welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Zondag 13 oktober 2019 zeventiende zondag na Trinitatis
Gastkerk: Vandaag gaat mevr. Anita van der Heide uit Groningen voor. Zij is student theologie aan de Faculteit de Godgeleerdheid. Wie weet, een verfrissend geluid?

Dorpskerk: In deze dienst gaat een goede oude bekende voor: dominee Ybo Buurma. Sinds zijn vertrek naar Haren is het de eerste (en hopelijk niet de laatste) keer dat hij ons bezoekt. In deze dienst werkt de cantorij onder leiding van Yke Luinenburg en Tjeerd Frans Smits mee.

 

Zondag 20 oktober 2019 achttiende zondag na Trinitatis
GastkerkOecumenische Dienst waarin voor zal gaan ds. Henk Pol. Deze dienst wordt mede voorbereid met leden van de Raad van Kerken. Deze keer is het geen dienst van Schrift en Tafel maar wel een Oecumenische Dienst waarin we elkaar vanuit verschillende geloofsachtergrond kunnen ontmoeten. Ook na de dienst is hiervoor gelegenheid met koffie of thee. Er is ook Jeugdkerk.

 

Zondag 27 oktober 2019 negentiende zondag na Trinitatis
Gastkerk: 11 uur ds. Jan van der Veen van de Trinitatis-kerk te Heerenveen gaat voor. Op 27 okt zal worden gedoopt Evan Tomas geboren te Groningen op 21-4-2017. Een intens blij en ondernemend jongetje, zoontje van John en Marjet van Werven, broertje van Jonah. Voor aanvang van de dienst is er koffiedrinken.

Dorpskerk: In deze dienst gaat ons gemeentelid Yke Luinenburg voor. In de Evangelielezing staan de karikaturen van een zelfingenomen farizeeër en een schaamtevolle tollenaar tegenover elkaar. Waar staan wij zelf?

 

Zondag 3 november 2019 twintigste zondag na Trinitatis
Gastkerk: ds. Bert de Ruiter, emeritus-predikant uit Drachten, zal de dienst leiden. Wij vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.

Dorpskerk: Dominee Wietske Tinga is zo langzamerhand geen onbekende in onze gemeente. Zij is Doopsgezind emeritus-predikant. Zij is vraagbaak voor velen op het gebied van het kerklied.

 

Zondag 10 november 2019 éénentwintigste zondag na Trinitatis
Gezamenlijke Fruitdienst in de Gastkerk: met als voorganger ds. Hester Wouda, predikant Dorpskerk. We willen graag de dingen zelf in de hand hebben, zelf bepalen hoe we ons leven inrichten. Autonomie en zelfbeschikking spelen een belangrijke rol in deze tijd. Dat we het leven ontvangen uit Gods hand staat ver van dit idee af. Om dankbaar te kunnen zijn moet je eerst kunnen ontvangen. Als Israël uit ballingschap terug is, zien ze in David de dankbare koning. Degene die zich verbonden wist met de Eeuwige. We lezen de teksten uit het leesrooster van Dankdag voor gewas en arbeid (woensdag 6 november). Zo horen we het danklied van David (1 Kronieken 29:10-16) en lezen we Lucas 17:11-19. David is in staat tot dankbaarheid, omdat hij in staat is alles te zien als gave vanuit de hand van God. Dankbaarheid is een oefening in loslaten, handen openen om te ontvangen. Om van daaruit de goede gaven door te kunnen geven.  Er is ook Jeugdkerk.