk dat jong en oud hierin meespeelt en een aantal van de liederen begeleidt. Een van die liederen is ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’. Dat is een vrolijk lied waarin de schrijver de heilsgeschiedenis als een dans weergeeft. De relatie tussen dans en liturgie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar komt in oude culturen voor. 

David danste voor de ark; en in het lied wordt de Zoon van David zelf als een danser voorgesteld:

Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht.

Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht.

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.

Ik danste het lied van gerechtigheid.

We worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze dans en het lied van gerechtigheid voort te zetten. Het is een dienst met kindernevendienst. Van harte welkom!  

Gastkerk 9.30 uur Op deze zondag gaat onze consulent ds. Huib Marchand bij ons voor. We zijn blij hem bij ons in de dienst te kunnen begroeten en hopen op een inspirerende viering met elkaar. Medewerking aan de dienst wordt verleend door &joy.! Live te volgen via de website van de Gastkerk.