Dorpskerk Zuidhorn

Welkom

op de website van de Dorpskerk Zuidhorn. Uiteraard staan de kerkdeuren op zondag open, maar ook op vrijdagmiddag bij de Open Kerk (van twee tot half vijf). Ook is er elke vrijdagavond een stiltebijeenkomst van half acht tot acht uur (behalve in de zomer).


Zondag 24 november: Gedenken 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar brengen wij voor God en elkaar de namen in gedachtenis van degenen die het afgelopen jaar gestorven zijn binnen onze gemeente. Ook gedenken we anderen die – langer of korter geleden – zijn overleden, maar met wie wij ons verbonden voelen, en die sommigen van ons nog iedere dag missen. Bij elke naam ontsteken we een kaars en gedenken we hun leven terugkijkend op wat was, maar ook met dankbaarheid voor alles wat we hebben beleefd en doorleefd met de mens die ons is ontvallen. Hierbij zingen we ‘Geborgen in Gods naam’, wat ook het thema is van de dienst. Een naam in de Bijbel is meestal vol betekenis. En als het goed is zou dat voor alle mensen mogen gelden: een naam uitspreken is meer dan een naam alleen. Een naam noemen we nadrukkelijk aan het begin van een leven en aan het einde van een leven. Maar vooral wat daartussen in gebeurt geeft de naam betekenis. Een naam in de Bijbel staat dan ook vaak voor dat wat je doet. In Jesaja staat: ‘…hem geef ik een gedenkteken en een naam in mijn huis en binnen mijn muren. In deze viering bidden we dat God de genoemde namen voor altijd bewaart in Zijn huis en binnen Zijn muren.


WinterWerk seizoen 2019-2020

Het programmaboekje met activiteiten, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken Zuidhorn is klaar. Bekijk of download het hier. U kunt zich opgeven via "Vragen en reacties" hier onderaan de pagina of via winterwerkzuidhorn@planet.nl

Het programma is ook beschikbaar voor mensen uit de Ring Westerkwartier!


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 

 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.