Dorpskerk Zuidhorn

Welkom
op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!


Foto: Fred Brinkman

Actualisatie Coronamaatregelen Gastkerk en Dorpskerk (update 22 januari 2022)

Geachte gemeenteleden van de Gastkerk en Dorpskerk,

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari 2022 en het advies daarop van CIO en PKN-landelijk is besloten om m.i.v. zondag 30 januari 2022 weer diensten met kerkgangers te gaan houden in de Dorpskerk en de Gastkerk.

 De Raad van Kerken dienst op 23 januari in de Gastkerk is dus alleen digitaal bij te wonen.

 Verplicht is het houden van onderlinge afstand van 1,50 meter en het dragen van mondkapjes vanaf 13 jaar. Mondkapjes mogen af als men op de plaats zit.

In de Dorpskerk wordt aanvullend gebruik gemaakt van het Coronatoegangsbewijs / QR code controle.

 Men is verplicht zich aan te melden en er vindt verplichte plaatsaanwijzing plaats.

 Informatie over aanmelding voor vieringen in de Gastkerk.

Aanmelden voor 20.00 uur op de donderdag voorafgaande aan de viering.

Per e-mail: aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl of via de link op de website van de Gastkerk.

Per telefoon (0594) 507624 (Henk Mooibroek)        diensten t/m 6 maart 2022

 Rechtstreekse uitzending via de kerkomroep of de link op gastkerkpkn.nl

 Informatie over aanmelding voor vieringen in de Dorpskerk

Aanmelding voor 20.00 uur op donderdag voorafgaand aan de viering (telefonische aanmeldingen bij voorkeur ’s avonds).

Per email : aanmeldingdorpskerk@gmail.com

Per telefoon:               06-23221831 (Michiel van den Berg)            diensten t/m 6 maart 2022

                                   Video opnamen:         via YouTube of via de link op de website van de Dorpskerk (www.dorpskerkzuidhorn.nl).

 Aanvullende mededelingen

In overleg met de organisatoren van de Open Kerk en de Stiltebijeenkomsten is besloten om (vanwege besmettingscijfers) voorlopig geen Stiltebijeenkomsten te organiseren. De Open Kerk beperkt zich tot de woensdagmiddag van 15.00- 16.00 uur (start 26 januari).    

 Het Winterwerk kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden : het verplicht 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen bij bewegingen en Coronatoegangsbewijs / QR code controle. De avond beperking vervalt.

Afstemming over vergaderingen, externe verhuur van ruimte etc. vindt bij de Gastkerk plaats via de koster/beheerder en bij de Dorpskerk binnen de kerkenraad / College van kerkrentmeesters. 


De livestream en de video van de diensten staan gratis tot uw beschikking.

Maar uw gift ter dekking van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

U kunt deze overmaken op NL33 RABO 0375 8144 18 t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidhorn o.v.v. Stream.

 


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gereformeerde Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.