samenwerken

Sinds september 2014 zijn onze gemeenten in een federatie met elkaar verbonden. Samen heten wij: Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording.

De Dorpskerk (Hervormde Gemeente) strekt zich uit over het dorp Zuidhorn, de Gastkerk (Gereformeerde Kerk) bestrijkt zowel Zuidhorn als Noordhorn.

De samenwerking komt tot uiting in gezamenlijk jeugdwerk, gezamenlijk wijkwerk en gezamenlijke diaconieën. De kerkenraden vergaderen op een avond deels samen, deels apart; zo gebeurt het ook bij het ouderlingenberaad. Katechese wordt gezamenlijk georganiseerd. Vorming en toerusting vinden al jaren plaats binnen het WinterWerk van de Raad van kerken, samen met de Rooms-katholieke Jozefparochie en de Doopsgezinde Broederschap.

Sinds enige tijd wordt er op verschillende vlakken samengewerkt met de Vrijgemaakte Kerk in Zuidhorn. Het Kerkelijk Platform Zuidhorn / Westerkwartier heeft een nog breder draagvlak: verschillende gemeenten samen met de burgerlijke gemeente via de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn SWgZ.