welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Zondag 19 januari

Gastkerk: Aanvang 9.30 uur, 2e na Epifanie. Kleur: wit of groen. In deze dienst gaat onze ambulant predikant ds. Annemiek Boonstra voor.

Dorpskerk: Op de tweede zondag na Epifanie lezen we over de bruiloft in Kana. Daar verandert Jezus water in wijn, het leven van waterigheid naar passie, om mensen te laten proeven van de vreugde van het koninkrijk. Er wordt hier een bruiloft gevierd als feest van het leven; het goede leven, waarin mensen de ruimte krijgen onder het koningschap van God. De hemel gaat een klein beetje open. We lezen ook een van de chassidische legenden van Martin Buber waarin de hemel opengaat wanneer een arm echtpaar de sabbat viert. Ondanks schaarste dansen zij en de Baälsjem (een rabbi) lacht. In het lachen en dansen zit de hoop op bevrijding, op het goede leven met wijn in overvloed. Op donderdag 16 januari is er een avond over H.N. Werkman en de chassidische legenden van Buber. Wellicht komt van die avond input terecht in deze dienst. En we worden muzikaal ondersteund door de cantorij!

Zondag 26 januari

Gastkerk: Aanvang 9.30 uur, 3e na Epifanie. Kleur: wit of groen. Ds. Peter van Ool, een van onze ambulant predikanten zal in deze viering voorgaan. Thema voor de preek: de roeping tot navolging. Volgens Mattheüs roept Jezus zijn eerste leerlingen aan het Meer van Galilea. Wat hield die roeping destijds voor de leerlingen in? En wat heeft die roeping voor ons, christenen, te betekenen?

Dorpskerk: Indertijd heeft hij veel voor onze gemeente betekend: Job de Bruijn. Hij richtte de cantorij op en werkte mee aan de eerste “Rode Bundel” met kerkliederen. Nu is hij predikant in Laren-Eemnes. Fijn dat hij ons weer komt bezoeken.

Zondag 2 februari

Gastkerk: Aanvang 9. 30 uur, 4e na Epifanie. Kleur: wit of groen. Ds. Annemiek Boonstra zal voorgaan in deze dienst.

Dorpskerk: Onze dorpsgenoot Henk Pol gaat voor. Hij behoeft geen nadere introductie!

Zondag 9 februari

Gastkerk: 5e na Epifanie. Aanvang 10 uur. Kleur: groen. Fijn om een Cantatedienst te hebben, in samenwerking met de Raad van Kerken. Ds. Hester Wouda gaat hierin voor. Op 9 februari is de Raad van Kerken georganiseerde Cantatedienst (zie uitnodiging verderop in deze Dorpsgast). Passend bij de cantate van vijfde zondag na Epifanie, lezen we uit het Lutherse leesrooster Matteus 20:1-16 over de dagloners. De alt-aria speelt in op vers 13 en 14, wanneer de dagloners klagen over de onrechtvaardige beloning:

Murre nicht, lieber Christ,

wenn was nicht nach Wunsch geschicht,

sondern sei mit dem zufrieden,

was dir dein Gott hat beschieden,

er weisz, was dir nützlich ist.

 

Mor niet, beste christen, als er iets gebeurt dat niet naar je zin is, maar wees tevreden met dat wat God je heeft toebedeeld. Woorden die in een wereld van winst en verlies, eigen schuld dikke bult, bevreemdend klinken. Woorden uit een andere wereld, waar goedheid niet in systemen mag smoren.