ZWO-project 2024 - 2027 

Moldavië - kerk in het armste land van Europa

Voor minimaal de komende drie jaar steunt de ZWO het Kerk in Actie project ‘Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië’. Door werkloosheid werkt een deel van de beroepsbevolking buiten Moldavië. Hierdoor blijven kinderen en ouderen alleen achter. De christelijke organisatie Bethania helpt deze twee kwetsbare groepen. Kinderen krijgen in de dorpen Tintareni en Bulboaca o.a opvang na schooltijd, hulp bij huiswerk en psychosociale begeleiding. Ouderen ontvangen thuiszorg en medische zorg.'

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actieland-moldavie/