Raad van Kerken Zuidhorn

Al vele jaren wordt er innig samengewerkt tussen de Rooms-katholieke Hildegard-parochie (voorheen Jozef-parochie), de Doopsgezinde Sociëteit en de beide protestantse gemeenten in ons dorp, de Gastkerk en de Dorpskerk. Het werk van vorming en toerusting ligt voor een groot deel in handen van de Raad van Kerken Zuidhorn, die hiervoor de zogeheten WinterWerkcommissie in het leven heeft geroepen. Het programma van het WinterWerk wordt breed in het Westerkwartier aangeboden. Wij ervaren deze oecumenische aanpak als zeer waardevol.

Zie ook www.raadvankerkenzuidhorn.nl