welkom » diaconaat » ZWO-project

ZWO-project

In een gezamenlijke kerkdienst op 5 juni presenteerden we ons nieuwe project Abaja ba Kristo in Rwanda.  Sietske Renting vertelde het een en ander over het project vertellen. Het landbouwproject dat we steunen wordt uitgevoerd door de diaconessen van Abaja ba Kristo.

 

Abaja ba Kristo betekent Dienaressen van Christus. Het is de naam van de gemeenschap van zendings-diaconessen in Rwanda. De zusters van Abaja ba Kristo zijn Rwandese diaconessen die hun eigen volk dienen met de liefde van Christus.

 

De diaconessen dienen met hart en handen: onderwijs en medische zorg, watervoorziening en landbouwontwikkeling, opvang van weeskinderen en hulp aan ouderen, diaconale en pastorale hulp. Op vele terreinen van het leven zijn de diaconessen mensen tot steun.

 

De doelstelling van het ZWO-project is om kleine boeren/boerinnen toe te rusten met meer productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150 boeren deelnemen aan de opleiding. Voor de praktische training en voorlichting komen zij cursussen volgen op de voorbeeld boerderij. Nadat zij de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid. Zij kunnen met praktische vragen ook altijd bij de voorlichters terecht (op het centrum of bij hen thuis). Inmiddels is een aantal boeren/boerinnen al zover geschoold dat ze een deel van de productie zoals papaja’s, avocado’s, uien en bananen kunnen verkopen.

Op de eigen website vindt u meer informatie over Abaja ba Kristo.