Zondag 10 december

1e collecte: KiA Kinderen in de knel; Myanmar (Birma)
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

2e collecte: Kerk/ kerkrentmeesters

Zondag 17 december

1e collecte: Diaconie
2e collecte: KiA Binnenlands diaconaat|
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook veel minderjarigen. Een extra kwetsbare groep.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

Zondag 24 december ochtend en Kerstnacht

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Leger des Heils
Het Leger des Heils is actief op veel terreinen vooral als het de zwaksten in de samenleving betreft. Bekend zijn de maaltijden voor dak-thuislozen en de nachtopvang. Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. Dit noemen ze veldwerk. Ze proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hun praktische hulp. Zo wordt er een brug geslagen naar de verdere hulpverlening, bij wie deze mensen vaak niet in beeld zijn.

Eerste Kerstdag 25 december

1e collecte: KiA Kinderen in de knel
Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.
Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. Help je mee te bouwen aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

2e collecte: Kerkrentmeesters/ Kerk

Zondag 31 december:

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters/ Kerk

Nieuwjaarsdag 1 januari (PKN Dorpskerk)

1e collecte: Voedselbank
Voedselbank westerkwartier biedt noodhulp aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank moet je financieel echt niet rond kunnen komen.  Klanten van de voedselbank moeten een vaste woon- of verblijfplaats hebben in de gemeente Westerkwartier.
Wij steunen de voedselbank al jaren via de inzameling van levensmiddelen in de bekende manden. Ook komende maand is dat weer belangrijk omdat na de vrijgevige feestdagenperiode het aanbod in januari vaak wat minder wordt. Houdbare levensmiddelen zoals rijst, pasta, olie en groenten in blik of pot zijn meer dan welkom. Financiële bijdragen zijn ook belangrijk. Hiervoor worden verse levensmiddelen aangeschaft daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook energiekosten die betaald moeten worden. Zie ook: https://voedselbankwesterkwartier.nl.

2e collecte: Kerkrentmeesters/Kerk

Zondag 7 januari

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters/Kerk
3. Uitgang: Slachtoffers aardbeving Afghanistan

 

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift !