welkom » diaconaat » collectedoelen

Zondag 10 oktober

  1. PKN Jong Protestant

Jong Protestant is de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk die kerken helpt om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

  1. Kerk

De kerkrentmeesters hebben een breed takenpakket. Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de kerkelijke activiteiten financieel mogelijk te maken en beheert de gebouwen namens de kerkenraad.
Een voorbeeld is de dakrenovatie van de Dorpskerk die gepland staat. Zie de website voor meer info.

Zondag 17 oktober

  1. Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld kleine, slimme projecten om buurten en dorpen vooruit te helpen en armoede te doorbreken.

  1. Plaatselijke Oecumene

Vanuit deelname aan oecumenische verbanden stimuleren we de ontmoeting en verbinding onderling.

Zondag 24 oktober

  1. Voedselbank Westerkwartier

Voedselbank Westerkwartier biedt in het gehele Westerkwartier hulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Vanuit de gemeente zijn er mensen als vrijwilliger verbonden aan de Voedselbank en zamelen we producten in die bij de Voedselbank terecht komen (in de manden in beide kerken). Naast de inzameling van producten en zegels, is de Voedselbank ook gebaat bij giften. Hiermee kan de Voedselbank dagelijkse onkosten dekken. 

  1. Kerk

Zie 2e collecte 10 oktober voor een toelichting.

Zondag 31 oktober

  1. KiA Werelddiaconaat Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

  1. Lofprijsdiensten

Deze collecte is bestemd voor het dekken van de onkosten van deze en andere lofprijsdiensten

 

Toelichting bij de collectes

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift!