15 januari

  1. Diaconie
  2. PKN ondersteuning gemeenten

Deze PKN collecte is bedoeld om het cursuswerk voor vrijwilligers en professionals in onze kerken te ondersteunen. Onze kerkelijke gemeenten drijven op de inspanningen van landelijk tienduizenden vrijwilligers op het gebied van diaconie, jeugdwerk, pastoraat, beheer, bestuur en vele andere taken. Het is belangrijk dat deze vrijwilligers goed toegerust worden. De PKN helpt hiermee door een vernieuwd trainingsaanbod. Dit helpt mensen hun vaardigheden en kennis te vergroten en draagt ook bij aan het opdoen van nieuwe en inspirerende ideeën.

 

22 januari (RvK)

  1. Het doel voor deze collecte wordt nader ingevuld door de Raad van Kerken
  2. De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke oecumene en draagt bij aan de kosten van de activiteiten van de Raad van Kerken zoals het gewaardeerde Winterwerk.

            

29 januari

  1. Diaconie
  2. PKN kinderen en jongeren

Kerk in Actie vraagt voor het jongerenwerk speciaal aandacht voor het spel Sirkelslag. Dit is een interactief bijbelspel waarbij kinder- en jongerengroepen strijden om de hoogste score. Met dit spel gaan jongeren op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Daarom biedt het spel een mooie kans om hen betrokken te houden.

 

5 februari

  1. Werelddiaconaat Pakistan

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaats vond. Bijna 1900 mensen vonden de dood en het leed en de schade was immens. Vele landen schoten te hulp en er waren veel geldinzamelingsacties waaronder in Pakistan. Ter herdenking van de watersnoodramp is er de eerste zondag van februari altijd een werelddiaconaat collecte. Na de overstromingen in 2022 is het extra passend dat het doel van deze collecte ditmaal een project in Pakistan betreft.

Kerk in Actie ondersteunt hier de organisatie AWARD. Deze organisatie helpt schoolverlaters met vakopleidingen en leningen en begeleidt hen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Naast alle noodhulp is dit soort werk zeer noodzakelijk om ook op langere termijn perspectief te bieden.

  1. Kerkrentmeesters/Kerk

12 februari

  1. KiA Noodhulp Ethiopië

Met de huidige ellende in het Oosten van Europa vergeten we misschien dat er elders in de wereld ook zeer rampzalige situaties zijn waarbij het leven van duizenden in direct gevaar is. Ethiopië is hier een schrijnend voorbeeld van. Dor de klimaatverandering wordt het land regelmatig getroffen door extreme droogte en op andere momenten door heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken waardoor mensen volledig afhankelijk worden van voedselhelp. In sommige delen van het land wordt ook nog eens zwaar gevochten wat de voedseltekorten alleen maar verergert.

Kerk in Actie probeert ook structurele aanpak van de problematiek te ondersteunen door te helpen boeren te leren beter klimaatbestendige landbouwtechnieken toe te passen zoals erosiebestendige teelten en aan het klimaat aangepaste gewassen verbouwen. Ook worden trainingen aangeboden die mensen helpen andere middelen van bestaan te vinden. 2. Diaconie

 

Al deze collectedoelen worden door de diaconie van harte bij u aanbevolen.