welkom » wijkwerk » pastoraat

pastoraat

De ouderlingen zijn speciaal belast met

  • de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
  • de herderlijke zorg en het opzicht,
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

 

In de huidige opzet met wijkteams hebben de ouderlingen samen met de diakenen een coördinerende en aansturende rol binnen de wijken.

Scriba                     Mw. A.(Anita) Snippe-Groenewold 0594-504513 scribahervormdzuidhorn@gmail.com


Wijk Noordhorn Dhr. Y. (Yke) Luinenburg  0594-505829 of 06- 18885929 ykeluinenburg@gmail.com

Wijk Centrum     Mw. E. (Elly) van Domselaar 06-57592828 elly.van.domselaar@gmail.com

                                 Mw. J. (Jacky) Venhuizen 0594-852318 of 06-30493726 jackyvenhuizen@ziggo.nl 

Spoorwijk            Mw. C.T. (Ina) de Jonge-Vleugel  0594-503554 jongeina@gmail.com

Zeeheldenwijk  Mw. M. (Marjan)de Haas 0594-503603 huizhaas@gmail.com
Wijk West             Mw. G. (Gertruud) Prenger  0594-500055 gertruudprenger@gmail.com