welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

15 juli – Vierde zondag van de zomer

Gezamenlijke AdA-dienst in de Gastkerk: In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 van de basisschool afscheid van de kindernevendienst. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn ze welkom in de jeugdkerk. Het is een hele stap die de kinderen moeten maken, en ze weten niet wat hun te wachten staat. Wat hebben ze nodig op weg naar het nieuwe, onbekende: de nieuwe school en de nieuwe groep van de jeugdkerk? Daarover zullen we nadenken aan de hand van het verhaal over de uitzending van Jezus' leerlingen en een spiegelverhaal. Het spiegelverhaal zal niet worden voorgelezen, maar wel gepresenteerd door middel van kleine filmpjes waarin de kinderen het met behulp van lego-poppetjes uitgebeeld hebben. Deze dienst is een Anders-dan-Anders-dienst die vooral gericht is op kinderen, maar zeker ook volwassenen zal aanspreken. Medewerking verleent een muziekgroep o.l.v. Margreet Kamminga en Marijke Schaaphok. Het belooft een levendige dienst te worden.

22 juli – Vijfde zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: Ze hadden hard gewerkt en waren toe aan rust. 'Ga nu maar naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten', zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Daar waar ze met Jezus zijn, kunnen ze geen rust vinden. Want het is een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat zij niet eens tijd hebben om te eten. Om alleen te kunnen zijn, varen ze met de boot naar een afgelegen plaats. Maar hun vertrek wordt opgemerkt. Veel mensen haasten zich naar die plaats en komen er zelfs nog eerder aan dan Jezus en zijn leerlingen. Als Jezus uit de boot stapt, ziet Hij een grote menigte en … Nee, Hij voelt geen ergernis. Maar medelijden. Want de mensen naar Hem toe zijn gegaan lijken op schapen zonder herder.

Herkennen we in dit beeld iets van onze samenleving? Missen we iemand die ons leiding geeft? Of zijn wij meer van het type: Dat maak ik zelf wel uit!? En hoe reageert Jezus op de mensen om Hem heen? Genoeg vragen om over na te denken.

29  juli – Zesde zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Op deze zondag gaat ds. Yvonne Hiemstra voor. Ds. Hiemstra was docent ethiek en godsdienstwetenschap bij diverse hbo-opleidingen voor zij als predikant verbonden werd aan de doopsgezinde/remonstrantse gemeente van Dokkum. Momenteel werkt zij als geestelijk verzorger in het Zonnehuis. In mei heeft zij in onze kerk een rouwdienst geleid, maar ze is nog niet eerder voorgegaan in een zondagse dienst in onze kerk. We hopen dat zij zich bij ons welkom voelt en wensen haar en de gemeente een gezegende dienst.

5 augustus -Zevende zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: Mevrouw Willy Jansen-Baltink gaat in deze dienst voor. Zij is werkzaam als bijstand in het pastoraat in Noord- en Zuidwolde (Gr) en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voedselbank in Grootegast, haar woonplaats. Pastoraal en diaconaal betrokken!

12 augustus - Achtste zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Ds. Meinske van Sandijk-van der Wal is deze zondag onze gastvoorganger. Van 2005 tot 2011 was ds. Van Sandijk predikant van Harich, Oudega en Sloten. Sinds 2011 is zij verbonden aan de Protestantse gemeente te Oud-Avereest-Balkbrug. In de zomer van afgelopen jaar is zij eveneens voorgegaan in onze kerk. Een gezegende dienst toegewenst.

19 augustus- Negende zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: Deze zondag gaat ds. Greetje Rol voor. Zij is inmiddels al een tijdje dorpsgenoot! Een fijne dienst gewenst!

26 augustus - Tiende zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Een teken uit de hemel. Je kunt er soms zo naar verlangen: wanneer je niet verder weet of wanneer je ernstig ziek bent. Dan zou je willen dat God ingrijpt. Dat Hij je een inzicht geeft waarmee je verder kunt of dat Hij je beter maakt.

De Farizeeën verlangen van Jezus een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen. Dat wijst Jezus af. En Hij waarschuwt zijn leerlingen dat zij zich moeten hoeden voor 'de zuurdesem van de Farizeeën'. Maar zijn leerlingen lijken überhaupt niet te horen wat Jezus zegt. Ze blijven gevangen in hun zorgen over een dreigend tekort aan brood. Daarbij hebben ze twee keer meegemaakt hoe Jezus met een klein aantal broden en een paar vissen één keer 5000 en een ander keer 4000 mensen heeft verzadigd. Net zo min als de Farizeeën lijken zij te begrijpen wie Jezus is. Waarom blijkt dat zo moeilijk te zijn? Wat is er dan mis aan de vraag om een teken uit de hemel? En hoe zouden we Jezus wél kunnen begrijpen?

2 september – Elfde zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet?' Inderdaad schijnen de leerlingen blind te zijn. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat ze niet begrijpen wie Jezus is. – Kun je ziende blind zijn? En kun je dan weer ziende worden? In het verhaal van vandaag horen we dát het mogelijk is. En hoe.

9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Gastkerk: Deze zondag gaat ds. Rosita Fortuin voor in onze kerk. Van april 2000 tot aan haar emeritaat in mei 2008 was zij als predikant verbonden aan de Nederlands Hervormde Kerk in Niehove – Oldehove. We wensen haar en de gemeente een gezegende dienst.

Dorpskerk: In deze dienst gaat ds. Timo Meijlink voor. Hij is studentenpastor in Groningen maar ook betrokken bij het Platform Kerk en Aardbeving dat mensen bijstaat in hun geestelijke nood.

16 september – Dertiende zondag van de zomer – Startzondag

Gezamenlijke AdA-dienst in de Gastkerk: ‘Een goed gesprek’ is het thema dat de PKN dit jaar aanreikt voor de startzondag. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. En hoe we daar gestalte aan geven in ons leven. Ook in dat wat we voor de kerk doen.

Wat gebeurt er allemaal in onze gemeenten? Welke commissies zijn er en waar houden die zich mee bezig? Wat doen bijvoorbeeld de kerkrentmeesters? Op een soort markt in de Gasthorn zullen de verschillende commissies hun werk presenteren. Na de dienst bent u allen uitgenodigd om langs de 'marktkraampjes' te slenteren en te kijken wat elke commissie doet. Natuurlijk zullen er ook hapjes zijn en is er een programma voor de kinderen. Op onze 'activiteitenmarkt' is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Hopelijk zijn het goede gesprekken.

Over de dienst zelf valt op dit moment nog niet veel te zeggen. Wel dat er een muziekensemble aan meedoet o.l.v. Marten Postmus. Al met al zal het een feestelijke dag worden!