welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

18 augustus 2019: Negende zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: Ds. Rob Fortuin is in de Dorpskerk een goede oude bekende. Hij was de laatste jaren voor zijn emeritaat predikant in de stad Groningen. Zijn aandacht voor liturgie en Bijbeluitleg leiden tot intense diensten.

 

25 augustus 2019: Tiende zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk : In deze dienst neemt ds Jörg Buller afscheid van de gemeente in de Gastkerk. De dienst begint om 9.30 uur!Jörg Buller heeft het beroep aanvaard dat op zaterdag 29 juni vanuit twee gemeenten vanuit Zeeland op hem is uitgebracht: de  protestantse gemeente Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande waar het beroep is uitgebracht als gemeentepredikant en de protestantse gemeente Nieuwe Kerkgemeente Middelburg voor het ouderenpastoraat.

 

1 september 2019: Elfde zondag van de zomer

Gastkerk: Nog onbekend

Dorpskerk: Mw. Willy Jansen-Baltink heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de Voedselbank in het Westerkwartier. Deze zondag gaat zij bij ons voor. Een gezegende dienst gewenst!

 

8 september 2019: Twaalfde zondag van de zomer

Gastkerk: Nog onbekend

Dorpskerk: Inmiddels een vertrouwd en gewaardeerd gezicht: Ds. Theo van Beijeren. Tot zijn emeritaat was hij predikant in Roden. Hij is nu nog actief als visitator (“kerkelijk inspecteur”) in Groningen en Drenthe.