welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

17 februari: Zesde zondag na Epifanie

Gastkerk: De hele nacht hebben Simon en zijn collega's zich ingespannen en niets gevangen. Waarschijnlijk zijn ze moe en teleurgesteld, als ze de volgende ochtend naar het oever terugvaren. Terwijl ze bezig zijn de netten te spoelen, stapt Jezus in de boot van Simon en vraagt hem een eindje van het land weg te varen. Dan vertelt Jezus de menigte vanaf de boot over God en zijn koninkrijk. Als Hij klaar is, roept Hij Simon op om naar diep water te varen en de netten uit te gooien. Voor een beroepsvisser als Simon moet dit een volstrekt onzinnige oproep zijn. Want vissen vang je vooral 's nachts, wanneer het water is afgekoeld en de vissen uit de diepte naar boven komen. Het lijkt dus niet verstandig om 's ochtends de netten uit te werpen, vooral, wanneer men na een hele nacht harde inspanning moe en gefrustreerd naar het oever is teruggekeerd. En toch doet Simon wat Jezus zegt. “Op uw woord...” Meer dan het woord van Jezus heeft Simon niet. Net zo mij als wij. Wat maakt dit woord dan zo krachtig dat Simon eraan gehoorzaamt, ook als het iets zegt dat vanuit zijn ervaring als beroepsvisser onverstandig klinkt? Wat maakt Jezus' woord voor óns zo krachtig dat wij het willen horen en naleven, ook als het soms iets zegt dat ingaat tegen onze eigen ervaring?

In de Vrijthof is er Jeugdkerk, onder leiding van Hillie Smid en Gretha Solle.

Dorpskerk: Deze zondag gaat Yke Luinenburg in plaats van ds.Nelleke Eijgenraam voor. (Ver-)oordeel niet: een moeilijke opgave!

 

24 februari: Zevende zondag na Epifanie

Gastkerk: Ds. Wybe Feenstra is deze zondag onze voorganger. Sinds 2005 is hij verbonden aan de Protestantse gemeente te Niekerk-Oldekerk-Faan. Daarvoor diende hij achtereenvolgend de Gereformeerde Kerken te Winsum (Fr) en te Oostermeer. We wensen hem en de gemeente een gezegende dienst.

Dorpskerk: In deze dienst is het een laatste kans om het alternatieve rooster te volgen met een lezing uit Ester. Een boek dat tot de verbeelding spreekt, vol intriges, good en bad guys, actie, geweld haat en liefde. Te lang om helemaal te lezen natuurlijk; wellicht leuk om thuis vooraf eens te lezen. Centraal staat de identiteit van Ester, als koningin aan het hof lijkt ze haar joodse afkomst te zijn vergeten. Gerechtigheid voor haar volk haalt haar over om tevoorschijn te komen. Wat vormt jouw identiteit en wat maakt dat je tevoorschijn komt? Deze dienst wordt muzikaal ondersteund door de cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Yke Luinenburg. We nemen in deze dienst ook afscheid van de fam. Van der Molen, die binnenkort naar Assen verhuist. Er is kindernevendienst en oppas.

 

10 maart: Eerste zondag van de 40 dagen / Invocabit

Gastkerk: “Invocabit” (“Roept hij mij aan”) luidt de Latijnse naam van deze eerste zondag van de veertig dagen. Hij verwijst naar Ps. 91:15: “ Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. In het Bijbelverhaal gaat het over Jezus die veertig dagen in de woestijn door Satan op de proef wordt gesteld. Om Jezus te verleiden, gebruikt Satan ook woorden uit Psalm 91. Maar de liturgie, zou je kunnen zeggen, 'pakt de psalm terug', laat die niet in verkeerde handen. Zo geeft ook Jezus zich in ons verhaal niet in de handen van Satan.

Vrijthof: Jeugdkerk o.l.v. Ruud Smienk en Wilma Stigter

 

17 maart: Tweede zondag van de 40 dagen / Reminiscere

Gastkerk:  De Latijnse naam voor deze tweede zondag van de veertig dagen luidt “Reminiscere”, “Gedenk”. Dat is een woord uit Psalm 25, vers 6: 'Gedenk uw barmhartigheid, Heer.' Met Psalm 25 begint ook de adventstijd, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, zodat deze psalm van het gedenken beide voorbereidingstijden omspant.

In de dienst op deze zondag horen we hoe Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus de berg opgaat om te bidden. Daar wordt Jezus in een hemels licht gezet; de aanblik van zijn gezicht en zijn kleding verandert. Opeens verschijnen er Mozes en Elia, die met Jezus over zijn levenseinde spreken. De evangelist gebruikt daarvoor het woord “exodus”, dat letterlijk “uittocht” betekent. Een uittocht die voor Jezus zal worden tot een doortocht van de dood naar een nieuw leven. Hier ligt een verband met de doop die we eveneens in deze dienst vieren: de doop van Vianne Tirsa Boonstra en van Elynn Céline den Besten. Het belooft een feestelijke dienst te worden.

Dorpskerk: In deze dienst gaat ds. Nelleke Eijgenraam voor, onze oud-predikante. Blij haar weer te zien!