pastoraat

De ouderlingen zijn speciaal belast met

  • de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
  • de herderlijke zorg en het opzicht,
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

 

In de huidige opzet  hebben de ouderlingen samen met de diakenen een coördinerende en aansturende rol binnen de wijken.

Scriba                     Mw. M. (Marjanne) Beiboer , Koekoeksbloem 1, 9801 LW Zuidhorn

                               06- 55851518 scribahervormdzuidhorn@gmail.com

Ouderlingen:  Mw. R. (Ria) Kloosterhof

                           Mw. P.(Paulien) van den Andel