Dorpskerk Zuidhorn

Welkom

Fruitdienst op 18 november 

Op zondag 18 november is er een gezamenlijke dienst in de Gastkerk, met de vrolijke naam "fruitdienst". Deze dienst is ooit in plaats gekomen van Dankdag voor het Gewas. In de fruitdienst worden dankbaarheid en zorg voor anderen samengebracht.

Brengt u ook de vrijdag ervoor fruit naar de consistorie? De pakketjes gaan naar oude gemeenteleden en anderen die extra aandacht verdienen. Inleveren kan tussen 2 en 4 uur 's middags.

25 November laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op deze zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor elk van hen zal een kaars worden aangestoken aan de Paaskaars, symbool van het licht van de opstanding, en er ligt een steentje met hun naam. Ook denken we in deze dienst aan hen die we niet bij name noemen, maar die we ook missen. Iedereen, die dat wil, kan een kaarsje aansteken voor een overleden geliefde. Deze dienst wordt voorbereid door Marjan de Haas en Lieuwkje Cnossen (voorganger), verder werken mee Jan de Vries (organist) en Catrien de Boer (zang). Zie ook: Pastorale mededelingen Dorpskerk.

Intrededienst ds. Hester wouda op 2 december

Op de feestelijke gemeenteavond van 16 oktober j.l. heeft ds. Hester Wouda zich voorgesteld aan de vele gemeenteleden die de avond bezochten. Zij zal op 2 december 's middags om 14.30 uur intrede doen in een dienst die onder leiding staat van ds. Jörg Buller, predikant van onze zustergemeente, de Gastkerk. Wij zijn zeer verheugd!


WinterWerk

programma 2018 -2019 

Het nieuwe programma voor vorming en toerusting van de Raad van Kerken is klaar. Download hier het boekje (pdf-bestand) of lees verder op deze pagina.


Privacy

In verband met de privacy hebben wij de rubriek Foto's van de site gehaald. Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het onze taak mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. 

Onze gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 

 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.