welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Zondag 8 december, 9.30 uur, 2e Advent, kleur paars

Dorpskerk: Een vertrouwd gezicht: dominee Klaas Dijkstra uit Ezinge. Tegenwoordig zit hij veel in Utrecht om van daaruit te bemiddelen tussen vacante gemeenten en “vrije” predikanten.

Gastkerk: In deze feestelijke dienst zullen we afscheid nemen van ambtsdragers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet, en zijn we blij nieuwe ambtsdragers te mogen bevestigen. We krijgen hierbij de medewerking van de muziekgroep. Heel fijn dat we zo met jong en oud bij elkaar komen in de Adventstijd om te kunnen verwachten en vieren.

 

Zondag 15 december, 9.30 uur, 3e Advent, kleur paars

Dorpskerk: In deze donkere tijd leven we toe naar het licht. De weg naar licht is meestal niet zonder hobbels en omwegen. Soms is het nodig obstakels op te ruimen om de weg vrij te maken voor iets nieuws. Maar kun je daar ooit helemaal klaar mee zijn? De Poolse dichter Wislava Szymborska schreef in een van haar gedichten: ‘De wereld is nooit klaar voor de geboorte van een kind’. De wereld is duister en vol geweld en menselijke ellende. Hoe kan daarin een kind geboren worden, een nieuw begin mogelijk zijn? We lezen in deze dienst over ‘een weg vrij maken’ en zullen ons afvragen hoe je dit vol kunt houden als je het einde van de weg niet kunt zien. We lezen over Johannes als de wegbereider van Jezus. Johannes citeert Jesaja: “Maak recht de weg van de Heer”. De weg die door de dood heen naar leven leidt naar het visioen van een wereld van gerechtigheid en vrede. Dat is de belofte dat het een nieuw begin altijd mogelijk is, ook in de diepste duisternis.

Voor en na de dienst zal Gerrie Raapis komen spelen in de kerk. Hij heeft in Hornerheem te Zuidhorn gewoond en woont nu in zorginstelling De Zijlen in Leek. Gerrie heeft het bijzondere talent om wat hij op een cd hoort, op een klavierinstrument uit zijn hoofd na te spelen. Door de jaren heen is het een gewoonte geworden dat Gerrie één keer per jaar in de Dorpskerk vóór en na de dienst speelt. We kijken ernaar uit hem weer in Zuidhorn te begroeten en te luisteren naar zijn muziek.

Gastkerk: Ds. Ruth Renooij uit Drachten, ons welbekend, zal voorgaan in de viering op de 3e Advent. Ze is nu predikant in Winsum.

 

Zondag 22 december, 9.30 uur, 4e Advent, kleur rozerood

Dorpskerk: Ds. Annemiek Boonstra gaat voor in deze gezamenlijke dienst Kliederkerk: Er is kliederkerk van 15.00-17.00 uur, zie het artikel van collega Hester Wouda.

Dinsdag 24 december, 21.30 uur, Dorpskerk: Kerstnachtdienst. Kleur: wit.  De kerstnachtdienst heeft, net als de Kliederkerk op 22 december, als thema: ‘geef licht’. Op een schilderij van Carol Aust zien we Jezus vol in het licht. Het kind dat zelf het Licht van de wereld was, ‘het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’ (Johannes 1:9). De reactie van de omstanders op zijn komst is verschillend: van Jozef die het kind met open armen ontvangt, tot mensen met een onverschillige of afwijzende houding. Zo heeft iedereen zijn eigen antwoord op de komst van het kind en geven we allen op een andere manier het licht door aan anderen. We zingen o.a. een nieuwe tekst op de bekende melodie van het lied Stille nacht. De cantorij zal ons muzikaal ondersteunen o.l.v.  Yke Luinenburg. 

 

Stil is de nacht. Iedereen wacht

op het licht, op de kracht

die verdrijft de duisternis,

en die groeien doet al wat er is,

die verzoent en verzacht.

Wonderlijk stil is de nacht.

(tekst: Cees Rutgers)  Carol Aust, ‘Nativity’

 

Speciale Kerstnachtdienst voor de jeugd in de Rank (Vrijgemaakte kerk).

 

Woensdag 25 december. 9.30 uur. Kerst. Kleur: wit.

Dorpskerk: “Jij, mijn lieve kind, jij Jezus,

jij zult een nieuwe koning worden: een koning van vrede.

Dat heeft de engel gezegd.

Dat maakt me ook een beetje bang,

die belofte van de engel, dat jij een koning zult worden,

Want wat zul je te verduren krijgen? En ook wij?

Als je bent geboren, dan begint het pas goed

Je zult van je laten horen

wat heel de wereld horen moet.”

(uit: Het hoogste woord)

 

Vanuit de ik-persoon van Maria horen we het kerstverhaal in combinatie met evangelielezingen uit Lucas, over het kind dat geboren wordt in een kribbe tussen de dieren, daar waar je het niet verwacht. Hij ruikt naar stro en schaap, omdat hij later een herder zal worden, herder van mensen. In deze dienst zingen we prachtige kerstliederen begeleid door de muziekgroep o.l.v. Catrien de Boer.

Gastkerk: Fijn om samen op de Kerstochtend bijeen te zijn met jong en oud. Ds. Ineke Thurkow gaat voor. Ze is emeritus predikant en komt uit Beilen. De Blazersgroep o.l.v. Marten Postmus luistert deze dienst feestelijk op.

 

Zondag 29 december. Kleur: wit.

Gastkerk: ds. Henk Pol gaat voor in de Gastkerk in een gezamenlijke dienst. Aanvang is 9.30 uur.

 

Oudjaarsdag, dinsdag 31 december (gezamenlijke viering in de Gastkerk)

Deze laatste dag van het jaar is ook de laatste dag van het Rembrandtjaar. Op de verschillende momenten in zijn leven heeft Rembrandt het verhaal over Simeon die Jezus zegent in de tempel uitgebeeld (Lucas 2). Tijdens de dienst zien we twee versies hiervan. Een van de eerste versies, geschilderd in de bloei van zijn leven, en een aan het einde van zijn leven. Op de eerste is veel te zien: rijke stoffen, hoge zuilen en veel mensen in een grootse compositie. Centraal daarin staat het kind Jezus. Zijn geboorte stelt alles in perspectief. In een gedicht van Karel Eykman lezen we: ‘Wat zoek ik dan nog in diep gepieker waar mijn pet niet bij kan?’ Simeon ziet in Hem de Redder en geeft hem de zegen. In het gedicht is dat een zoen. Het laatste schilderij van de Lofzang van Simeon is veel soberder. Voor Rembrandt was het een tijd die getekend werd door zijn faillissement en de dood van zijn vrouw en zoon. Een onvoltooid doek aan het einde van een leven met diepte- en hoogtepunten. Wat waren onze diepte- en hoogtepunten dit jaar?

Pasgeboren kleinzoon Karel Eykman

Pet scheef, met open ogen

op adem gekomen tegen mij aan.

 

Stomverwonderd hier op aarde

ziet hij voor het eerst om zich heen.

 

Achter dat verbaasde staren

vermoed ik wolkenvelden achter oceanen.

 

Wat zoek ik dan nog

in diep gepieker waar mijn pet niet bij kan?

 

Wat moet ik dan nog

met moeilijke betogen hoog in mijn bol?

 

Wat wil ik dan nog

als hij mij zo peilloos aankijkt?

 

Bij wijze van onhandige opvoeding

krijgt hij heel gewoon en heel voorzichtig een zoen.

 

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari is er een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in de Dorpskerk om 11.00 uur. Deze wordt voorbereid door de ouderlingen. Fijn om elkaar het goede te kunnen wensen.

 

Zondag 5 januari: In een gezamenlijke dienst in de Gastkerk gaat mw. Maja Swart Andela voor. Ze is kerkelijk werker in Oldekerk/Niekerk.