rondom de diensten

Het collecterooster staat hier

Zondag 5 mei

Gastkerk 9.30 uur Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.

We lezen het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lukas 24.

Jezus wordt herkend bij het breken van het brood – en dat mogen wij die morgen ook doen: het brood breken (en hopelijk zijn aanwezigheid in ons midden ervaren). Het is een bekend verhaal, maar blijft tot de verbeelding spreken. Jezus met twee van zijn leerlingen in gesprek. Jezus geeft ze alle ruimte om hun verhaal te doen; een mooi stukje pastoraat.

Maar zoals in meer gesprekken zitten er ook in dit gesprek 2 spannende momenten!!  Op zeker moment zeggen de twee mannen namelijk tegen Jezus: “Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat daar gebeurd is?” Bent u dan helemaal wereldvreemd? Weet u dan totaal niet wat er in de wereld en in levens van mensen speelt? Beste man, leest u dan geen kranten?!

Een tweede spannend moment in het gesprek is als Jezus op zeker moment zegt: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip. Dat u niet gelooft in alles was de profeten gezegd hebben?!” Waar de Emmaüsgangers vroegen: “Leest u dan geen kranten?”, daar vraagt Jezus: “Lezen jullie eigenlijk de Bijbel wel?!” In de preek op zondag 5 mei zullen 3 vragen een paar keer voorbij komen. Waarheen ben jij onderweg? Met wie loop je op? en Waar hebben jullie het zoal over?

Dorpskerk 9.30 uur Na jaren elders te hebben gewoond is Berend Borger weer terug in Zuidhorn. Tegenwoordig is hij predikant in Groningen, verbonden aan de Remonstrantse gemeente. Mooi om hem in de dienst mee te maken.

 

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

Dorpskerk 9.30 uur gezamenlijke dienst Met Hemelvaart zullen we de aftrap geven van Het Feest van de Geest, dat deze keer cirkelt rond het thema Troost. In de dienst zal een kort gesprek zijn met Gosse Koopmans, over wat hem zoal als kunstenaar raakt en inspireert. Dan zitten we al richting troost en de Geest. Bij beide gaat het om dicht, heel dichtbij; dat het daar moet en zal gaan gebeuren. Uit het evangelie zullen we Johannes 16 lezen, waar Jezus tegen de leerlingen zegt: Jullie zijn verdrietig maar werkelijk het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet zal gaan, zal de Pleitbezorger, de Trooster niet kunnen komen.  Zo van: het kan dus uit, jullie worden er zelfs beter van. Dit is deel van het feest van Hemelvaart. Zoals Gosse Koopmans en Claartje van der Linden als kunstenaars ons met nieuwe ogen willen laten kijken naar wat dichtbij is, zo zal de Geest ons in dezelfde richting meenemen. Ons laten zien dat we niet alleen zijn gelaten, integendeel. … Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen, als zonlicht om de bloemen, een moeder met haar kind, te veel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind, lied 663. Stof genoeg om in de dienst bij stil te staan. Na de dienst gaan we naar de Gastkerk, waar we kennis kunnen maken met Claartje van der Linden en haar werk. Dat het een goed begin van een mooi Feest van de Geest mag worden.  GR

Zondag 12 mei

Dorpskerk 9:30 uur, gezamenlijke dienst, voorganger: ds. Hester Wouda. Zondag Exaudi (verhoor), 7e zondag van Pasen, ook wel Wezenzondag genaamd, omdat Jezus zegt: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’. Hij beloofde om de Vader te vragen om hen de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, te sturen. Het gaat over de ervaring van God verlaten te zijn. In gebeurtenissen die je leven lam leggen bijvoorbeeld. In Johannes wordt de Geest ook wel paraklètos genoemd. In oude vertalingen wordt dat vertaald als Trooster, in de NBV21 als Pleitbezorger. Het kan ook vertaald worden als metgezel. Troost kun je ervaren in de metgezel, degene die naast je blijft staan. Kan de natuur je ook tot trooster zijn, tot metgezel? In het werk van kunstenaar Gosse Koopmans dat in de Dorpskerk staat, zien we hoe de natuur zijn werk gaat. Bomen die verrotten, bomen waar blaadjes aan komen, of waar juist paddenstoelen op groeien. Bomen kunnen zich aanpassen aan de omstandigheden. Veelal reiken ze met hun takken naar de hemel, maar soms ook komt er een storm die daar een einde aan maakt. We lezen uit Johannes 14:15-21.

 

Zondag 19 mei Pinksteren

Gastkerk 9.30 uur gezamenlijke dienst Vandaag vieren we het Feest van de Geest; het Pinksterfeest. Thema van het Feest van de Geest is deze keer “Troost”. Kunstenares Claartje van der Linden zal tussen Hemelvaart en Pinksteren exposeren in de Gastkerk. Verschillende van haar tekeningen zullen ook in de dienst een plek krijgen. Tekeningen van bloemen in verschillende fases: in de knop, in volle bloei, aan het verdorren. Ik hoop te preken over gedeelten uit Psalm 104; en met name over vers 30:

“Zend uw adem (uw Geest, Ruach) en zij worden geschapen.  Zo geeft uw de aarde een nieuw gelaat” …

Daarnaast leggen we woorden van Paulus uit II Korintiërs 4:16 ”Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd”.

Dorpskerk 17.00 uur Pinkstervesper Voorgangers: Anita Bakker en Marjan de Haas. Een vesper is een kort avondgebed waarin een Psalm centraal staat. De Vespers (of het avondgebed) behoort oorspronkelijk tot de getijdengebeden van de Oosters Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk. Het woord komt uit het Latijn, van ‘vespera’ wat avond betekent. De vesper heeft een eigen opbouw, die wij gebruiken als leidraad voor de Pinkstervesper over bomen en troost. We zingen een aantal liederen uit het Pinksteroratorium ‘Aanwezig’ van Marijke de Bruijne en Chris van Bruggen en lezen Psalm 104 uit ‘Psalmen Anders’ van Huub Oosterhuis, waarin de schoonheid van de schepping bezongen wordt. Voor het moment van inkeer en verstilling lezen we stukjes uit het Dagboek van Anne Frank waarin ze schrijft over de kastanjeboom, die ze kan zien vanuit het zolderraam.