welkom » diaconaat » collectedoelen

Zondag 8 mei

 1. Kerk In Actie Noodhulp Nigeria

In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌2‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen,‌ ‌maar‌ ‌de‌ ‌ meesten‌ ‌zijn‌ ‌terecht‌ ‌gekomen‌ ‌in‌ ‌dorpen‌ ‌waar‌ ‌de‌ ‌inwoners‌ ‌zelf‌ ‌al‌ ‌nauwelijks‌ ‌rond‌ ‌kunnen‌ ‌ komen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ ‌ Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ ‌ terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma's.‌ ‌

 1. Kerk(-rentmeesters)

De kerkrentmeesters hebben verschillende verantwoordelijkheden; van beheer van gebouwen tot de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk. Zo kunnen zij, met uw hulp, ervoor zorgen dat de kerk toekomstbestendig blijft.

 

Zondag 15 mei

 1. Kerk In Actie Binnenlands Diaconaat

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

 1. Kerk(-rentmeesters)

 

Zondag 22 mei

 1. PKN Missionair Werk

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Een voorbeeld hiervan is de kliederkerk die vorige week zondag ook weer in de Gasthorn was. De mooie foto’s ervan zullen vast weer te zien zijn op FB-pagina van de dorpskerk.

 1. Kerkrentmeesters

 

Hemelvaartsdag 26 mei

 1. Diaconie

Als kerkelijke gemeente willen we omzien naar mensen dichtbij en verder weg. Door praktische hulp te bieden en goede doelen te steunen.

 1. Kerkrentmeesters

 

Zondag 29 mei

 1. Diaconie
 2. PKN Jeugdwerk Jong Protestant

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat.

 

Zondag 5 juni

 1. Kerk In Actie Zending Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hun hoop.

 1. Diaconie
 2. Extra collecte

Omdat het de eerste zondag van de maand is, zal er deze zondag een extra collecte zijn voor een urgent doel. In de kerkdienst zullen we deze collecte toelichten.

 

Toelichting bij de collectes

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn)

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met een hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconie van de Dorps- en Gastkerk, Annet het Lam