kerkblad De Dorpsgast

De Dorpsgast 

De Dorpsgast, voorheen Het GROENE KRANTJE is hier te vinden. Het blad is te raadplegen  met een inlogcode die gemeenteleden via webbeheer@dorpskerkzuidhorn.nl kunnen aanvragen!

Algemene regel: Kopij moet ingeleverd zijn op de laatste woensdag van de maand vóór 19.00 uur bij kopijdedorpsgast@gmail.com

Verschijningsdata De Dorpsgast: In de week volgend op de deadline, vanaf dinsdag.