welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

15 april: Derde zondag van Pasen

Gastkerk: Op deze zondag gaat ds. Jörg Buller voor. Op het leesrooster staat dan het verhaal van Kaïn en Abel. Valt er aan dit bekende verhaal nog iets nieuws te ontdekken? We zullen zien.

Dorpskerk: Studentenpastor ds. Timo Meijlink gaat bij ons voor. Soms gaat bij ons iemand uit het Zonnehuis of een gevangenis voor. Het levert soms een inkijkje in een ander aspect van het leven. Heeft een studentenpastor ook een eigen invalshoek?

 

22 april: Vierde zondag van Pasen

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Voor deze zondag staat een vreemd stukje uit de Bijbel op het leesrooster. Het vertelt over godenzonen die met mensendochters trouwen. Wat moeten wij met dit verhaal? Misschien dat dit vreemde verhaal op een 'vreemde', d.w.z. niet gewone manier wordt uitgewerkt. Je zou het dan ook een AdA-dienst kunnen noemen. Maar of het dat wordt, blijft nog even een verrassing.

Om 9.30 uur is er in de Vrijthof jeugdkerk o.l.v. Marja Bok en Wilma Stigter.

 

Om 19.30 uur is er in de Dorpskerk een Taizéviering. In Taizé, een dorp in het Franse Bourgondië, heeft de Zwitser Roger Schütz in 1949 een Protestantse klooster-gemeenschap gesticht, waar meditatieve diensten worden gevierd. Kenmerkend voor deze diensten zijn langere stiltes en korte liederen die meermaals achter elkaar worden gezongen om als een meditatief gebed af te dalen in ons hart. Een bijzondere ervaring!

 

29 april: Vijfde zondag van Pasen

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: In deze dienst neemt Anita Snippe afscheid als scriba van de Dorpskerk. Haar taak zal worden overgenomen door Marjanne Beiboer die we vandaag zullen bevestigen. Samen met haar zal ook Johannes Algra bevestigd worden, en wel als kerkrentmeester. Ook zal Gusta Boxman in deze dienst afscheid nemen als diaken. In de Schriftlezing horen we hoe God aan Noach de opdracht geeft om een ark te bouwen. Dit verhaal bepaalt ons bij de vraag: Hoe heeft de schepping toekomst?

 

6 mei: Zesde zondag van Pasen

Gastkerk:  Deze zondag gaat ds. Mattin H. Langenburg voor in de dienst. Ds. Langenburg is sinds 2008 predikant van de Protestantse gemeente Middelstum-Toornwerd-Westerwijdwerd. Voor die tijd diende hij de Gereformeerde Kerken in Strijen en Grijpskerk. Wij wensen hem en de gemeente een gezegende dienst.

Dorpskerk: In deze dienst gaat ds. Greetje Rol voor. Zij komt oorspronkelijk uit West-Friesland (Egmond), is werkzaam in het Friese Exmorra en enkele andere dorpen. We hopen dat zij zich in het Westerkwartier ook thuis zal voelen!

Om 19.00 uur is er een lofprijsdienst o.l.v. ds. Ineke van den Beukel, die sinds 2012 als predikant verbonden is aan de Protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemeer.

 

13 mei: Zevende zondag van Pasen

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Deze zondag vieren we een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel. We horen het slot van het Noachverhaal, waarin verteld wordt dat God met Noach en zijn nakomelingen een verbond sluit. Als teken van dit verbond hangt God zijn boog in de wolken. Dit teken is gesteld middenin de dreiging, waar de angst voor dood en ondergang hun schaduwen werpen. En het is goed om te lezen dat dit verbond universeel is: het omvat al wat leeft op aarde.