welkom » diensten

diensten

Het collecterooster staat onder dit overzicht.

meer informatie over de diensten  hier

Zondag 6 september 
9.30 uur Dorpskerk Ds. K. Dijkstra
Gastkerk Ds. B. de Ruiter
Zondag 13 september
9.30 uur Dorpskerk Ds. Chr. de Valk
11.00 uur! Gastkerk Dhr. M. van Heijningen
Zondag 20 september
9.30 uur PKN Gastkerk Ds. H. Wouda Startzondag
Zondag 27 september
9.30 uur Dorpskerk Ds. H.J. Meijer
Gastkerk Ds. Y. Hiemstra
Zondag 4 oktober
9.30 uur Dorpskerk Ds. H. Wouda
11.00 uur! Gastkerk Ds. R. Mulderij
Zondag 11 oktober
9.30 uur Dorpskerk Ds. D. van Veen
Gastkerk Ds. B. de Ruiter

COLLECTEDOELEN VOOR DE PERIODE VAN 6 TOT EN MET 27 SEPTEMBER 2020

In beginsel is er in deze COVID-19-periode slechts een collectedoel per zondag. Alleen op zondag 6 september is dat anders en zijn er twee collectedoelen. Degenen die de kerkdiensten lijfelijk bijwonen, kunnen hun gift deponeren in de daarvoor bedoelde collecteschalen. Voor de overige gemeenteleden geldt dat als zij het collectedoel een warm hart toedragen, zij hun gift kunnen overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL 89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Zondag 6 september 2020

Er zijn deze zondag twee collectedoelen: Kerk(rentmeesters) en KIA Beiroet. Over de opbrengst van de eerstgenoemde collecte in beide kerken beslist het college van kerkrentmeesters, dat de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente beheert. Het doel van het college van kerkrentmeesters is, in materieel opzicht, voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien.

Bij uitzondering is er – zoals eerder gememoreerd – een tweede collectedoel deze zondag. In de traditie dat er de eerste zondag van de maand een deurcollecte of uitgangscollecte is, hebben de diakenen besloten voor de getroffenen van de enorme explosie in de haven van Beiroet geld in te zamelen. Bij de explosie zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos geworden. De nood is hoog. Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijke netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is dan ook hard nodig. Wat kan Kerk in Actie zoal doen met uw gift? Ik geef enkele voorbeelden. Voor € 25 kunnen dekens en matrassen voor een gezin worden aangeschaft; voor € 66 euro kan gedurende een maand een voedselpakket aan een gezin worden verstrekt en voor € 340 kunnen materialen worden gekocht om een huis te herstellen.

 

Zondag 13 september 2020

De opbrengst van de collecte is bestemd voor KIA Zending Wereldwijd. Het thema is: bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan twaalf miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

 

Zondag 20 september 2020

Deze zondag is startzondag en staat in het teken van de jeugd. Het collectedoel sluit daarbij aan: Jeugdwerk Jop Landelijk en Jeugdwerk eigen gemeente (50/50). Een voorbeeld van landelijk jeugdwerk is het initiatief #Durfte dat jong en oud in gemeenten samenbrengt. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente en hoe ze kunnen leren van andere generaties. Zo komen iedere twee weken in Zwartsluis acht jongeren van #DurfteOrganiseren bij elkaar. Ze organiseren een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen. Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen. Een idee voor het plaatselijke jeugdwerk?

 

Zondag 27 september 2020

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor de Voedselbank Noord Nederland. Deze is onderdeel van de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland waartoe 171 voedselbanken en 10 distributiecentra behoren. Bijna 1 miljoen (!) mensen in Nederland leven onder de armoedegrens; hieronder bevinden zich ongeveer 272.000 kinderen tot en met 12 jaar. De meer dan 12.000 vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Vanuit zowel de Dorpskerk als de Gastkerk bieden wij al geruime tijd de mogelijkheid houdbaar voedsel in te zamelen (zie hiervoor). Structurele hulp in de vorm van het doneren van houdbare producten, maar ook in de vorm van het via collectes doneren van geld is hard nodig, opdat de voedselbank door kan gaan met het ook in deze lastige tijd uitdelen van voedsel aan mensen die dat hard nodig hebben.