kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn kerkenraadsleden met als opdracht het verzorgen van de financiële aangelegenheden van de gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. In feite beheren de kerkrentmeesters de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente.

Het doel van het college van kerkrentmeesters is, in materieel opzicht, voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewaren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuurgoed.

 

Naam                                               Functie                                         email

Dhr. J. Klein Hesselink                    Voorzitter                  jankleinhesselink@icloud.com

Dhr. R. Kranenburg                         Financiën                    krmdorpskerkzuidhorn@icloud.com

Dhr. J. Algra                                      Secretaris                    JGAlgra@gmail.com 

Dhr. R. Hoogstra                     Financiële administratie hoogstra.r@gmail.com

 

Het banknummer van het College van Kerkrentmeesters is:

Rabobank Zuidhorn NL33 RABO 0375 8144 18