welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

11 april 2e zondag van Pasen

Gastkerk 11.00 uur.  Deze zondag zal voorgaan dhr. M. van Heijningen, voorganger uit de Hervormde gemeente Dorkwerd. De lezing is uit Johannes 20:1-10, de tekst is vers 3 en 10. Het thema van de preek is, “van paashaast tot paasrust. We heten hem van harte welkom in onze kerk. Downloaden via website Gastkerk.

Dorpskerk 9.30 uur. Dominee Dick van Veen uit Assen benadert de bijbelteksten op een bijzondere manier. Hij kruipt in de huid van de mensen en is in zijn preek meer verteller en toneelspeler dan traditionele voorganger. Zo komt hij heel dicht bij het oude verhaal maar ook bij ons!

 

18 april 3e zondag van Pasen

Gastkerk 9.30 uur. Een gezamenlijke dienst in de Gastkerk waarin voorgaat ds. Ineke van den Beukel, predikant in de protestante kerk Haulerwijk-Waskemeer. Met veel plezier is zij op 21 maart jongsleden voorgegaan. We zijn blij haar weer te kunnen begroeten. Het thema is 'En nu jij!'. We lezen hoe de leerlingen na Jezus dood en opstanding maar weer gingen vissen.
Jezus komt naar hen toe en laat hun merken dat hun missie nu wel anders is. Hoe is dat nu voor jou en mij? We lezen Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14. Downloaden via website Gastkerk en Dorpskerk.

 

25 april 4e zondag van Pasen

Gastkerk 9.30 uur. Deze zondag zal voorgaan mevrouw G. Hovius-Dijkstra uit Ureterp Zij is kerkelijk werker van de protestantse gemeente Trynwalden (regio Oenkerk, Giekerk, Oudkerk).  Deze zondagmorgen gaat het over de vraag waar je echt gelukkig van wordt. Daarbij lezen we twee korte teksten, nl. Prediker 2: 24 en 25, over genieten (uit de Willibrordvertaling) en Matt. 13:44, over de schat in de akker (NBV 2004). Voor de kinderen is er een filmpje en een kinderlied. Ook in het gebed aan het begin van de dienst is er aandacht voor de kinderen. Downloaden via website Gastkerk.

Dorpskerk 9.30 uur. In deze dienst zal Ilse Sannie Martini gedoopt worden. Haar doopdienst stond al in maart 2020 gepland toen we overvallen werden door de corona-crisis. Nu we de mogelijkheid hebben van livestream en het eruit ziet dat het nog even kan duren tot er weer mensen in de kerk kunnen komen, wilden ouders Menno en Jantina graag haar doop vieren op 28 maart 2021. Helaas was ik toen zelf in quarantaine vanwege corona. We laten ons niet uit het veld slaan en vieren dit feest op 25 april, in de vreugdetijd van Pasen. De naam van deze zondag drukt dat duidelijk uit: Jubilate, jubelt! Het begin van deze dienst zal prikkelarm zijn, zodat grote broers Alex en Lars bij de doop aanwezig kunnen zijn. Na de doop kunnen Alex en Ilse in Klein Hanckema spelen en vervolgen we de dienst. Centrale tekst deze zondag is Johannes 10:11-16, over Jezus als de goede herder. Omdat we ervan uitgaan dat er verder geen mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn willen we u vragen om een wens/ zegen in te spreken in een filmpje of op een foto van een tekst. Dit kunt u mailen aan lottehatzman@gmail.com of appen aan Hester Wouda (06-19704879). Zo maken we zichtbaar dat we met het gezin meeleven en ons verbonden voelen op deze feestelijke zondag. 

 

2 mei 5e zondag van Pasen

Gastkerk 9.30 uur. Deze zondag zal pastor André van Aarle voorgaan. Hij is diaken in het bisdom Rotterdam en werkt met name in de plaats Langeraar en andere dorpjes in het groene hart in de Randstad. Naast het leiden van katholieke vieringen wordt hij ook in diverse protestantse vieringen gevraagd. Pastor van Aarle is een begenadigd spreker. We zijn dan ook erg blij hem in deze dienst weer te kunnen begroeten.  Downloaden via website Gastkerk.

Dorpskerk 9.30 uur. Dominee Mattie Metzlar is sinds jaar en dag verbonden aan het Groninger Studentenpastoraat. We zijn benieuwd naar haar inzichten en invalshoeken.

 

9 mei 6e zondag van Pasen

Gastkerk 9:30 uur. Deze zondag is onze voorganger ds. Jake Schimmel, predikant van de protestantse gemeente Spijk-Losdorp. Op deze bijzondere dag, Moederdag, heten wij hem van harte welkom in onze kerk. 

Dorpskerk 9.30 uur. Wij zijn blij dat dominee Wietske Tinga weer bij ons voorgaat. Zij is emeritus-predikant van Remonstrantse huize. Zij heeft altijd een verrassende benadering. Ook is zij landelijk vraagbaak als het om het kerklied gaat.