rondom de diensten

Het collecterooster staat hier

Alle diensten zijn live te volgen via de website van Gastkerk en Dorpskerk

 

Zondag 7 mei                

Gastkerk 9.30 uur Op deze zondag gaat Ds. J. Kroon uit onze “buurgemeente” Grijpskerk voor. We vieren het Heilig Avondmaal. We zijn blij dat hij bij ons voorgaat en hopen op een mooie en inspirerende viering met elkaar.

Dorpskerk 9.30 uur Ook hier gaat een predikant uit een “buurgemeente” voor: Ds. Sita Hofstra. We zien uit naar een inspirerende dienst!

 

Zondag 14 mei              

Gastkerk 9.30 uur Zondag Rogate (naar de introïtus ‘Rogate’ / ‘Vraagt’, Joh. 16,24) Liturgische kleur: wit. Schriftlezingen: 1 Johannes 4,7-21; Johannes 15,9-17. Het thema dat de beide schriftlezingen verbindt is de liefde. In aansluiting hierbij kun je de vraag stellen: ‘Wat is liefde?’ Interessanter voor een preek in een zondagsviering is misschien nog wel de volgende vraag: ‘Wat betekent de liefde voor een christelijke gemeente?’ Daar liggen concrete uitdagingen voor eenieder.

Tijdens deze kerkdienst zal afscheid genomen worden van twee diakenen die de Gastkerk jarenlang met toewijding gediend hebben. Tot voor kort was Gerdie Klaassen voorzitter van de diaconie; Wilma Stigter was secretaris van de diaconie. Van hen beiden zullen we afscheid nemen. Ds. Peter van Ool

Dorpskerk 9.30 uur Een vertrouwd gezicht: onze dorpsgenoot Henk Pol. Hij weet ons altijd te verrassen met nieuwe inzichten.

 

Donderdag 18 mei Hemelvaart

Dorpskerk 9.30 uur In de gezamenlijke dienst van Hemelvaart gaat ds. H. de Boer voor. We verheugen ons op een boeiende dienst.

 

Zondag 21 mei

Dorpskerk 9.30 uur Gezamenlijke dienst.  De zesde zondag na Pasen wordt ook wel Wezenzondag of Exaudi (Hoor!) genoemd. Die naam verwijst naar Johannes 14:18 waar Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten. In het evangelie naar Johannes lezen we dat Jezus liefhebben en Gods geboden onderhouden bij elkaar horen en dat we zo met Hem verbonden blijven (Johannes 14:21). Voorganger: Hester Wouda

Zondag 28 mei

Vandaag is het Pinksteren!  In deze gezamenlijke eredienst gaat dorpsgenoot Arnold Wienen bij ons voor. Arnold  Wienen is jongerenwerker geweest in de GKV Zuidhorn en is nu jongerenwerker in de Westereen. Onlangs heeft hij een presentatie verzorgd op een bijeenkomst van  de Ring Westerkwartier. Een verslag van deze avond staat ook in deze DorpsGast. We zijn blij dat hij bij ons voorgaat en hopen op een mooie en inspirerende viering met elkaar.

 

Zondag 4 juni

Gastkerk 9.30 uur  Op deze zondag gaat ds. Christel Minnaard bij ons voor. We zijn blij dat zij bij ons voorgaat en hopen op een mooie en inspirerende viering met elkaar.

Dorpskerk 9.30 uur Een geliefde gastvoorganger komt bij ons op bezoek: ds. Wietske Tinga. Zorgvuldige liedkeuze en afgewogen preken zijn haar handelsmerk.

 

Zondag 11 juni

Gastkerk 9.30 uur Op deze zondag gaat ds. Christiaan Post bij ons voor. Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door &joy en er is jeugdkerk. We zijn blij dat hij bij ons voorgaat en hopen op een mooie en inspirerende viering met elkaar.

Dorpskerk 9.30 uur Vandaag gaat onze eigen predikant voor: Hester Wouda. Heldere bijbeluitleg en verbinding met onze tijd in een creatief samenspel.