Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

De kerk is open
op vrijdagmiddag
van 15 - 17 uur

Stiltebijeenkomsten
op vrijdag
van 19.30 - 20.00 uur

 

IONA-VIERING zondag 5 februari

Doopsgezinde Vermaning (Langestraat 72, Noordhorn) 20.00 uur  Deze laagdrempelige oecumenische viering valt binnen het Winterwerkprogramma en wordt door een groepje mensen uit de verschillende kerken voorbereid. De viering begint om 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Het thema is ‘als hemel en aarde elkaar raken’ n.a.v. een kort gedicht van Tarjei Vesaas:

Wat is hemel? Wat is aarde?

Ze zijn elkaars evenbeeld

in het uur dat alles goed is.

Iona-vieringen zijn geïnspireerd door de liturgie van de oecumenische gemeenschap op het gelijknamige Schotse eiland. Deze gemeenschap is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Er worden liederen uit de Iona-traditie gezongen, waarbij de gelezen teksten en gezongen melodieën zich kenmerken door eenvoud. Een korte adempauze in het drukke, dagelijkse bestaan. Iedereen is van harte welkom!


Het toerustingsprogramma van de Raad van Kerken Zuidhorn, WinterWerk,  is weer klaar!

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve en verdiepende avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk, geloof en spiritualiteit te maken hebben. En met actuele onderwerpen. Er is altijd gelegenheid voor gesprek.  Iedereen kan zich ervoor opgeven. 

Het WinterWerkboekje is hiernaast te downloaden. Klik op het plaatje!

Het programma met opgaveformulier  staat ook hier

Contact: 

winterwerkzuidhorn@gmail.com


De livestream en de video van de diensten staan gratis tot uw beschikking.

Maar uw gift ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

U kunt deze overmaken op NL33 RABO 0375 8144 18 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidhorn o.v.v. Stream.


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Als Dorpskerk willen we een vitale gemeente van Christus zijn, met de menskracht die we hebben. We willen ons geloof liturgisch vieren en verdiepen. We willen omzien naar elkaar en vanuit het fundament van geloof, hoop, liefde en trouw in de wereld staan, met hart voor de mens naast ons, dichtbij en veraf.

Het beleidsplan voor de jaren 2022-2027 vindt u hier.

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gereformeerde Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 

 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.