welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

17 juni – Derde zondag na Trinitatis

Gastkerk: Op deze zondag zal pastor André van Aarle voorgaan. Pastor Van Aarle is diaken in het Bisdom Rotterdam en werkt met name in de plaats Langeraar. Hij heeft familie in Niezijl en preekt de laatste tijd regelmatig in de Protestantse Gemeente te Zoutkamp. Al één keer eerder heeft hij in de Gastkerk een dienst geleid: dat was afgelopen jaar op 24 september. Daar zijn veel positieve reacties op geweest. We zijn  dan ook erg blij dat hij deze zondag opnieuw naar ons komt. Een goede dienst gewenst.

Dorpskerk: In de Dorpskerk gaat een vertrouwde gastpredikant voor: Emeritus-predikant Rob Fortuin uit Groningen. Altijd goed voor een verrassende invalshoek en een liturgie met fraai gekozen liederen.

 

24 juni – Eerste zondag van de zomer

Oecumenische dienst in de Gastkerk: Deze zondag vieren we een oecumenische dienst die uitgaat van de Raad van Kerken Zuidhorn. Voorganger is ds. Els Rijkmans, doopsgezind predikant uit Hoogezand. Paulien Costongs, Renée ter Veer en Jannie Werksma hebben samen met haar deze dienst voorbereid en zullen er ook aan meewerken. Centraal staat Mirjam, de zuster van Mozes en Aäron. We hopen op een gezegende dienst!

 

1 juli – Tweede zondag van de zomer

Gastkerk: In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal. Gelezen wordt het slot van het verhaal van Job. Alles heeft Job verloren: zijn hele veestapel en, wat het ergste is: zijn tien kinderen. Jobs vrienden kunnen dat verklaren: het is een straf van God. Maar Job houdt vol dat hij niets misdaan heeft. Hoe komt het dan dat hij zo verschrikkelijk moet lijden? Eindelijk krijgt Job een antwoord van God. Maar is dat wel een antwoord op zijn vraag? En wat doet Gods reactie met Job? Kunnen ook wij er iets mee, wanneer we door lijden getroffen worden?

Dorpskerk: Ds. Henk Pol, ruim bekend in kerkelijk Zuidhorn, gaat voor in de dienst. De combinatie van grondige Bijbelstudie en oog voor de moderne wereld staat garant voor een boeiende viering.

 

8 juli – Derde zondag van de zomer

Gastkerk: In deze dienst zal Ella Sofie, de dochter van Gerlinda Katerberg en Luc Wieldraaijer uit Noordhorn worden gedoopt. Voorganger is ds. Ruth Renooij. Veel gemeenteleden kennen haar vanuit haar werk als pastor in onze Gastkerkgemeente. Ook is zij al diverse keren voorgegaan. We wensen haar en de gemeente een gezegende dienst.

Dorpskerk: In deze dienst gaan gemeenteleden -jong en oud- bezig rond het thema “flessenpost”. Bij flessenpost gaat het altijd om iets dringends: iemand wil gered worden, zoekt contact of heeft een belangrijke boodschap voor de vinder van de fles. Verschillende gemeenteleden worden benaderd voor een bijdrage. De muziekgroep onder leiding van Catrien de Boer werkt mee. Er is geen kindernevendienst. Wij hopen op een feestelijke dienst voor iedereen!

 

15 juli – Vierde zondag van de zomer

Gezamenlijke AdA-dienst in de Gastkerk: In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 van de basisschool afscheid van de kindernevendienst. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn ze welkom in de jeugdkerk. Het is een hele stap die de kinderen moeten maken, en ze weten niet wat hun te wachten staat. Wat hebben ze nodig op weg naar het nieuwe, onbekende: de nieuwe school en de nieuwe groep van de jeugdkerk? Daarover zullen we nadenken aan de hand van het verhaal over de uitzending van Jezus' leerlingen en een spiegelverhaal van Bernard Benson met de titel: 'Een tocht naar het geluk'. Het spiegelverhaal zal niet worden voorgelezen, maar wel gepresenteerd door middel van kleine filmpjes waarin de kinderen het met behulp van lego-poppetjes uitgebeeld hebben.

Deze dienst is een Anders-dan-Anders-dienst die vooral gericht is op kinderen, maar zeker ook volwassenen zal aanspreken. Medewerking verleent een muziekgroep o.l.v. Margreet Kamminga en Marijke Schaaphok. Het belooft een levendige dienst te worden.