welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

RONDOM DE DIENSTEN

16 december: Derde zondag van de Advent

Gastkerk: De geloofsgetuige die op deze zondag zijn verhaal vertelt, is de profeet Sefanja. In de tweede helft van de zevende eeuw v. Chr. was hij werkzaam in Jeruzalem. Het was een tijd waarin er in Juda andere goden werden vereerd. Zelfs in de tempel te Jeruzalem was er een beeld voor een Kanaänitische godin neergezet. Sefanja kondigt aan dat Juda en de hele aarde gestraft zullen worden voor de verering van afgoden en het plegen van onrecht. Maar het komt een dag dat God het vonnis teniet zal doen en zijn volk zal bevrijden van zijn vijanden. Dan zal God zelf als koning in Jeruzalem wonen te midden van de zijnen. Waar zouden wij van bevrijd moeten worden? Zijn er dingen die tussen ons en God in komen staan? Wat zou het koningschap van God voor ons kunnen betekenen? Vrijthof: Jeugdkerk o.l.v. Marja Bok en Ruud Smienk

Dorpskerk: Een oude bekende gaat bij ons voor: dominee Klaas Dijkstra. Na jarenlang regionaal adviseur van de Protestantse Kerk te zijn geweest is hij nu landelijk consulent voor het beroepingswerk, waarbij hij gemeenten en predikanten adviseert over een mogelijke match.

 

24 december: 2018: Kerstnacht

Gastkerk, 22.00 uur: Deze kerstnachtdienst heeft als thema 'BREAKING NEWS!' Voorganger is de heer André Mulder uit Leek. De gemeentezang wordt muzikaal begeleid door Jelle Faber (saxofoon), Ronald Folkerts  (keyboard) en Erik Zijlstra (drums). Het belooft een bijzondere dienst te worden. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder genot en van een glaasje glühwein.

Dorpskerk, 21.30 uur: Op maandagavond 24 december vieren we de kerstnachtdienst met als thema ‘wees niet bang’. Waarschijnlijk kennen we allemaal wel vormen van angst, door de kwetsbaarheid van ons bestaan of door wat er aan dreiging vanuit de wereld op ons afkomt. Ook kunnen de kerstdagen voor sommigen juist een tijd zijn om tegenop te zien. Willem Wilmink schreef ontnuchterend: ‘wees niet bang, het zijn maar twee dagen..’. Hopelijk kunnen we op kerstavond deze twee dagen feestelijk en bemoedigend inzetten met de boodschap dat angst niet het laatste woord heeft! Een dienst met veel samenzang waarin de Muziekgroep o.l.v. Catrien de Boer ons muzikaal begeleidt.

25 december 2018: Kerstmorgen

Gastkerk, 9.30 uur: 'Het begon met vrees; het eindigde met een lofzang. En daar tussenin ligt méér dan wij denken', zegt Okke Jager over het kerstverhaal. Wat ligt er tussen vrees en lofzang in? Hoe komt het dat de angst van de herders verandert in een lofzang? En hoe kunnen wij in het leven van alledag de lofzang gaande houden?

Voor de lofzang in deze dienst zorgen naast onze organist Margreet Kamminga ook de muziekgroep en Marten Postmus met zijn trombone.

30 december:

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk Op de zondag na Kerst lezen we over veertig dagen oude Jezus, die volgens de joodse gebruiken en rituelen wordt aangeboden bij de tempel om opgedragen te worden aan God. Daar zegent de oude profetes Hanna hem. Zij staat met haar symbolische leeftijd van zeven keer twaalf jaar voor de volheid van een leven, de doorleefde generaties. Te midden van verschillende generaties zal in deze dienst Lars Uittenbroek gedoopt worden. Zijn ouders, Peter en Marjoleine, willen graag dat hij net als zijn grote broer Finn wordt opgenomen in het verbond met God. Zo willen zij het geloofsgeheim doorgeven en voorleven: ‘Als je naar God vraagt vertellen we van het leven, vraag je waar je vandaan komt dan zullen wij zeggen: uit de wereld der liefde’ (Geert Boogaard). Er is kindernevendienst en oppas.

 

31 december 2018: Oudejaarsavond

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk, 19.30 uur: Het jaar 2018 is bijna afgelopen. We hebben daarin van alles meegemaakt: mooie én moeilijke dingen. Aan de drempel van een nieuw jaar hopen we vaak dat we wat moeilijk was, achter ons kunnen laten. Wie zou niet willen dat al zijn of haar problemen in het nieuwe jaar zijn opgelost? Wie zou er niet naar verlangen dat alles wat hem of haar tegenstaat, in het komende jaar is verdwenen?

'U hebt andere volken tegen ons opgezet, onze vijanden drijven de spot met ons', zegt de dichter van Psalm 80. Zoals hier, is er ook in veel andere psalmen sprake van 'vijanden'. Je zou de 'vijanden' ook kunnen zien als een beeld voor tegenkrachten: voor dingen die je tegenstaan. In veel psalmen wordt God gevraagd om de vijanden te verslaan. In Psalm 80 klinkt een ander geluid: 'Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht.' Is het niet veel belangrijker dat God in het nieuwe jaar zijn hand op ons legt dan dat alles wat ons tegenstaat van ons wordt weggenomen? Daarover zal ds. Gerke Renting, de voorganger van deze avonddienst, met ons nadenken. Een gezegende dienst toegewenst!

 

1 januari 2019: Nieuwjaar

Morgengebed in de Dorpskerk, 11.00 uur: Een nieuw jaar, een nieuw begin. We beginnen het nieuwe jaar met een gezamenlijk morgengebed in de Dorpskerk. Op nieuwjaarsdag wensen we elkaar 'veel heil en zegen'. 'Zegen' is een kracht ten goede die we van God kunnen ontvangen en aan een ander kunnen doorgeven. Zo kunnen we als gezegende mensen elkaar tot zegen zijn. 'Elkaar tot zegen zijn' is dan ook als thema gekozen voor deze viering die is voorbereid door de Commissie Eredienst in de persoon van Geke Berg, Ina de Jonge, Connie Langebroek en Jörg Buller. Aansluitend is er koffiedrinken. Het zou fijn zijn als u daarvoor uw overgebleven oliebollen of andere lekkernijen mee zou brengen.

 

6 januari 2019: Epifanie

Gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Gastkerk: Na Jezus' geboorte komen magiërs uit het Oosten bij koning Herodes in Jeruzalem. Ze hebben een ster gezien die voor hen de geboorte van een koning aankondigt. Nu willen zij van Herodes weten waar ze de pasgeboren koning van de Joden kunnen vinden. Herodes stuurt hen naar Bethlehem waar ze, door de ster geleid, bij Jezus komen. Ze werpen zich voor Hem neer en aanbidden Hem.

In de aanbidding, ja, in de eredienst als geheel, word ik uit mijn eigen centrum getrokken en wijd ik me toe aan God. In de viering van het Avondmaal ervaar ik op mijn beurt de toewijding van Christus aan mij. Wat gebeurt er precies in de viering van de liturgie? Het lijkt me boeiend om daarover na te denken.

 

13januari 2019: Eerste zondag na Epifanie

Gastkerk: In deze dienst zal ds. Ruth Renooij voorgaan. Als mijn collega in het pastorale werk van onze gemeente is ds. Renooij voldoende bekend en hoeft niet nader worden voorgesteld. Een goede dienst gewenst!