welkom » diaconaat » ZWO-project

ZWO-project

Het project SAVE

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd is het project Save tijdens de gezamenlijke kerkdienst in de Gastkerk gepresenteerd. Het project geeft ondersteuning aan kinderen in India die niet naar school kunnen omdat ze in naaiateliers werken.

Door middel van de vastenkaart wilden we proberen soberder te leven en daarmee geld te sparen voor het project SAVE. De kinderen van de kindernevendienst hebben een spaardoosje gemaakt waarin ze tijdens de vastenperiode kunnen sparen.

Het was de bedoeling om tijdens de Paasdiensten in de Dorpskerk en de Gastkerk de opbrengst in te zamelen.

Zo het er nu naar uitziet, zullen de “gewone” kerkdiensten en paasdiensten niet doorgaan. Het project SAVE loopt echter wel door. Het zou mooi zijn als we tijdens de vastenperiode toch een mooi bedrag kunnen sparen. Het geld kan overgemaakt worden naar de diaconie onder vermelding “opbrengst vastenperiode voor het project SAVE”.

Rekeningnr. diaconie Dorpskerk: NL 89 RABO 0375 8665 66.

Rekeningnr. diaconie Gastkerk:  NL 22 RABO 0375 8245 10.

Op deze wijze steunen we ondanks de coronacrisis, toch de kinderen in de knel in India.