welkom » contact » administratie

administratie

Financiële Administratie

De financiële administratie van onze gemeente is in handen van dhr. D. ten Brink 507449. Het banknummer van het College van Kerkrentmeesters is:

Rabobank Zuidhorn NL33 RABO 0375 8144 18


Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door dhr R. Hoogstra , tel. 06-14184129, mail hoogstra.r@gmail.com  Wilt u  wijzigingen op het gebied van adressen, in- of uitwonende kinderen aan haar doorgeven? Als u lid wilt worden van onze gemeente kunt u de scriba, mevrouw Beiboer benaderen. Via de mail is zij bereikbaar op scribahervormdzuidhorn@gmail.com, telefonisch op 06-55851518.

 overige Rekeningnummers

 

Vrijwillige bijdragen      Rabobank Zuidhorn NL64 RABO 0318 2448 45

Diaconie                     Rabobank Zuidhorn NL89 RABO 0375 8665 66