welkom » samenwerken » WinterWerk: lezingen e.d.

WinterWerk: lezingen e.d.

Hieronder kunt u zich opgeven voor de verschillende programmaonderdelen.

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk en geloof te maken hebben. Iedereen kan zich ervoor opgeven. Voor het seizoen 2017- 2018 staan vele onderdelen op het programma.

Wilt u zich opgeven? Vul onderstaand formulier in en u krijgt zo snel mogelijk bericht!

 

1 Stiltebijeenkomsten

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 1 september t/m 22 december en van 12 januari t/m 29 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn.

Wees welkom! 

Jacky Venhuizen, Gertruud Prenger, Tineke van Elmpt, Tine Moust, Marleen Diepeveen (0594-503879) 

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats    19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn

 

 

 

8 Rondje kerkenpad

 Omdat het best interessant is om uw neus eens in een andere kerkelijke gemeen-schap te laten zien, is er voor belang-stellenden onder u een klein rondje kerkenpad georganiseerd. U kunt op zondag 14 januari en zondag 4 februari 2018 twee kerkdiensten in Groningen bezoeken en met de aanwezigen napraten over de dienst : een soort van “kerk-proeverij”.

Hiervoor hebben we gekozen voor de Sint Jozefkathedraal aan de Radesingel 2, de kathedrale kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze kerk is gebouwd in 1885-1887 door Pierre Cuypers en zoon.

De tweede kerk is de Remonstrantse Gemeente aan de Coehoornsingel 14. Deze kerk werd ontworpen en in 1882 gebouwd door de Groninger architect H. Raam-maker en is in 2005 door de Japanse architect Miriko Kira gedeeltelijk ver-bouwd en heeft een verrassende nieuwbouw erbij gekregen die bijna geheel uit glas bestaat. 

Nieuwsgierig geworden?  Geef u op voor deze 2 diensten of voor 1 van de twee.

De viering (hoogmis) in de St Jozef Kathedraal begint om 11 uur.

De dienst in de Remonstrantse Gemeente begint om 10.30 uur.

Wij denken aan een groep van maximaal 15 personen, mochten er meer opgaven zijn, dan wordt dat geregeld. 

Begeleider Renée ter Veer

Data zondag 14 januari en 4 februari 2018

Tijd en plaats in nader overleg (we rijden met enkele auto’s)

 

 

9 Lijden en volhouden

Wij worden allemaal geconfronteerd met lijden, met eigen leed en dat van anderen. Wat wij als lijden ervaren, zal per persoon verschillen. Het hangt af van de betekenis die wij aan een ervaring toekennen. We kunnen iemands pijn niet voelen, maar wel zijn lijden begrijpen. Lijden heeft dus ook een maatschappelijke dimensie.

Op dit moment staat het thema 'lijden' hoog op de maatschappelijke agenda. Hoewel de palliatieve zorg van een uitstekend niveau is, blijven pijn, benauwdheid, afhankelijkheid en angst ons bezighouden. Inmiddels zien ook veel mensen op tegen een oude dag 'in de marge', ook als zij niet ziek zijn. Ingrijpende discussies over 'voltooid leven' zijn het gevolg.

In deze gespreksgroep zullen we nadenken over belangrijke vragen m.b.t. lijden. Dat gebeurt aan de hand van het boek 'Lijden en volhouden' dat afgelopen jaar onder redactie van prof. dr. Theo de Boer en dr. Dick Mul werd uitgegeven. Eerst zullen we nagaan, hoe in de Bijbel over lijden wordt gesproken. Op de tweede avond gaat het om de vraag: Is het moreel aan te bevelen om lijden vol te houden? In het algemeen heeft volhouden een hoge morele status. Sporters bijvoorbeeld, die fors over hun pijngrens gaan om te winnen, kunnen rekenen op veel bewondering. Maar het anders als het gaat om lijden dat je overkomt of dat bijna ondraaglijk is. Op de derde avond gaat het over 'voltooid leven'. Wat bedoelen we daarmee? En wat voor soort lijden maakt dat mensen hun leven voltooid achten en naar hulp bij zelfdoding verlangen?

Inleider ds. Jörg Buller

Datum dinsdag, 23 januari, 30 januari en 6 februari 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18 

 

10 Een patriot op de preekstoel

Johannes Ernestus Winter en de Hervormde Gemeente van Zuidhorn

De tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw hebben de naam een periode van stagnatie en stilstand te zijn geweest. De Gouden Eeuw was voorbij, waarin Nederland een vooraanstaande rol in de Europese handel en politiek had gespeeld. Daarbij wordt dikwijls het Rampjaar 1672 als voorbeeld genoemd. De kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden slaagde er toch maar de aanvallen van drie tegenstanders te weerstaan. Dat was nog eens een tijd!

We zullen ontdekken dat deze periode veel spannender en levendiger is geweest dan veelal wordt gedacht. We gaan in op de politieke situatie vóór en na de Franse Tijd en op de ideeën van de Verlichting, die ook het denken over en het beleven van de godsdienst hebben beïnvloed. Daarbij komt de invloed van de Universiteit van Groningen nadrukkelijk aan de orde en ook de rol van de Groninger landadel, vooral die van de families Clant en Siccama.  

Centraal op deze avond staat Johannes Ernestus Winter, predikant te Zuidhorn van 1778-1841. Gedurende 63 jaar stond hij op de preekstoel van wat nu de Dorpskerk heet. Winter is een zeer interessante persoon, die een grote rol speelde in deze regio. Hij hield zich niet alleen met zijn werk in de kerk bezig, maar speelde een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Zo was hij jarenlang secretaris van de Commissie van Landbouw in de Provincie Groningen en secretaris van het Departement Zuidhorn van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De bedoeling is een beeld te schetsen van de Hervormde Gemeente van Zuidhorn in de 18de en 19de eeuw. Daarbij wordt de gemeentezang niet vergeten! We zullen ervaren hoe, voor zover we weten, in deze periode werd gezongen.

Inleider Kees Kugel

Datum: woensdag 14 februari 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 

11 Cantatedienst

In samenwerking met Bachorkest en Koor Vries en met Luuk Tuinder als dirigent durven wij het weer aan om een cantate van Bach in te gaan studeren en vervolgens uit te voeren in de dienst van zondag 18 februari 2018. Bach is altijd een uitdaging: het klinkt zoals muziek zou moeten klinken, maar de weg er naar toe is spannend!

Wij voeren uit:

BWV 127: Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott.

Het orkest bestaat hier uit 2 hobo’s, 2 blokfluiten, een trompet en strijkers. Het is een zogenaamde koraalcantate, waarbij de sopraanpartij de melodie is van een lied in lange noten, de andere partijen hebben hun eigen lijnen.

En een deel van

BWV 186:  Ärgre dich, o Seele, nicht.

De tekst van het eerste deel is als volgt: Erger je niet, o ziel, omdat het allerhoogste licht, Gods glans en evenbeeld zich hult in de gedaante van een knecht; erger je niet, o ziel. 

Cantate 127 verhaalt dan wat deze knecht moet doorstaan om ons te bevrijden. 

Repetities:

Donderdag 7 december, 19.30 – 21.30 en zondag 17 december 11.30 – 13.30 uur

Zondag 7 en 28 januari van 11.30 -13.30 uur

Donderdag 8 en 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur

Zaterdag 17 februari van 13.00 tot 15.00 uur

Zondag 18 februari om 08.45 uur doorloop, de dienst begint om 10.00 uur 

Opgave via Winterwerk of bij Reinder van der Molen,

vandermolen.reinder@gmail.com 

 

12 Stefan Hertmans vervalt! 

 

13 Armoede en schulden

In het najaar van 2016 werd de serie Schuldig uitgezonden op tv. Je maakte kennis met mensen die problematische schulden hadden en ook met de deurwaarder en hulpverleners. Het werden mensen met een gezicht en een eigen geschiedenis. Ditte, Carmelita, Ron en Ramona (de mensen uit de serie) zijn geen uitzondering. Heel veel mensen hebben financiële problemen. Ook in Zuidhorn en omgeving.

De kerken in het Westerkwartier werken samen in het Kerkelijk Platform Westerkwartier en een van hun activiteiten is het schuldhulpmaatjesproject. Als je concreet wilt helpen, kun je contact opnemen met Arie Noordhoff (tel. 06-27892836 of zie de website van het KPW).

Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de mensen uit de serie; hoe zijn ze in deze situatie terecht gekomen? En hoe houden ze zich staande?  We hopen wat meer inzicht te krijgen in de oorzaken van armoede en wat het betekent om arm te zijn en te moeten leven met schulden. Misschien hebben  we zelf ervaring dat  het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen?

Het is de bedoeling op de tweede avond iemand uit te nodigen die in kan gaan op concrete vragen en op de situatie in de gemeente Zuidhorn 

Inleidster pastor Hilda van Schalkwijk

Data donderdag 1 en 8 maart 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Rk pastorie 

 

14 Film: Life of Pi

In de film Life of Pi is de hoofdpersoon een Indiase jongeman – zoon van de eigenaar van een dierentuin – die beïnvloed is door Hindoeïsme, Christendom en Islam. Hij maakt na een schipbreuk een bizarre reis in een reddingssloep met onder andere een tijger als medepassagier. Het is mooi om te zien hoe hij zich in leven probeert te houden – en de tijger te sparen. In zijn drang om te overleven worstelt hij ook met zijn levensovertuiging(en), die hem soms wanhopig maken maar vaker nog steun geven tijdens zijn barre tocht. 

De omgang met verschillende geloofstradities, de soms sprookjesachtige sfeer, de vindingrijkheid en bijna naïeve zuiverheid van Pi maken de film tot een boeiend uitgangspunt voor gesprek. 

Inleider Yke Luinenburg

Data dinsdag 14 en 21 maart 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16 

 

15 Homo Deus

De strijd tegen honger en ziekte lijkt voor een groot deel te zijn gewonnen. Het staat niet meer voorop in onze agenda.

De historicus Harari schrijft in zijn boek ‘Homo Deus’: als er minder honger, ziekte en oorlog komt, zal de mens een nieuwe agenda zoeken. Onze economische groei, levert een overvloed aan eten, medicijnen, energie en ruwe grondstoffen op maar zorgt ook voor vervuiling en opwarming van de aarde. Het succes van onze wetenschappelijke prestaties zal ons volgens Harari ook verleiden tot het streven naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Homo sapiens, wordt Homo deus, mens god. Worden we er gelukkiger van als we bijvoorbeeld twee keer zo oud worden? Zullen ons geloof dat het menselijk leven heilig is, de angst voor de dood en de wetenschap er voor zorgen dat we steeds langer zullen leven? Als de mens eenmaal zijn eigen nageslacht kan ontwerpen en de vrije markt doet zijn werk dan dreigt er een nieuwe tweedeling te ontstaan tussen rijk en arm. Dan mogen die kansarme armen het vuile werk opknappen. Als de robotisering ze niet werkloos heeft gemaakt…

De mens is zo machtig geworden, dat we God naar de kroon steken, maar weten we wel wat we met die macht aan moeten? 

In drie bijeenkomsten willen we verkennen waar de wetenschappelijke revoluties ons hebben gebracht, wat kansen en bedreigingen zijn en wat de invloed van de mens zelf (nog) is. 

Inleiders Koos Slagter en Yke Luinenburg

Data woensdag 4, 11 en 18 april 2018

Tijd en plaats 20.00 uur, Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16 

 

16 Kloosterweekend in Heeswijk-Dinther

De norbertijner abdij van Berne in Heeswijk-Dinther is een begrip in Rooms-katholiek Nederland. De drukkerij maakt liturgieën die in het hele land gebruikt worden. Daarnaast worden er prachtige boeken uitgegeven. 

Norbertijnen? De eigen website legt het zo uit:

“De bronnen van de norbertijnse spiritualiteit zijn naast de Bijbel en de traditie, de Regel van St. Augustinus en de idealen van St. Norbertus. De rode draad door de regel van Augustinus is de liefde. Vaak wordt de regelvader dan ook afgebeeld met een brandend hart in zijn hand.

Het ideaal van Norbertus was om de kerk van binnenuit te vernieuwen naar het ideaal van de armoedebeleving en het gemeenschapsleven. Zo ligt in de norbertijnse spiritualiteit het accent op beide elementen: gemeenschap stichten naar binnen en naar buiten op kerkopbouw, op verdieping van het geloofsleven vanuit de eigen gemeenschap, op actie en contemplatie.” 

Wij zullen net als andere jaren de getijden – de diensten door de dag heen – volgen. Daarnaast is ruimte om te wandelen, samen te eten en te praten. En stil te worden. 

Begeleiding Yke Luinenburg

Data vrijdag 6 tot en met zondag 8 april 2018 (vertrek vrijdagmiddag met enkele auto’s)

Plaats Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther

Kosten verblijf €100

Nadere informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl 

 

17 Pelgrimspad

Bij het verschijnen van dit WinterWerkboekje is het Pelgrimspad nog ver weg, pas volgend jaar april. De datum ligt vast, maar verder nog niets. Dat past ook bij een pelgrimstocht. Je weet niet wat je zal tegenkomen, welke tegenslagen en welke verrassingen er voor je liggen. Je kunt niet verder zien dan tot aan de volgende bocht… 

Het afgelopen jaar startten we bv. wat later omdat een van de deelnemers op weg naar het beginpunt vast kwam te zitten vanwege de Trekkertrek. Toen hij er was, konden we vertrekken. Het was een mooie, afwisselende tocht in de buurt van Oudemolen. Het weer was prima, zon en later een druppel regen. De verhalen van Toon Tellegen riepen vragen op: of je weleens zou willen ruilen met iemand anders, over boosheid en over vertrouwen dat het goed komt (of niet).

Toen we er bijna waren werd de lucht donker. Terwijl we nog stonden te kijken naar een paartje ooievaars dat elkaar klepperend begroette, begon het te stortregenen! Zodoende kwamen we als verzopen katten in het restaurant aan.

Dat maakte ons niet uit, want daar was koffie met gebak!

Zo rondden we het Pelgrimspad tevreden af.

Echt, ik kan het u aanraden; ga ook een keer mee! 

Begeleiding pastor Hilda van Schalkwijk

Datum zaterdag, 14 april 2018

Tijd en plaats  9.30 uur vanaf parkeerplaats hotel In ’t Holt

Lengte rond de 10 km