orgel

Kees Kugel, een van onze organisten, heeft een prachtige site gemaakt met alle historische ontwikkelingen van ons Snitger-Freytag orgel.

Wij verwijzen dan ook graag naar http://kees-kugel.magix.net/website#Algemeen

Kees heeft in 2013 ook een boek over het orgel, de kerk en de cultuur geschreven. "Zyne werken wyzen zyne kunde aan" is te bestellen via keeskugel@hetnet.nl