Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!


Vanaf 23 mei kunnen we weer met maximaal 30 mensen de dienst bijwonen.

Voor de oecumenische viering in de Gastkerk op zondag 13 juni kunt u zich voor donderdag 20 uur  per mail aanmelden op

aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl, of eventueel telefonisch bij Jaap Vlijm, 0594-500997.

Voor de diensten in de Dorpskerk op 30 mei  t/m 27 juni  kunt u zich aanmelden,

bij voorkeur per mail: aanmeldingdorpskerk@gmail.com

of telefonisch bij Johannes Algra: 06-49789823.

Deze diensten zijn rechtstreeks te volgen via de livestream; de diensten blijven een week te volgen via de link naar youtube op deze site.

 

De livestream en de video van de diensten staan gratis tot uw beschikking.

Maar uw gift ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

U kunt deze overmaken op NL33 RABO 0375 8144 18 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidhorn o.v.v. Stream.

 

 


Kleding-ketting-ruiltas in Noord- en Zuidhorn

Een tas vol tweedehands kleren die van deur naar deur reist in Noord- en Zuidhorn. Een manier om duurzaam en coronaproof een nieuwe outfit bij elkaar te sprokkelen. Doe je mee?

Als vrouwen van de ZWO- en zendingscommissie willen we proberen om een dameskledingruiltas op te zetten in Noord- en Zuidhorn. Mocht deze actie aanslaan, dan kan deze worden uitgebreid naar een herentas, of wellicht een kindertas.

Vanuit de ZWO- en zendingscommissie willen we graag aandacht geven aan herkomst van onze kleding. Heel vaak is het niet goed te achterhalen waar onze kleding is gemaakt, maar nog moeilijker om na te gaan door wie. Zijn er kinderhanden nodig geweest om onze kleding te maken? Is onze kleding van duurzaam materiaal gemaakt?

We zijn deze actie begonnen omdat we beseffen dat de herkomst van onze kleding een “ver-van-mijn-bed” probleem is. Dit probleem willen we “dichtbij” tastbaarder te maken door onze kleding intensiever te gebruiken. Dit zien wij als eerste stap.

Hoe werkt het? Lees meer....


Kinderboekenactie Zuid- en Noordhorn staat landelijk op de kaart!

Lees meer...!


Wie doet mee met de Bubbelbox?

We zijn gestart op 1 maart. Een aantal leden uit de commissie eredienst starten. Degenen die zich aangemeld hebben worden dan via mail benaderd. Wij je ook meedoen? Aanmelden kan bij egberdien@planet.nl. Misschien is er wel iemand die je normaal gesproken in de kerk wel eens sprak, bijv. bij het koffie drinken. Een van de gesprekskaarten kan een mooie aanleiding zijn om elkaar weer eens te spreken.

Aan degene die zich heeft aangemeld worden drie gesprekskaarten toegezonden en een kaartje waarop eventueel een inspiratie voor de gemeente kan worden genoteerd. De deelnemers kunnen een kaart kiezen en die als start voor hun connectie gebruiken. Dat kan via mail, telefoon, een zoom-bespreking, of zelfs een echte ontmoeting.


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.