mannencafé MOE

Mannen Onder Elkaar. Voor diepgang en gezelligheid.
Eens per maand op vrijdagavond treffen Hervo-mannen elkaar .

Veelal goede gesprekken, altijd uiterst gezellig. Ieder onderwerp kan aan de orde komen: kerk, geloof, gezin, opvoeding, muziek, politiek, samenleving, de PKN, het Zuidhorns centrumplan of eventueel het voetbal.
Voor passende hapjes en drankjes wordt bij toerbeurt gezorgd.
Alle Hervo-mannen (en anderen die zich verwant voelen): WELKOM!

MOE vindt plaats elke tweede vrijdag van de maand, vanaf 21.00 uur. Wij vinden elkaar in Klein Hanckema


Contact: Yke Luinenburg 505829 en Tjalling Huisman 506341