rondom de diensten

Het collecterooster staat hier

Alle diensten zijn live te volgen via de website van Gastkerk en Dorpskerk

Zondag 10 december                                                                             

Gastkerk 9.30 uur dhr.  Arnold Wienen   Op zondag 10 december zal de dienst gaan over de Engel van de Heer die bij Zacharias komt. We kunnen het lezen in Lucas 1: 5 – 20. De Engel heeft groot nieuws; Zacharias en Elisabeth zullen een kind krijgen en ze moeten het Johannes noemen.
Zacharias kan zijn oren bijna niet geloven. Elisabeth? Zwanger? Maar daar is ze toch veel te oud voor! Hij vraagt om een teken en dat krijgt hij. Hij zal niet meer kunnen spreken totdat Johannes is geboren. Waarschijnlijk een verhaal wat we allemaal wel kennen, maar wat heeft het ons te vertellen voor de wereld van vandaag? Zit er in dit verhaal ook iets in voor jou en mij in de wereld waarin wij vandaag leven?

 

Zondag 24 december

Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, 21:30 uur, ds. Hester Wouda

We lezen het klassieke kerstverhaal uit Lucas en laten ons inspireren door het boekje ‘Omdat God ernaar verlangt mens te zijn’ van Thomas Halik. Proberen we als mensen soms misschien te veel ‘als God’ te zijn? En wat betekent het dat God ernaar verlangt mens te zijn? Daarbij bekijken we deze mooie schetsmatige ‘Blauwe Madonna’ van Salvador Dali. In tegenstelling tot ander gepolijst en doordacht werk, heeft dit iets intiems. Jezus komt ter wereld als gewoon mensenkind en heeft voorgeleefd wat het is om mens van God te zijn. Kunnen wij ons hart daarvoor openen? We delen het licht en zingen: ‘Kom, goddelijk licht, verlicht onze wereld, Vervul onze harten en blijf ons nabij’. We zijn blij dat vrouwenkoor Donne Cantabile een muzikale bijdrage wil leveren aan de kerstnachtdienst.

Maandag 25 december

Dorpskerk 10 uur Kinderkerstfeest voor jong en oud: ‘Help een engel!’

Op maandag 25 december om 10:00 uur is er in de Dorpskerk wel een heel bijzondere gast! Op wonderlijke wijze zal een engel de viering bijwonen: ééntje die uit de bijbel gevallen is. Waar kwam die precies vandaan, en hoe komt die weer terug? Kom je ook om de engel te helpen? We zullen natuurlijk allemaal kerstliederen zingen en we sluiten af met chocolademelk en een koekje. Van harte welkom, en neem vooral familie, vrienden, kennissen en buren mee! Het duurt ongeveer tot 10:45 en het is een viering voor jong en oud.

 

Zondag 31 december                                                                               

Gastkerk PKN 9.30 uur Ds. Henk Pol   Deze zondag valt tussen 25 december en 6 januari, tussen het feest van de geboorte van Jezus en het feest van de doop van Jezus. Midden in de kerstperiode, voluit feest. Maar niet uitsluitend. Er is aandacht voor lijden en onrecht. De kerk heeft de dagen tussen 25 december en 1 januari gewijd aan martelaren, o.a. Stefanus (Hand 6 en 7) en aan de onschuldige kinderen van Bethlehem (Matth. 2). Omdat het burgerlijk jaar zich niets aantrekt van het kerkelijk jaar is het voor velen deze zondag (31 dec) ook oudejaarsdag, een dag van herinneringen en soms weemoed. In elk geval speelt de factor tijd een rol. Met al deze gedachten in ons hoofd lezen wij Jes 61:10 – 62: 3, woorden van hoop geschreven door een profeet die weet heeft van ballingschap. Verder Lucas 2: 22 – 40, waar twee rechtvaardigen, Simeon en Anna, in het kind Jezus de goedheid van de Eeuwige herkennen. Misschien kan ook Galaten 3: 23 – 4:7 nog zijdelings aan de orde komen, waar het zoon van God geduid wordt. Kortom een volle zondag, waarbij niet alles aan de orde kan komen. Voor wat overblijft, hebben wij een jaar in verschiet.