Zondag 7 mei

 1. KIA Noodhulp Oekraïne
  Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen.
 2. Kerkrentmeesters/ Kerk
 3. Uitgangscollecte vakantiebureau
  Het Vakantiebureau organiseert ook in 2023 vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. Ook zijn er speciale vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. De activiteiten van het vakantiebureau maken dit mogelijk en zorgen er voor dat de kosten overzichtelijk blijven.

Zondag 14 mei

 1. Kia Binnenlands Diaconaat
  Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is te vinden in Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. En zo zijn er in het hele land voorbeelden van vergelijkbare activiteiten.

 1. Kerkrentmeesters/ Kerk

Hemelvaartsdag 18 mei

 1. Diaconie
 2. Kerkrentmeesters/ Kerk

Zondag 21 mei

 1. PKN Missionair werk
  In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt.

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.

 1. Kerkrentmeesters

Pinksterzondag 28 mei

 1. Zending Bijbels in Egypte
  Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. En hun familie doet mee!

Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte waar ook de prijsuitreiking plaats vindt.

 1. Diaconie

Zondag 4 juni

 1. Diaconie
 2. Voedselbank
  Dit is een doel waar we al vaak aandacht aan hebben besteed. Naast de gewaardeerde ingebrachte goederen is er onder meer geld nodig voor energiekosten (koeling producten) en de aanschaf van verse producten zoals groenten en fruit.
 3. Uitgangscollecte
  het doel wordt nog vastgesteld in het diaconieoverleg van mei. We krijgen maandelijks een hoop verzoeken maar suggesties uit de gemeente zijn natuurlijk van harte welkom.

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

 

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met een hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconie van Dorpskerk en Gastkerk