kerkgebouw

Het oudste deel van de kerk is de muur aan de torenkant: geen baksteen, maar tufsteen (een natuursteen, waarschijnlijk afkomstig uit de Eifel). Tufsteen werd o.a. gebruikt bij de bouw van het klooster in Aduard vóór 1078. De bouw van de kerk zou goed in dezelfde (11e) eeuw te dateren zijn. De vorm van de tufsteenblokken zou zelfs kunnen duiden op een nog vroegere datering: 10e eeuw. Dit valt echter niet te bewijzen.

Tufsteen is heel poreus; het neemt veel water op. Als wapen tegen het vocht is de kerk omstreeks 1850 bepleisterd. Aan de afbladderende binnenmuren (vooral aan de torenkant) is echter goed te zien dat vocht nog steeds een grote vijand is.

De oorspronkelijke kerk had een eenvoudige, rechthoekige vorm, zonder uitbouwen. Er zaten aanvankelijk kleine, Romaanse boogramen in.

De dwarsstukken zijn gebouwd in de 14e of 15e eeuw. De tekst 'Vrede zij u lieden' met het jaartal 1631 boven de noord ingang (buitenkant) is waarschijnlijk bij een restauratie aangebracht.

Wat nu consistoriekamer is, was oorspronkelijk het koor van de kerk. Daarin stond het altaar. Het was het heiligste gedeelte van de kerk. Getuige de hoekige vorm is het koor in de 14e of 15e eeuw gebouwd.

De kerk was aanvankelijk een katholieke kerk. Er stonden waarschijnlijk geen vaste banken in.

In de tufstenen muur aan de torenkant is een boog te zien. Dit is de aanzet van een rond, houten gewelf dat er vroeger gezeten heeft. Het is een vrij laag gewelf geweest. Intussen is de vloer hoger dan toen.