welkom » diaconaat » collectedoelen

Op 18 juli zal de diaconiecollecte voor de ene helft zijn voor Diaconie en ZWO en voor de andere helft bestemd zijn voor “Camping Polemonium” van Appie Wijma in Opende.

Op deze camping kunnen mensen met een bijstand uitkering of weinig inkomen gratis kamperen. Alle voorzieningen om te kamperen zijn aanwezig en de vakantiegangers kunnen o.a. gebruik maken van de groentetuin en tal van zaken zijn gratis beschikbaar.

Door een contact met de werkgroep “Tafels van Hoop” bleek dat er tijdens de vakantieperiode behoefte is aan allerlei artikelen:

limonadesiroop, wegwerpluiers 1, 2, 3 en 4, en Donald Ducks.

 

Vanaf volgende week zondag 18 juli t/m zondag 1 augustus is het mogelijk in zowel de Gastkerk (18 en 25 juli) als in de Dorpskerk (1 augustus) deze artikelen in te leveren op de zondag dat de gezamenlijk dienst is in de betreffende kerk.  Ook kan het bij Open Kerk op de woensdagmiddag 14, 21 en 28 juli van 15.00 uur – 17.00 uur in de Dorpskerk.

Er zullen manden staan. Dus neem vanaf volgende week iets mee!

Zondag 25 juli is uw gift bestemd voor Stichting Mensenkinderen. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.

Zondag 1 augustus wordt uw bijdrage gevraagd voor de Stichting Werkgroep PKN Roemenië. In de DorpsGast van juni heeft u kunnen lezen dat het hebben van één van de eerste levensbehoeften, namelijk WATER, geen vanzelfsprekendheid is in Roemenië. Uw bijdrage wordt in dat stuk gevraagd voor het maken van een waterput.

Zondag 8 augustus is de collecte bestemd voor ZWO/SAVE en voor de zending. Op 18 september a.s. wil de ZWO graag een kinderkledingbeurs organiseren ten behoeve van SAVE. Uw kinderkleding-bijdrage daarbij is van harte gewenst. Graag verwijs ik u naar de oproep van de ZWO elders in dit blad. De zending vraagt, via haar jaarlijkse bloemenactie, uw bijdrage voor Roemenië.

Zondag 15 augustus gaat de opbrengst van de collecte naar de Kerk In Actie Zomerzending Pakistan. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Zondag 22 augustus is de collecte voor de kerk(-rentmeesters). Graag verwijs ik u naar de omschrijving bij zondag 11 juli.

Zondag 29 augustus is de collecte voor de diaconie. Graag verwijs ik u naar de omschrijving bij zondag 18 juli.

Op zondag 5 september wordt er gecollecteerd voor Kerk In Actie Werelddiaconaat Ghana. Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Veel jongeren trekken echter weg, op zoek naar werk. Om vertrek vanuit deze streek te voorkomen, biedt de kerk in Noord-Ghana jongeren kansen tot ontplooiing in hun eigen omgeving.

Er zal deze zondag ook een deurcollecte zijn, deze wordt in de kerkdienst toegelicht.

Toelichting bij de collectes

In deze periode is er slechts één collectedoel per zondag. In de maanden juli en augustus zal er ook geen extra collecte zijn op de eerste zondag van de maand.

 

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-code van het collectedoel staat vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.