welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Zondag 17 januari Kanazondag, 2e zondag na Epifanie. (kleur wit of groen)

9:30 uur Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Op het leesrooster staat ieder jaar op deze zondag Johannes 2:1-11, over de bruiloft van Kana. Dit is geen verhaal over een gelukkige dag van twee individuen. Wie de bruid en de bruidegom zijn wordt niet genoemd. Er staat dus iets anders op het spel in dit verhaal. Op deze zondag zouden we Heilig Avondmaal vieren, maar omdat er geen bezoekers in de dienst zijn zal dit een andere keer gevierd worden. In een gesprek over wel of geen digitaal avondmaal vieren ontving ik van een collega deze mooie foto. Geen brood en wijn, wel graan, meel en druiven. Alles om Avondmaal mee te vieren is in potentie aanwezig!

 Zondag 24 januari 3e zondag na Epifanie

9:30 uur Raad van kerken dienst in de Dorpskerk. In de Oecumenische dienst gaat pastor Hilda van Schalkwijk voor. De week van17 tot 24 januari is de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Thema van de viering is: Blijf in mijn liefde (Joh. 15:9). Livestream vanuit de Dorpskerk.

Zondag 31 januari 4e zondag na Epifanie (kleur wit of groen)

Gastkerk 9:30 uur. In deze dienst gaat ds. Gera den Dikken voor. Zij is opgegroeid op een melkveebedrijf in Stitswerd. Na de HAVO, het van Hall instituut gaat zij studeren in Wageningen. Tijdens deze studie loopt ze stage in Albanië op het gebied van ontwikkelingswerk. Na een tijd van bezinning gaat zij naar Londen om te studeren op een 2-jarige bijbelschool, gericht op zendingswerk. Ze gaat terug naar Albanië om bijbellessen te geven aan tieners. Nu is ds. Gera den Dikken  één van de predikanten  van de Protestantse Gemeente in Drachten. We zijn blij dat wij in deze dienst kennis met haar kunnen maken. Het thema voor de dienst is: “Laat je niet van je stuk brengen!” n.a.v. Daniël 6. Daniël in de leeuwenkuil is een bekend kinderverhaal; hij is een held! Wat kunnen wij in deze tijd van Daniel leren en van zijn karakter? Downloaden via de website van de Gastkerk.

Dorpskerk 9.30 uur. Vandaag is onze voorganger ds. Hester Wouda. Zij behoeft geen nadere introductie.

7 februari 4e zondag na Epifanie (kleur wit of groen)

Gastkerk 9:30 uur. Deze zondag zal pastor André van Aarle voorgaan. Pastor van Aarle is diaken in het bisdom  Rotterdam en werkt met name in de plaats Langeraar en andere dorpjes in het groene hart in de Randstad. Hij is al meerdere keren voorgegaan in onze kerk en inmiddels een goede bekende voor ons. Naast het leiden van katholieke vieringen wordt hij ook in diverse protestantse vieringen gevraagd. Pastor van Aarle is een begenadigd spreker. We zijn dan ook erg blij hem in deze dienst weer te kunnen begroeten.  Downloaden via de website van de Gastkerk.

Dorpskerk 9.30 uur. Emeritus-predikant (maar jong van geest) Theo van Beijeren gaat voor. Livestream vanuit de Dorpskerk.