Predikant

ds. Hester Wouda      tel 06 19704879    e-mail h.j.wouda@gmail.com

 

Even voorstellen: Hester Wouda

Sinds eind 2018 ben ik predikant van de Dorpskerk van Zuidhorn. Van huis uit kom ik uit de doopsgezinde kerk, een kleine ruimdenkende en kritische geloofsgemeenschap. Na drie jaar kunstacademie in Kampen heb ik mijn passie gevolgd om theologie te gaan studeren. De bachelor behaalde ik in Groningen en de master aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam. Na mijn opleiding werkte ik van 2011-2016 met veel plezier in de doopsgezinde gemeente van Rotterdam. Wij woonden toen in Brabant, waar onze drie kinderen geboren zijn. Het Noorden trok en na zes jaar Brabant hebben we de stap gemaakt terug te keren. We zijn in Buitenpost gaan wonen, voor ons gevoel ‘in het midden’ van het Noorden. Toen ik beroepen was in Zuidhorn heb ik aanvullende vakken gevolgd aan de PThU, zodat ik nog meer thuis raakte in de Protestantse Kerk van Nederland.

De PKN is zo groot en divers dat ik dit ervaar als een verbreding en verruiming in mijn werk en leven. De Dorpskerk Zuidhorn is een warme gemeente waar ruimte is voor vragen, voor vernieuwing en voor verschillende (geloofs-)overtuigingen. Met oog voor muziek en schoonheid van woord en beeld proberen we in de diensten een verbinding te maken tussen bijbelverhalen en de actualiteit van het dagelijkse leven. Het mooie van mijn werk vind ik het zoeken en leggen van deze verbindingen. Ook mag ik soms even meelopen in verdrietige en de vreugdevolle momenten in het leven van verschillende mensen, jong en oud, mensen uit de gemeente, zoekenden of geïnteresseerden. Soms is het contact alledaags, soms heeft het te maken met levensvragen of geloofsvragen, waar we allemaal mee te maken hebben. Voor mij is een kerk geen plek waar je kant en klare antwoorden krijgt, maar waar je samen op zoek gaat met vallen en opstaan om inspiratie op te doen en op te laden. Waar we onze verwondering en verlangen delen en waar we geroepen worden ons in te zetten voor een samenleving waarin liefde en vrede grote woorden zijn die in het klein geleefd mogen worden.

Ik ben bereikbaar kennismaking of vragen, via de mail op h.j.wouda@gmail.com. Telefonisch via 06-19704879. Ik ben voor 50% aangesteld. Als ik niet opneem kun je een bericht inspreken, mailen of appen, dan neem ik z.s.m. contact op.