welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Het collecterooster staat hier

Zondag 10 oktober 

Gastkerk 09.30 uur

We zijn blij dat ds. Wieger Baas voor wil gaan op deze zondag en dat hij met ons het Heilig Avondmaal  wil vieren.  Ook in de Eiberhof zal het avondmaal worden gevierd. We hopen op een goede dienst met elkaar. Live te volgen via de website van de Gastkerk.

Dorpskerk 09.30 uur Een graag geziene gast in onze kerk: Ds. Henk Pol. Nadere introductie is overbodig!

 

Zondag 17 oktober

Gastkerk  09.30 uur Oecumenische dienst
Deze zondag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zuidhorn.
De voorganger is ds. Renze Yetsenga uit Groningen, oud- predikant in de Doopsgezinde Gemeente Groningen en nu predikant-consulent van de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier.

Het thema is: “Het recht van de kwetsbare (mede)mens”. De lezingen zijn volgens het oecumenisch leesrooster : Jesaja 29: 18-24 en Marcus10: 33-45. Na afloop kunt u ook enkele Fair Trade producten kopen.


Zondag 24 oktober

Gastkerk 09.30 uur In deze dienst gaat ds. Gerrold Olde uit Smilde voor. We zijn blij hem in onze kerk te kunnen begroeten en heten hem van harte welkom. Live te volgen via de website van de Gastkerk.

Dorpskerk 09.30 uur Christiaan Schoonenberg ging in januari bij ons voor. “Die mag vaker komen” was de reactie. Zijn afstudeerproject was gericht op de plaats van dieren in de bijbel. Hoe breed moet onze zorg voor Gods schepselen zijn?

 

Zondag 31 oktober

Gastkerk 11.00 uur Vandaag is het Hervormingsdag of Reformatiedag. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de situatie in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Ds. Rina Mulderij uit Grootegast gaat bij ons voor en zal aandacht aan deze dag besteden. We hopen op een goede dienst met elkaar. Live te volgen via de website van de Gastkerk.

Dorpskerk 09.30 uur In deze dienst gaat Yke Luinenburg voor. Hij is gemeentelid en als ouderling met bijzondere opdracht verbonden aan het moderamen van de landelijke kerk. Wat betekent Hervormingsdag voor ons als plaatselijke gemeente en als kerk in de samenleving?

 

Fruitdienst op zondag 7 november

In de gezamenlijke dienst van zondag 7 november is er weer een Fruitdienst. We willen met elkaar  danken voor de verkregen gewassen en delen in de oogst, passend bij de dankdag voor gewas en arbeid. Hiervoor wordt een fruitinzameling gehouden bij zowel de Dorpskerk als de Gastkerk. Mocht u fruit willen brengen voor de dienst van 7 november, dan zijn we hier heel blij mee! U kunt dit op vrijdag 5 november langsbrengen bij 1 van de kerken tussen 14.00u en 17.00u.