ZWO

Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO-commissie wil de betrokkenheid van onze gemeente bij het werelddiakonaat c.q. ontwikkelingssamenwerking bevorderen en hier d.m.v. activiteiten ook ondersteuning aan bieden. Belangrijk hierbij is het verzamelen en doorgeven van informatie en het beïnvloeden van onze houding hier in Zuidhorn t.o.v. de derde wereld.
Bevorderen van ons geefgedrag speelt daarbij natuurlijk ook een wezenlijke rol: het stimuleren van giften voor werk in de derde wereld. Inhoud geven dus aan het voor ons als hervormde gemeente wezenlijke begrip: DELEN.

In de 40-dagentijd voor Pasen maken wij een speciale kalender ter bezinning. De opbrengst ervan gaat naar ons ZWO-project.