welkom » diaconaat » collectedoelen

zondag 11 april

Deze zondag is de collecte voor de diaconie. Het geld wordt ingezameld voor het besteden en beheren voor diaconaal werk in Zuidhorn e.o. en het diaconale werk dat Kerk in Actie doet in Nederland en wereldwijd. Voor diaconaal werk in Zuidhorn e.o. kan gedacht worden aan de Stichting Platform Kerken Westerkwartier (meer info op: www.pkwhelpt.nl )

zondag 18 april

De collecte is bestemd voor de Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn. De werkgroep ondersteunt, in samenwerking met onze zustergemeente in Kakerbeck, verschillende projecten. Er wordt noodhulp geboden, er is een hout- & broodproject en een huizenproject. In de DorpsGast van maart kunt u een verslag lezen van de activiteiten van het jaar 2020.

zondag 25 april

De collecteopbrengst van deze zondag is bestemd voor het College van Kerkrentmeesters. Zij hebben als taak de financiën, goederen en gebouwen behorend bij de beide kerken te beheren. Zij hebben een belangrijke taak om erin te voorzien dat het kerkenwerk in onze beide kerken door kan gaan.

zondag 2 mei

De eerste collecte is vandaag bestemd voor het ziekenhuispastoraat UMCG. In het UMCG is het mogelijk om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een geestelijk verzorger. Om dit en andere extra’s mogelijk te blijven maken, wordt een financiële bijdrage zeer gewaardeerd.

Er zal deze zondag nog een extra collecte zijn, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Toelichting bij de collectes

In deze periode is er slechts een collectedoel per zondag. Alleen op de eerste zondag van de maand is dat anders en zijn er twee collectedoelen. De extra collecte zal nog worden bepaald afhankelijk van de urgentie van de nood in de wereld op dat moment en zal dan worden toegelicht in de kerkdienst.

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-code van het collectedoel staat vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met een hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconie van Gastkerk en Dorpskerk, Wilma Stigter, Nienke Vrolijk, Anke Brandsen en Annet het Lam