vieringen

Samen gemeente zijn, je zorgen en dromen delen, zoekend naar geloof en tekens van hoop, dat doen we elke zondag. Nu eens "onder ons", dan weer samen in een dienst met onze gereformeerde verwanten binnen de PKN en een paar keer per jaar als lid van de Raad van Kerken in Zuidhorn. We vieren het leven in alle opzichten: geboorte, jeugd, volwassen worden, huwen en sterven. Soms plechtig, soms feestelijk in diensten waar de liturgie zorgvuldig doordacht is, maar uiteindelijk ondergeschikt aan het gevoel van het moment.
 
Gemeenteleden verzorgen delen van de dienst, de cantorij werkt soms mee en in de verkondiging speelt naast het Verhaal van God en mensen ook de actualiteit een rol van betekenis. Wij vieren dat wij een gemeente zijn die midden in de wereld staat en daarbij een opdracht heeft. Een opdracht om vreugde en verdriet te delen, opkomen voor rechtvaardigheid en te getuigen van Gods liefde voor iedereen. Zingend bij het orgel of de piano voel je soms even die vonk. Het gesprek met de kinderen is vaak een vrolijk maar toch ook wezenlijk deel van de dienst. Bij elke viering hoop je dat iedereen aangesproken kan worden. 
 
Naast de cantorij levert de Commissie Eredienst  een belangrijke bijdrage aan de vormgeving en inhoud van de diensten. Vooral rond de grote feestdagen als Pasen en Kerst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de diensten in de Stille Week is de commissie druk bezig.