welkom » roosters » ambtsdragers

ambtsdragers

februari Ouderling Diaken/Kerkrentmeester
04 09.30 Ds . J. Buller Gastkerk Luinenburg Brandsen
gezamenlijke dienst (cant) - gez. dienst
11 09.30 Ds. L. Cnossen Avondmaal de Haas Hubregtse
Schutte
18 10.00 Ds. J. Buller Gastkerk (Venhuizen) Brandsen
Raad v Kerken gezamenlijke cantatedienst - gez dienst
25 09.30 Ds. K. Dijkstra de Jonge het Lam
ten Brink
maart
04 09.30 Ds. J. Koops Dorpskerk de Jonge Boxman
gezamenlijke dienst - gez dienst
11 09.30 Ds. N. Eijgenraam Snippe het Lam
ten Brink
18 09.30 Ds. Th. Van Beijeren (cant) Luinenburg Boxman
van den Berg
25 09.30 Dhr Job-Jan ter Horn de Jonge Brandsen
Palmzondag ten Brink
29 19.30 Ds. L.Cnossen Dorpskerk de Haas het Lam
Witte Donderdag gezamenlijke Avondmaals- dienst - gez dienst
30 19.30 Ds. J. Buller Gastkerk Hubregtse
Goede Vrijdag gezamenlijke dienst - gez dienst
31 21.30 Commissie Eredienst de Jonge Brandsen
Stille Zaterdag gezamenlijke dienst - gez dienst
april
01 09.30 Ds. H. J. Meijer Pasen(cant) Luinenburg Schutte
van den Berg
08 09.30 Ds. Y. Hiemstra de Jonge Hubregtse
ten Brink
15 09.30 Ds. T. Meijlink Venhuizen Boxman
van den Berg
22 09.30 Ds. J. Buller Gastkerk Snippe Schutte
gezamenlijke dienst - gez dienst
29 09.30 Ds. J. Buller Dorpskerk Venhuizen Hubregtse
gezamenlijke dienst - gez dienst