Dorpskerk Zuidhorn


Welkom!

In februari en maart wordt in verschillende wijken een wijkavond georganiseerd. Het jaarthema van de PKN "Een goed gesprek" staat daarbij centraal. Kijk op de agenda voor deze en andere activiteiten.

Wisseling voorgangers!

In tegenstelling tot wat er in De DorpsGast vermeld staat, gaat ds. Nelleke Eijgenraam niet zondag 17 februari maar  zondag 17 maart voor in de dienst. Yke Luinenburg gaat nu komende zondag, dus op 17 februari, voor. Er was een fout in de afspraak gemaakt...


WinterWerk

programma 2018 -2019 

Het programma voor vorming en toerusting van de Raad van Kerken wordt al enthousiast uitgevoerd. Download hier het boekje (pdf-bestand) of lees verder op deze pagina.

FEBRUARI

Kloosterweekend

In het weekend van 1 t/m 3 februari gaan we met 12 personen naar de Adelbertus-abdij in Egmond-Binnen, een gastvrij Benedictijner klooster. 

Rondom het jodendom – in drieën

Avond 1  Wij bespreken de roman Grensleven van Dorit Rabinyan (2016). Het verhaal is een moderne variant op het klassieke verhaal van Romeo en Julia. In New York ontmoeten een Palestijnse jongeman en een Israëlische jonge vrouw elkaar. Zij beleven een hartstochtelijk geluk. Maar beiden weten ook ook dat dit geluk eindig is. Na een half jaar zal de jonge vrouw terug moeten naar Israël. Bovendien is steeds voelbaar de dreiging van de familie en van de omgeving. Zelfs in het Joodse leven in New York is liefde tussen een Joodse en een Palestijn onmogelijk. Dat vraagt om moeilijkheden. Het verhaal eindigt dan ook dramatisch.

Opmerkelijk: deze roman mag/mocht niet gelezen worden door jongeren op middelbare scholen in Israël. Kennelijk ligt dit boek te gevoelig in het huidige gepolariseerde Israël.

Leiding: ds. Henk Pol  Datum en Tijd: woensdag 6 februari 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 2 Rondom antisemitisme en de christelijke kerk

Wat is antisemitisme? Is de haat tegen Joden van alle tijden en zal daar nooit een einde aan komen?

Wij zoeken naar vormen van antisemitisme in de loop van de geschiedenis. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan Jodenhaat?

Speciale aandacht is er voor antisemitisme in relatie tot christelijk geloven. Hans Jansen heeft eens gezegd dat antisemitisme het zusje is van het christelijk leerstuk aangaande Jezus (de christologie). Heeft Jansen gelijk door te zeggen dat christenen van huis uit antisemiet zijn?

Of is antisemitisch handelen een keuze in strijd met het evangelie? Deze avond is een avond van informatie vergaren, maar ook van bespreken van iets wat veler emoties raakt.

Leiding: ds. Henk Pol Datum en tijd:  woensdag 13 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 3 Is het evangelie naar Mattheus antisemitisch?

Mattheüs schreef zijn evangelie voor joden om hen te overtuigen dat Jezus de Christus (Messias) is. Hij heeft speciale aandacht voor de joodse achtergronden van Jezus. Jezus is gekomen voor zijn eigen volk om hen te redden. Maar in het evangelie staan ook de gruwelijke woorden, die veel joden het leven hebben gekost. Immers bij het proces tegen Jezus roepen de joden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’ Is de geschiedenis van het antisemitisme niet het bewijs dat joden deze vloek over zichzelf hebben uitgeroepen?

Deze avond willen wij gezamenlijk het evangelie naar Mattheus lezen vanuit het perspectief van de positie van Joden in het evangelie.

Neemt u een eigen Bijbel mee?

Leiding: ds. Henk Pol Datum en tijd: woensdag 27 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn de Schuilplaats achter de Vermaning

graag van tevoren aanmelden via winterwerkzuidhorn@planet.nl


Privacy

In verband met de privacy hebben wij de rubriek Foto's van de site gehaald. Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het onze taak mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. 

Onze gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 

 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.