ZWO-project

Het project SAVE

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd is het project Save tijdens de gezamenlijke kerkdienst in de Gastkerk gepresenteerd. Het project geeft ondersteuning aan kinderen in India die niet naar school kunnen omdat ze in naaiateliers werken.

Via onderstaande link komt u meer te weten over ons project.

Geen kinderarbeid in de textielindustrie | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Rekeningnr. diaconie Dorpskerk: NL 89 RABO 0375 8665 66.

Rekeningnr. diaconie Gastkerk:  NL 22 RABO 0375 8245 10.

Op deze wijze steunen we  de kinderen in de knel in India.