welkom » wijkwerk » pastoraat

pastoraat

De ouderlingen zijn speciaal belast met

  • de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
  • de herderlijke zorg en het opzicht,
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

 

In de huidige opzet met wijkteams hebben de ouderlingen samen met de diakenen een coördinerende en aansturende rol binnen de wijken.

Scriba                     Mw. M. (Marjanne) Beiboer , Koekoeksbloem 1, 9801 LW Zuidhorn

                               06- 55851518 scribahervormdzuidhorn@gmail.com


Wijk Noordhorn       Dhr. Y. (Yke) Luinenburg  0594-505829 of 06- 18885929 ykeluinenburg@gmail.com

Wijk Centrum          Mw. J. (Jacky) Venhuizen 0594-852318 of 06-30493726 jackyvenhuizen@ziggo.nl 

Spoorwijk               Mw. C.T. (Ina) de Jonge-Vleugel  0594-503554 jongeina@gmail.com

Zeeheldenwijk       Mw. M. (Marjan)de Haas 0594-503603 huizhaas@gmail.com
Wijk West               Vacant