welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

Zondag 6 september 12e zondag van de zomer, kleur: groen.

Dorpskerk In deze dienst gaat een ons zeer vertrouwde voorganger voor: ds. Klaas Dijkstra uit Ezinge. Na predikant te zijn geweest in die plaats was hij regionaal adviseur in de noordelijke provincies en nu coördineert hij vraag en aanbod tussen vacante gemeenten en predikanten die op zoek zijn naar een nieuwe plek.

Gastkerk In deze dienst gaat voor ds. Bert de Ruiter. Hij is onder andere kenner op het gebied van de relaties tussen christenen en moslims.

Zondag 13 september 13e zondag van de zomer, kleur: groen.

Dorpskerk ds. Chris de Valk uit Roden heeft ons al meerdere keren verrast met zijn poëtische diensten. Zo zong hij een tijd geleden een zelfgemaakt lied met gitaarbegeleiding. Wat voor moois staat ons nu weer te wachten?

Gastkerk In deze dienst gaat Michel van Heijningen voor. Hij is al enkele jaren als ouderling-kerkelijk werker in dienst van de Gereformeerde Bondsgemeente in Dorkwerd. Let op de aanvangstijd: 11uur!

 

Zondag 20 september 1e zondag van de herfst, kleur: groen.

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: startdienst “Het goede leven – bloeien in Gods licht”

De startzondag bestaat dit jaar uit een feestelijke dienst op 20 september 9:30 uur in de Gastkerk. Net als voorgaande jaren heeft de voorbereidingscommissie van tevoren gebrainstormd over workshops en een alternatieve kerkdienst, maar uiteindelijk leek ons dit nog niet haalbaar met alle corona maatregelen. Wel willen we het nieuwe seizoen zoveel mogelijk starten met elkaar rond het nieuwe jaarthema ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. In deze dienst vieren we ook de overstap van de kinderen die zijn begonnen op de middelbare school. Ze worden uitgezwaaid door de kindernevendienst en verwelkomd door de jeugdkerk. De overstappers hebben filmpjes gemaakt over hun dromen van de toekomst. Tussen dromen en daden gaan we samen op zoek naar wat het goede leven voor ons betekent, ook in deze tijd.

De dienst is na afloop te bekijken via de websites van de Dorpskerk en de Gastkerk. Je kunt je opgeven om dit samen te doen! Er zijn twee manieren om dit te doen: je kunt je huiskamer aanbieden om 2 of 3 mensen te ontvangen en samen te kijken of je kunt je aanmelden om bij iemand anders te komen kijken.

Mensen kunnen zich aanmelden om samen de dienst te bekijken bij: Zwanny Potze, z.potze@gmail.com, 06-10683556 (dit geldt zowel voor Dorpskerk als Gastkerk). Ook de Gasthorn is beschikbaar om op anderhalve meter afstand samen de dienst terug te kijken. Wie zich aangemeld heeft wordt gekoppeld aan een huiskamer of aan de Gasthorn. Zo hopen we toch wat meer ontmoeting en verbondenheid te creëren op deze zondag.

Er is tijdens deze dienst ook aandacht voor het ZWO-project SAVE. Het project geeft ondersteuning aan kinderen in India die niet naar school kunnen omdat ze in naaiateliers werken. Aan het begin van de veertigdagentijd hebben de kinderen spaardoosjes gemaakt voor het project. Deze mag je meenemen en inleveren op de startzondag. Het bedrag kan ook overgemaakt worden via de rekeningnummers van de Diaconie. In het stukje van de diaconie in deze DorpsGast staat meer informatie hierover. Voorganger is ds. Hester Wouda.

 

Zondag 27 september 2e van de herfst, kleur: groen.

Dorpskerk We zijn blij dat ds. Harm Jan Meijer uit Roden voorgaat in de dienst. Met humor en relativeringsvermogen weet hij op indringende wijze het oude woord tot leven te brengen.

Gastkerk Ds. Yvonne Hiemstra, ons welbekend, zal voorgaan. Zij is als geestelijk verzorger verbonden aan het Zonnehuis in Zuidhorn.

 

Zondag 4 oktober 3e van de herfst, kleur: groen.

Dorpskerk Het is altijd fijn als onze eigen predikant voorgaat. De manier waarop ds. Hester Wouda actualiteit weet te vlechten binnen het raam van het oude verhaal is elke keer verrassend. De cantorij stond gepland voor deze dienst, maar het lijkt erop dat dit voorlopig helemaal niet mogelijk is.

Gastkerk Ds. Rina Mulderij uit Grootegast zal in de dienst voorgaan. De dienst begint pas om 11 uur!

 

Zondag 11 oktober

Dorpskerk Vaak komt hij uit Assen op de motor: ds. Dick van Veen. Hij kruipt bij de voorbereiding van zijn overwegingen in de Bijbelse personen en brengt ze als vertellers – soms meerdere – in de dienst tot leven.

Gastkerk Opnieuw gaat ds. Bert de Ruiter voor in de dienst.

Instructie voor de Kerkgangers van de Dorpskerk en de Gastkerk

Houd afstand, geef elkaar de ruimte

 

VERPLICHTE AANMELDING:

U kunt zich aanmelden voor de diensten in de Dorpskerk per e-mail (voorkeur) via aanmeldingdorpskerk@gmail.com of per telefoon. 

Voor de Gastkerk kunt u zich aanmelden per e-mail via  aanmeldengastkerk@gastkerkpkn.nl   (voorkeur) of per telefoon.

Het telefoonnummer kan in de loop der tijd rouleren. Dit wordt in de Nieuwbrief vermeld.

Houd de berichtgeving in de Nieuwsbrief en op beide websites in de gaten!

Aanmelding moet per huishouden en moet voor elke dienst plaatsvinden.

U kunt zich alleen aanmelden als u alle vier gezondheidsvragen van het RIVM met “nee” kunt beantwoorden (zie bijlage van dit protocol). Indien één van de vragen met “ja” beantwoord wordt, geeft u zich dan niet op.

Bij aanmelding wordt u verzocht het volgende te vermelden:

  • uw naam;
  • aantal personen dat vanuit het huishouden meekomt;
  • uw bevestiging dat u en uw huisgenoten voldoen aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM;
  • uw telefoonnummer (alleen als u uw aanmelding per telefoon hebt gedaan, zodat u kunt worden teruggebeld.

Na aanmelding hoort u zo spoedig mogelijk of u geplaatst bent en zo ja in welk deel van de Kerk uw plaats is.

U kunt zich aanmelden voor de eerstkomende zondagsdienst tot donderdagavond 20.00 uur.

 

INVULLING VAN DE DIENST

Tijdens de Kerkdienst is er geen samenzang. De voorganger zorgt voor een alternatieve invulling.

COLLECTE

Er is één open schaal collecte bij de uitgangen van de Kerk.

 

KOFFIEDRINKEN:

Er is geen gelegenheid voor  koffiedrinken na de dienst

 

U kunt de volledige protocollen en deze instructie van de Dorpskerk en Gastkerk vinden op beide websites. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via de genoemde e-mail adressen of de telefoonnummers.  Bewaar deze instructie.

 

Dorpskerk

AANKOMST EN FIETS STALLEN

Kerkgangers die aan de orgelkant zijn ingedeeld:

Kerkgangers stallen eventueel hun fiets bij de fietsenstalling aan de noordzijde van de Kerk en gaan door de deur aan de noordzijde (tuinkant) naar binnen en langs het liturgische centrum richting de orgelkant.

Kerkgangers die aan de consistorie, de Herenbanken en de Kraak zijde zijn ingedeeld:

 

Kerkgangers stallen eventueel hun fiets bij de fietsenstalling bij de consistorie en gaan naar binnen door de hoofdingang aan de zuidzijde (Jellemaweg).

 

ONTVANGST/BINNENKOMST

Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op om uw plek te vinden. 

Bij het entree staan handpompjes met ontsmettingsmiddel (gel) waarmee u de handen moet wassen.

Gebruik de garderobe niet, maar de banken om uw kleding op neer te leggen.

Maak minimaal gebruik van het toilet.  Het toilet is beschikbaar en uitgerust met zeep  en papieren doekjes.

Neem direct plaats.

 

VERTREK UIT DE KERK

Volg de instructies van de kerkrentmeester/coördinator op.

De predikant stelt zich op bij het liturgisch centrum om vandaar afscheid van iedereen te nemen door vriendelijk te knikken.

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters verlaten als eerste hun plaats, nemen hun plaats in als coördinator, gaan richting consistorie of verlaten de Kerk.

Hierna verlaten de kerkgangers in de Herenbanken als eersten de Kerk via de zuid uitgang.  Daarna volgen de kerkgangers aan de orgelzijde  via de noord uitgang en de consistorie zijde via de zuid uitgang.

 

Men start vanaf de voorste banken: zuid, noord, zuid, noord etc.

 

Gastkerk

AANKOMST, PARKEREN, FIETSEN

Kerkgangers die aan de noordzijde van de kerkzaal zijn ingedeeld:

Kerkgangers parkeren hun auto aan de zijde van de Gast (voorste gedeelte) en gaan via de hoofdingang naar binnen.

Kerkgangers stallen eventueel hun fiets bij de fietsenstalling aan de noordzijde van de kerk en gaan via  de hoofdingang naar binnen. 

 

Kerkgangers die aan de zuidzijde van de kerkzaal zijn ingedeeld: 

Kerkgangers parkeren hun auto aan de zijde van de Bongerd (achterste gedeelte)  en lopen  tussen de Vrijthof en de fietsenstalling door naar de zuid zij-ingang en gaan daar naar binnen.

Kerkgangers stallen eventueel hun fiets bij de fietsenstalling aan de zuidzijde van de kerk en gaan via de doorgang tussen de Vrijthof en de fietsenstalling via de zuid zij-ingang naar binnen.

 

ONTVANGST/BINNENKOMST

Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op om uw plek te vinden.

 

Gebruik de handpompjes met ontsmettingsmiddel (gel) waarmee u de handen moet wassen.

 

De kerkgangers die aan de noordzijde zitten gebruiken in de kerkzaal het middenpad of het noordelijk pad.

Kerkgangers die aan de zuidzijde zitten gebruiken in de kerkzaal het zuidelijk pad.

 

Maak minimaal gebruik van het toilet. Toiletten zijn wel beschikbaar. Het invalidentoilet (gang naar de Gasthorn) voor degene die aan de zuidzijde zitten en het toilet naast de hoofdingang voor degene die aan de noordzijde zitten.

 

Gebruik de garderobe niet, maar de lege stoelen om uw kleding op neer te leggen.

 

Neem direct plaats.

 

VERTREK UIT DE KERK 

Volg de instructies van de kerkrentmeester/coördinator op.

De predikant stelt zich op bij het liturgisch centrum om vandaar afscheid van iedereen te nemen door vriendelijk te knikken.

 

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters verlaten als eerste hun plaats, nemen hun plaats in als coördinator, gaan richting consistorie of verlaten de Kerk.

De kerkgangers verlaten de Kerk via het pad en de deur waarlangs zij binnen zijn gekomen .

De kerkgangers aan de zuidzijde beginnen bij de voorste rij.

De kerkgangers aan de noordzijde beginnen bij de achterste rij.