COLLECTEDOELEN

Zondag 7 april

 1. Diaconie
 2. Kerkrentmeesters/Kerk
 3. KIA Noodhulp in Israël en Gaza
  De gruwelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen zij nu ook in Israël en Gaza.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 

In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden zij praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.
De kerk kiest geen partij anders dan tegen geweld en onrechtvaardigheid en voor hen die slachtoffer zijn. 

 

Zondag 14 april

 1. KIA Zending Rwanda
  Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren.

Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

 1. Kerkrentmeesters/ Kerk

Zondag 21 april

 1. Kerkrentmeesters/Kerk
 2. Diaconie

Zondag 28 april

 1. Ziekenhuispastoraat UMCG
  In het UMCG liggen naar verhouding veel ernstig en langdurig zieke patiënten. Bij deze groep wordt de levensvraag juist dan steeds indringender gesteld. Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke binding meer, maar tijdens hun ziekenhuisopname worstelen zij met geloofsvragen. Dit vraagt veel tijd van het ziekenhuispastoraat ook al, omdat door de vaak grote afstand, de eigen predikant minder goed bereikbaar is. De PKN kerken hebben daarom al langere tijd geleden besloten de extra kosten voor dit intensieve en tijd vragende werk voor hun rekening te nemen. Jaarlijks wordt daarom in de classis Groningen-Drenthe voor dit doel gecollecteerd.
 2. PKN Jeugdwerk JOP Zuidhorn
  Het jeugdwerk is een belangrijke kerkelijke activiteit. Er worden veel activiteiten georganiseerd die de binding aan de kerk bevorderen. Ook voor dit noodzakelijke werk is geld nodig om materialen en activiteiten te bevorderen.

Zondag 5 mei

 1. KIA Noodhulp Oekraïne
  Op de dag dat we onze bevrijding vieren is een collecte waar hulp wordt geboden aan inwoners van een land wat vecht voor vrijheid extra passend.
  Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.  

 1. Kerkrentmeesters/Kerk
 2. Uitgangscollecte
  Wordt nog vastgesteld

 

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift !