Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

De kerk is open op 
 vrijdagmiddag van 15 - 17 uur

Vanaf begin september  tot eind juni zijn er stiltebijeenkomsten
op vrijdag van 19.30 - 20.00 uur

 

 

 

De livestream en de video van de diensten staan gratis tot uw beschikking.

Maar uw gift ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

U kunt deze overmaken op NL33 RABO 0375 8144 18 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidhorn o.v.v. Stream.

Zondag 24 december

Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, 21:30 uur, ds. Hester Wouda

We lezen het klassieke kerstverhaal uit Lucas en laten ons inspireren door het boekje ‘Omdat God ernaar verlangt mens te zijn’ van Thomas Halik. Proberen we als mensen soms misschien te veel ‘als God’ te zijn? En wat betekent het dat God ernaar verlangt mens te zijn? Daarbij bekijken we deze mooie schetsmatige ‘Blauwe Madonna’ van Salvador Dali. In tegenstelling tot ander gepolijst en doordacht werk, heeft dit iets intiems. Jezus komt ter wereld als gewoon mensenkind en heeft voorgeleefd wat het is om mens van God te zijn. Kunnen wij ons hart daarvoor openen? We delen het licht en zingen: ‘Kom, goddelijk licht, verlicht onze wereld, Vervul onze harten en blijf ons nabij’. We zijn blij dat vrouwenkoor Donne Cantabile een muzikale bijdrage wil leveren aan de kerstnachtdienst. 

Maandag 25 december

Dorpskerk 10 uur Kinderkerstfeest voor jong en oud: ‘Help een engel!’

Op maandag 25 december om 10:00 uur is er in de Dorpskerk wel een heel bijzondere gast! Op wonderlijke wijze zal een engel de viering bijwonen: ééntje die uit de bijbel gevallen is. Waar kwam die precies vandaan, en hoe komt die weer terug? Kom je ook om de engel te helpen? We zullen natuurlijk allemaal kerstliederen zingen en we sluiten af met chocolademelk en een koekje. Van harte welkom, en neem vooral familie, vrienden, kennissen en buren mee! Het duurt ongeveer tot 10:45 en het is een viering voor jong en oud.


WinterWerk 2023-2024 is gestart 

Ook dit winterseizoen is er weer een rijk aanbod aan activiteiten, lezingen en meditatie te vinden in het boekje dat wordt uitgegeven door  de Raad van Kerken Zuidhorn. Ook mensen uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom! U kunt het programma hier downloaden.

WinterWerkboekje Seizoen 23 24
PDF – 1,3 MB 144 downloads

Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Als Dorpskerk willen we een vitale gemeente van Christus zijn, met de menskracht die we hebben. We willen ons geloof liturgisch vieren en verdiepen. We willen omzien naar elkaar en vanuit het fundament van geloof, hoop, liefde en trouw in de wereld staan, met hart voor de mens naast ons, dichtbij en veraf.

Het beleidsplan voor de jaren 2022-2027 vindt u hier.

Onze Hervormde Dorpskerk gemeente is gefedereerd met de Gereformeerde Gastkerk gemeente.


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.