welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

14 april: Zesde zondag van de 40 dagen / Palmzondag

Gastkerk: Met deze zesde zondag van de 40 dagen, de Palmzondag, begint de Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus' feestelijke intocht in Jeruzalem. Jezus wordt daarbij door zijn leerlingen geprezen als de Messiaanse koning. Hij weet echter dat de juichkreten zullen omslaan in de roep om zijn kruisiging. Het is de dag van “heden hosanna, morgen kruisig Hem!” (Lied 556).

Aan deze dienst zal de muziekgroep van onze kerk meewerken.

Dorpskerk: In deze dienst gaat ds. Sita Hofstra voor. Zij is een prominent lid van de de groep theologen "Op goed gerucht", die een liberale theologie voorstaat. De kinderen spelen een bijzondere rol in de dienst: zij gaan met Palmpasenstokken een rondgang in en om de kerk maken! 

 

21 april: Eerste zondag van Pasen

Gastkerk: Het graf is leeg. En de vrouwen die het bezoeken zijn helemaal van streek. Dan staan er plotseling twee mannen bij hen en zeggen:  “Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was...” Als de vrouwen aan de apostelen vertellen wat ze hebben meegemaakt, reageren die met “kletspraat!”. Alleen Petrus laat zich door het verhaal van de vrouwen in beweging brengen en rent naar het graf.

Hoe reageren wij op het bericht dat Jezus uit de dood is opgewekt? En wat betekent dat voor ons? 

Aan het begin wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnengedragen. Naast onze organist, Ada Meerse, werkt ook Marten Postmus mee aan de begeleiding van de liederen. Hij speelt op de trombone. Het belooft een feestelijke dienst te worden.

Dorpskerk: We vieren Pasen aan de hand van het thema ‘De muur is afgebroken’. We lezen het verhaal over de opstanding uit het evangelie naar Johannes en een aantal verzen uit de Brief aan de Efeziërs, waarin Paulus schrijft ‘de muur is afgebroken’ (2:14). De ‘muur van vijandschap’, die scheiding maakte tussen is afgebroken door Jezus Christus, door Gods onvoorwaardelijke en universele liefde die uitgaat naar alle mensen, ongeacht hun etnische afkomst, ras, geslacht of maatschappelijke positie. We laten ons inspireren door enkele muurschilderingen van Banksy (zie de toelichting bij Goede Vrijdag). Onderstaand kunstwerk is afgebeeld bij de Westelijke Jordaanoever op de muur die scheiding maakt tussen Israël en Palestina. We zien een gat in de muur met daarachter een jongetje dat met zand speelt. De muur is middel en symbool van angst, vijandschap en geweld. ‘De muur is afgebroken’, is een opdracht en belofte ten aanzien van alle muren die mensen nog steeds gescheiden houden, muren die soms dwars door ons eigen hart lopen. Met Pasen vieren we dat deze muren worden doorbroken en de stenen bouwstenen van liefde mogen worden (Efeziërs 2:19-22). Deze feestelijke viering wordt muzikaal ondersteund door de cantorij!

 

28 april: Tweede zondag van Pasen / Quasi Modo Geniti

Gastkerk:  10.00 uur Lofprijsdienst: 'Doe's lief' is het thema van deze lofprijsdienst waarin ds. Jeroen van Olffen voorgaat. Ds. Van Olffen is als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Menaldum. Zijn eerste gemeente was in Geldermalsen en daarna volgden Lekkerkerk en Makkum. Muzikale medewerking wordt verleend door de band five4YOU uit Oldehove. We wensen een gezegende dienst. 

Dorpskerk: Onze dorpsgenote Greetje Rol gaat in deze dienst voor. Zij is emeritus-predikant. Een mooie dienst gewenst!

 

5 mei: Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini

Gastkerk: Deze zondag zal mevr. Willemijn Piksen voorgaan. Ze is studente theologie aan de Theologische Faculteit te Groningen. We heten haar van harte welkom en wensen haar en de gemeente een goede dienst. 

Dorpskerk: Hij is geestelijk verzorger in het Zonnehuis in Zuidhorn en gaat deze zondag bij ons voor: Job-Jan ten Horn.

Vrijthof: Jeugdkerk o.l.v. Michel Boot en Ruud Smienk

 

12 mei: Vierde zondag van Pasen / Jubilate

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: In de tempel in Jeruzalem wordt Jezus gevraagd: 'Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.' 'Dat heb ik u al gezegd', antwoordt Jezus, 'maar u gelooft het niet.' Waar ligt dat volgens Jezus aan? En wat speelt voor onszelf een rol bij de vraag of wij wel of niet geloven?