COLLECTEDOELEN

Zondag 7 juli

 1. PKN Pastoraat Nederland

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met uw gift aan de collecte ondersteunt u het pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet. Van harte aanbevolen.

 1. Kerk(rentmeesters)

De kerkrentmeesters behartigen onze financiële en facilitaire zaken. Onder andere zodat we samen kunnen blijven komen in verzorgde, goed onderhouden kerkgebouwen.

 1. Deurcollecte; Sparrow

Iedere eerste zondag van de maand is er een extra collecte, deze keer voor Stichting Sparrow.

Stichting Sparrow bestaat 15 jaar! De stichting werkt (al 15 jaar) aan kansengelijkheid voor kansarme kinderen op de Filipijnen. Kinderen die opgroeien in armoede moeten harder werken om hetzelfde te bereiken als kinderen die niet in armoede opgroeien. Via het studiehuis van de stichting met een team van leerkrachten en een maatschappelijk werker, geven ze op maat gemaakte begeleiding. Persoonlijke begeleiding zorgt voor betere resultaten en meer motivatie. Met alle sponsorkinderen werkt de stichting toe naar een college diploma, want daarmee kunnen ze een goede baan vinden en uit de armoede komen met hun gezin. Een aanpak die zich in deze 15 jaar heeft bewezen. De sponsorkinderen van de stichting behalen hogere cijfers, stoppen minder vaak met school en alle afgestudeerde sponsorkinderen hebben een baan gekregen boven de armoedegrens.

Helaas zijn er nog heel veel kinderen die deze kans niet krijgen. Daarom gaat de stichting dit jaar een tweede studiehuis bouwen in een gebied waar de armoede groot is

 

Zondag 14 juli

 1. Zending/ ZWO

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen en ouderen praktische en psychosociale hulp, krijgen ze een maaltijd en hoognodige zorg.

 1. Kerk(rentmeesters)

 

Zondag 21 juli

 1. Mensenkinderen

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Mensenkinderen zet zich al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond. 

 1. Kerk(rentmeesters)

 

Zondag 28 juli

 1. ZWO/ Roemenië

Het platform ZWO zamelt geld in voor een kerk-in-actie doel, zo bestaan er ook enkele projecten in Roemenië. Gericht op lokale dorpsbewoners, om hen te ondersteunen in hun (basale) levensbehoeften.

 1. Kerk(rentmeesters)

 

Zondag 4 augustus

 1. KiA Werelddiaconaat Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

 1. Kerk(rentmeesters)

 

Zondag 11 augustus

 1. KiA Zending Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.

Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 1. PKW – Platform Kerken Westerkwartier

Stichting PKW is een interkerkelijke samenwerking in de regio Westerkwartier. De 26 deelnemende kerken zetten zich gezamenlijk, in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties, in voor; bestrijding van eenzaamheid, financiële hulpverlening en financiële begeleiding.

 

Zondag 18 augustus

 1. Diaconie

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Dichtbij en verder weg willen we omzien met praktische hulp of door het steunen van goede doelen.

 1. Kerk(rentmeesters)

 

Zondag 25 augustus

 1. Kerk(rentmeesters)
 2. Diaconie

 

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-code van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag.

Hartelijk dank voor uw gift !