welkom » diaconaat » collectedoelen

De collecte van zondag 24 januari gaat naar het project van de Wilde Ganzen

U kunt uw bijdrage overmaken aan de Raad van Kerken Zuidhorn,  ovv :  RvK 24 januari

Rekeningnummer NL71  INGB 0003 8776 75

‘Duurzame toekomst voor Maasaï : de wens van Mama Anna’. Investeren in mens en natuur in Tanzania

Mama Anna had een wens, deze wijze vrouw was een Maasai-leider en zag dat de jongens en mannen in haar gemeenschap al 500 kilometer verderop waren om geschikt land te vinden voor hun vee. Zij wilde dat dit stopte, dat de mannen dichtbij huis zouden blijven en de kinderen naar school zouden gaan.”

De wens van mama Anna komt uit.
Norbert is opgeleid als arts en werkt hij voor hulporganisatie Mater Dei Africa om de Maasai een beter leven te geven. Zijn organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse stichting Stipulae en Wilde Ganzen. De afgelopen jaren zijn er watertanks gebouwd, zonnepanelen aangeschaft, bomen gepland en de mensen gestimuleerd in ondernemerschap en samenwerking.

Het resultaat is bemoedigend : er is dichtbij hun huis veilig drinkwater is, de kinderen kunnen ’s avonds huiswerk maken dankzij de stroom van de zonnepanelen.

Het vee profiteert ook van de nieuwe aanpak. “Door betere irrigatie groeit er gras, de gezondheid van de kuddes verbetert door betere zorg, 

Investeren in mens en natuur
Daarom komt er nu een vervolg op dit project. “We willen zorgen voor betere opvang van regenwater, zodat de Maasai ook in droge periodes drinkwater hebben en we willen graag investeren in een duurzame manier van eten koken. De mensen in Mama Anna’s  gemeenschap werken enthousiast aan een nieuwe toekomst.

Jij kunt een steentje bijdragen aan deze cultuuromslag door een donatie aan ons over te maken.

Alvast hartelijk dank.

 

U kunt uw bijdrage overmaken aan de Raad van Kerken Zuidhorn,  ovv :  RvK 24 januari

Rekeningnummer NL71  INGB 0003 8776 75

 

 

 

Collecte zondag 17 januari 2021

In deze gezamenlijke dienst in de Dorpskerk is de opbrengst van de collecte bestemd voor de Diaconie algemeen. De centrale taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij worden gesteund maar ook mensen verder weg. Soms wordt er gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, zoals de Voedselbank.

Soms is de collecte – zoals vandaag – bestemd voor de diaconie algemeen. De reden hiervan is dat de diaconie jaarlijks afdrachten doet vanwege financiële toezeggingen/verplichtingen. Denk aan de quota voor de PKN, het PKW – Platform Kerken Westerkwartier – en voor Inlia – Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.

 

Een bijdrage kunt u leveren op het bankrekeningnummer van één van beide kerken zoals hieronder vermeld:

 

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.