Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

De kerk is open
op vrijdagmiddag
van 15 - 17 uur

Stiltebijeenkomsten
op vrijdag
van 19.30 - 20.00 uur

 

Beleidsplan Vastgesteld KR 19 Mei 2022
202209 Voorstel Organisatie Dorpskerk Zuidhorn

GEMEENTEAVOND OVER ORGANISATIESTRUCTUUR DORPSKERK OP 6 OKTOBER 

Geachte gemeenteleden,

De kerkenraad van de Dorpskerk nodigt u uit voor een gemeenteavond, waar wij met elkaar zullen praten over en werken aan de toekomst van onze Dorpskerk. 

De gemeenteavond wordt gehouden in Klein Hanckema, Kerkstraat 14 te Zuidhorn op donderdagavond 6 oktober 2022 en start om 19.30uur.
U bent vanaf 19.00u van harte welkom, de koffie staat dan klaar.

Het hoofdonderwerp van de avond is de toekomstige organisatie van de kerkenraad van de Dorpskerk. Zie het meegestuurde voorstel organisatie Dorpskerk.

De vernieuwing van de organisatie willen we baseren op de visie die is geformuleerd in het beleidsplan 2022-2027. Het beleidsplan is eveneens meegestuurd.

De avond is voorbereid door Hester Wouda, Egberdien ten Brink en Hessel Brandsen. Egberdien zal namens de groep een presentatie verzorgen op basis waarvan we met elkaar in gesprek gaan.

Het belooft een interessante avond te worden.

De kerkenraad rekent op uw komst.


Het toerustingsprogramma van de Raad van Kerken Zuidhorn, WinterWerk,  is weer klaar!

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve en verdiepende avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk, geloof en spiritualiteit te maken hebben. En met actuele onderwerpen. Er is altijd gelegenheid voor gesprek.  Iedereen kan zich ervoor opgeven. 

Het WinterWerkboekje is hiernaast te downloaden. Klik op het plaatje!

Het programma met opgaveformulier  staat ook hier


Zangers gezocht voor een gezamenlijk projectkoor in het Westerkwartier

Een mooi samenwerkingsproject voor de adventstijd met zangers (m/v) uit verschillende dorpen

De bedoeling is dat we met elkaar in de komende maanden een aantal liederen willen instuderen die passen bij de tijd van Advent. Denk hierbij aan de zogenaamde Christmas Carols en vergelijkbare Nederlandstalige liederen. De adventsperiode is een tijd van voorbereiding op de komst van de Heer en tijd van verwachting, hoop en voorbereiding. Dit zal ook in de liederen tot uitdrukking komen.

In december zal dan in een aantal kerken een ‘avondzang’ uitgevoerd worden, bij voorkeur in die dorpen waarvan er ook zangers meewerken aan het koor.

Het koor zal onder leiding staan van dirigent Jellegeert Postma. Er zijn minimaal 24 zangers nodig verdeeld over de stemmen sopraan, alt, tenor en bas.

De dirigent heeft 6 á 8 oefenavonden in gedachten van 19.30 tot 21.00 uur. De oefenavond is de woensdagavond en de eerste avond is op woensdag 26 oktober. In welke kerk we gaan oefenen is nog niet bepaald. Vanwege de hoge verwarmingskosten willen we repeteren in verschillende kerken in het Westerkwartier.

Opgeven vóór 19 oktober bij: Pastor Ate Klomp, tel: 06 336334 17; e-mail: a.j.klomp56@gmail.com.

Een initiatief van de Commissie Vorming en Toerusting ringWesterkwartier van de Protestantse Kerk in Nederland


De livestream en de video van de diensten staan gratis tot uw beschikking.

Maar uw gift ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

U kunt deze overmaken op NL33 RABO 0375 8144 18 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidhorn o.v.v. Stream.


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gereformeerde Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 

 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.