administratie

Financiële Administratie

De financiële administratie van onze gemeente is in handen van dhr. D. ten Brink 507449. Het banknummer van het College van Kerkrentmeesters is:

Rabobank Zuidhorn NL33 RABO 0375 8144 18


Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door mw. Ina de Jonge, tel. 0641124396 of0594-503554, mailadres jongeina@hotmail.com,  en mw.  Paulien van den Andel, tel 0594-505829.  Wilt u  wijzigingen op het gebied van adressen, in- of uitwonende kinderen aan Ina de Jonge  doorgeven?
Dit kan per mail: ledenadmzuidhdorpskerk@gmail.com

Alles rond de actie kerkbalans wordt verzorgd door dhr R. Hoogstra , tel. 06-14184129, mail hoogstra.r@gmail.com

Als u lid wilt worden van onze gemeente kunt u de ledenadministratie of de scriba, mevrouw Beiboer benaderen.

Via de mail is zij bereikbaar op scribahervormdzuidhorn@gmail.com, telefonisch op 06-55851518.

 

Overige Rekeningnummers

 

Vrijwillige bijdragen      Rabobank Zuidhorn NL64 RABO 0318 2448 45

Diaconie                     Rabobank Zuidhorn NL89 RABO 0375 8665 66