Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

De kerk is woensdagmiddag open van 15-16 uur.
De deur aan de kant van de Jellemaweg is open.
 


Pastorale brief 17

(On-)gemak dient de mens

In de loop van de tijd heb je heel wat spulletjes verzameld die het leven aangenamer maken. Handige dingen die minder inspanning of tijd mogelijk maken. Snel en makkelijk. We worden er zelf ook snel en makkelijk van. Het gewicht, de waarde van die spullen ervaren we steeds minder. En als je machientje het niet meer doet, ach dan koop je een nieuwe. Eventueel tweedehands, want dat geeft je het gevoel dat je slim bezig bent. Uitgangspunt is het gezegde: gemak dient de mens. Een mens, een slim mens weet altijd iets eenvoudiger, sneller of met minder inspanning voor elkaar te krijgen. Maar wij slimmeriken belasten zo wel “de planeet”, in de kerk liever Gods schepping genoemd.

Kamperen is een tijd lang afstand doen van je gemakken. Je moet gebruik maken van voorzieningen voor iedereen, soms wachten op je beurt, hebt de handige gadgets van thuis niet bij je. Maar ook hier zie je het gezegde in de praktijk gebracht. Sommige caravans en campers hebben meer luxe dan een eenvoudig huis, met magnetron en barbecue.

En dan leven we nu “in corona”. Dat betekent dat je aan allerlei beperkingen onderhevig bent zoals afstand houden, buiten de winkel wachten, mondkapjes in het OV en overal spannende sapjes om je handen te reinigen. Het lijkt allemaal ongemak. Maar is dat ook zo?

Mensen zijn gesteld op hun vrijheid of hun vrijheden. In de Verenigde Staten lijkt vrijheid het hoogste goed. Velen echter zullen zeggen dat veiligheid en gezondheid uiteindelijk belangrijker zijn. Vrijheid zien we meestal als iets dat buiten de verplichtingen valt.  Als scholier betekent vrij zijn geen school en liefst geen huiswerk. Vrijheid ligt buiten de omheining. Maar stel je het leven voor als grenzeloze vrijheid. Wie of wat zou je dan zijn? In het jodendom kennen we de Simchat Thora, de Vreugde der Wet. De Wet, de Tien Geboden geven de grens aan van je vrijheid. Daarbinnen ben je vrij. De beperking geeft je duidelijkheid en daarmee een zekere speelruimte en veiligheid. Natuurlijk moeten de regels begrijpelijk en uitvoerbaar zijn en niet als een gevangenis al te strak en te beperkend zijn. Het ongemak van de goede grenzen kan juist heilzaam zijn.

We leven “in corona”. Als het goed is houden we bewust wat afstand van elkaar, hebben we oogcontact met vreemden die passeren, maken we balletbewegingen met onze boodschappenkarretjes en glimlachen verontschuldigend. We worden ons bewust van dingen die vanzelfsprekend waren, maken keuzes waar we voorheen op de automatische piloot onze gang gingen. Veel van ons doen en laten is zorgvuldiger, aandachtiger. Als we de terechte zorg om mensen die ziek worden, de angst voor besmettingen de economische gevolgen een beetje tussen haken kunnen zetten zijn er echt positieve effecten bij deze ongewilde situatie op te merken. Aandacht, zorgvuldigheid, bewuste keuzes maken in een omgeving die vaak stiller en minder hectisch is zorgt er ook voor dat we meer om ons heen kunnen kijken, het wezenlijke van het toevallige onderscheiden. En dat is winst, die hopelijk leidt tot verantwoorde maatregelen in een soms doorgedraaide wereld, die toch ook Gods goede schepping is. Ja, ook ongemak dient de mens. Yke Luinenburg


COLLECTEDOELEN VOOR DE MAAND AUGUSTUS

(zondagen 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 2020)

In deze nieuwsbrief voor de maand augustus brengt de gezamenlijke diaconie van de Dorpskerk en de Gastkerk de volgende vijf collectedoelen bij u onder de aandacht:

Zondag 2 augustus           - Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn

Zondag 9 augustus           - Kerkrentmeesters/Kerk

Zondag 16 augustus         - Kerk In Aktie zomerzending Rwanda

Zondag 23 augustus         - Diaconie

Zondag 30 augustus         - Mensenkinderen

Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn

Al jarenlang zet een groep vrijwilligers uit Zuidhorn zich in voor de allerarmsten in een gebied in Roemenië. Zij zijn verenigd in de Stichting Werkgroep Roemenië. Deze stichting werkt samen met de diaconie van Altmark/Kakerbeck (in Duitsland).

Er wordt door deze vrijwilligers geld en goederen ingezameld. In de DorpsGast wordt maandelijks een uitleg gegeven over de werkzaamheden. Zo is in de DorpsGast van maart jongstleden een verslag te lezen van het bezoek van de werkgroep, in 2019, aan het land Roemenië. De voorbeelden van hulp die wordt geboden zijn:

- Noodhulp
- Hout- & Broodproject
- Huizenproject
- Goedereninzameling

Voor verdere informatie over deze Stichting kunt u kijken op www.stichtingwerkgroeproemeniepknzuidhorn.nl.

 

Kerk(rentmeesters)

De kerkrentmeesters zorgen ervoor, veelal achter de schermen, dat een kerk gebruikt kan worden als zodanig. De huidige protocollen, i.v.m. de corona-omstandigheden, zijn dan ook bedacht en geschreven door de kerkrentmeesters van beide kerken. Voor het kunnen uitvoeren van deze taken is er veel inzet van mensen nodig, maar daarnaast is er ook blijvend financiële steun nodig.

 

KiA Zomerzending Rwanda

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport, zang.

Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?

  • voor 120 euro krijgt een jongere een training in ondernemerschap
  • voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
  • voor 277 euro wordt een gespreksleider in verzoeningsgesprekken opgeleid

Diaconie

De diakenen wegen samen af voor welke doelen steun wordt gevraagd aan de gemeente. Gelukkig kunnen we daarbij op u rekenen!

Dat gaat vaak om inzamelen van collectegeld voor de helpende hand, die in de meest schrijnende situaties ver weg of dichterbij, wordt uitgestoken. Maar soms gaat het ook om heel praktische hulp die u en wij zelf kunnen bieden. Een actueel voorbeeld daarvan is nu het boodschappen doen voor mensen die het niet zelf kunnen, vanwege infectiegevaar. De boodschappendienst wordt iedere nieuwsbrief genoemd en voorziet in een behoefte. Zo dichtbij kan het dus zijn.

Maar de behoefte aan hulp is soms ook verder weg. Bij het kiezen voor passende en effectieve projecten laten we ons leiden door Kerk in Actie. En bij acute nood in de wereld kiezen we soms om die voorrang te geven.

Samen met u proberen we medemensen te bereiken met steun die zo ontzettend nodig is, ver weg en dichtbij. Uw bijdrage is daarbij van harte welkom.

 

Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. De Stichting werkt alleen via kerken en lokale organisaties. Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, wordt hulp verleend ongeacht religie of etnische achtergrond.

Met uw steun draagt u bij aan de hierboven genoemde activiteiten. De diaconie beveelt deze collectedoelen van harte bij u aan!

Gelukkig kunnen we onze collecteafdracht weer doen tijdens een kerkdienst. Maar als u er niet bij bent of kunt zijn, kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van het collectedoel op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

Boodschappendienst

Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries (0646347999) of Anke Brandsen (0619632678) en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries en Anke Brandsen


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.