welkom » samenwerken » WinterWerk: lezingen e.d.

WinterWerk: lezingen e.d.

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve en verdiepende avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk en geloof te maken hebben. Er is altijd gelegenheid voor gesprek.  Iedereen kan zich ervoor opgeven. 

1 Stiltebijeenkomsten 

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 3 september t/m 17 december en van 7 januari t/m 23 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn. Wees welkom!

 

Luuc Bruyning, Marleen Diepeveen, Martine Oostland en Gertruud Prenger

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats    19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18

 

2 Van Alfa tot Omega

Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament 

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet.

Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is nu de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus.

De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten. De volgende lessen zijn gewijd aan het bestuderen van gedeelten uit het evangelie of de brieven.

Dit najaar is het onderwerp “Tussen dubbele vierkante haken”.

In de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament staat het verhaal over de overspelige vrouw in Johannes 8 tussen dubbele vierkante haken. Wat wil dit zeggen?

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden. Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. 

Cursusleider Hans Jongejan

Data maandag 4, 11, 18 en 25 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2021

Tijd en plaats    19.30-21.30 uur in de Gasthorn, de Gast 58a

Benodigd - Een schrift voor het maken van aantekeningen

- Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19e druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar ook tweedehands verkrijgbaar.

3 Meditatiegroep: Kennismaken met de geestelijke weg 

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Woestijnmonniken en begeleiders uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. We maken kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en voegen daar een eigentijdse zesde stap aan toe.

We werken met de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige. Meditatie en bezinning op je geestelijke weg’ van Corinne Groenendijk, waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je merkt gaandeweg dat ze je meer open maken voor om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De bijeenkomsten starten met stilte en meditatie rond een tekst van Etty Hillesum naast een tekst uit de Bijbel. Op deze wijze ontdekken we telkens meer stappen op de geestelijke weg. Naast vormen van meditatie gebruiken we ook creatieve werkvormen. Tenslotte kunnen ervaringen gedeeld worden. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen (geestelijke) weg. Om de inhoud tot zijn recht te laten komen is er een maximum van tien deelnemers.

Begeleiders Sabrina van den Berg en ds. Hester Wouda

Data donderdag 14 oktober, 11 november, 9 december 2021, 20 januari, 17 februari, 17 maart en 7 april 2022

Tijd en plaats 19.30 - 21.30 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

4 De Brief van Don Juan

Brieven worden steeds minder verstuurd. Toch is het fenomeen Brief de moeite waard om je eens in te verdiepen. In het Nieuwe Testament staan nogal wat brieven.

We gaan met elkaar het toneelstuk “de Brief van Don Juan” lezen; een kort stuk uit 1949 van Luisa Treves. Don Juan is zwaar ziek. De dames met wie Don Juan iets gehad heeft besluiten na een hoop gekibbel hem een brief te sturen waarin ieder zichzelf min of meer aanprijst. Ze krijgen een brief terug. Natuurlijk vindt iedere dame dat die brief voor haar bestemd is.

Iedere regisseur die dit stuk wil opvoeren zal zijn of haar eigen benadering kiezen. Wij kiezen als invalshoek de vraag: “Hoe lees ik een brief?” Dat kun je je ook afvragen bij de brieven in het Nieuwe Testament.

Wat gaan we doen?

De eerste 40 minuten van de avond gaan we met elkaar het stuk lezen. Door het samen te lezen kom je er dichterbij. Daarna gaan we erover in gesprek. We beginnen met wat algemene vragen.

Vervolgens proberen we via wat uitdagende vragen verbindingen te leggen met brieven in het Nieuwe Testament. Je kunt eventueel het Nieuwe Testament meenemen maar het hoeft niet. 

Inleider Peter van Kruining

Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 20

Datum dinsdag 26 oktober 2021

Tijd en plaats 20.00 tot 22.00 in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

5 Lectio Divina met de psalmen voedingsbodem voor gebed

“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel zoekt.”

Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen een voedingsbodem vinden voor hun continue gebed.

Door een psalm met elkaar hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een derde lezing van dezelfde psalm je af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio).

Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt. 

Begeleider Sabrina van den Berg

Data donderdag 28 oktober, 18 november, 2 december 2021, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 14 april 2022

Tijd en plaats 14.00 uur met koffie en thee, start van de lectio om 14.15 uur, in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

 6 Kerk en overheid 

De verhouding tussen overheid en burgers is niet zonder spanningen. Wij merken dat tegenwoordig rond corona-maatregelen of de toeslagenaffaire. De mondige of kritische burger ervaart de overheid niet altijd als steun en toeverlaat. In de Tweede Wereldoorlog lagen de verhoudingen vaak veel scherper. En hoe stonden kerken daarin?

Avond 1 De Bijbel

In de Tweede Wereldoorlog speelde de verhouding tot de overheid een belangrijke rol. Moest de overheid gehoorzaamd worden? Ook als de overheid demonische maatregelen trof? Kent gehoorzaamheid grenzen of is gehoorzaamheid absoluut? En is de overheid van God gegeven?

In de oorlog speelde met name Romeinen 13 een belangrijke rol. De razzia in het Bijbelvaste Putten kende vele slachtoffers. Lijdzaamheid leek ingegeven door een bepaalde Bijbelopvatting.

Wij willen Romeinen 13 lezen vanuit de vraag of de gangbare uitleg vervangen kan worden door een andere verklaring. En hoe zit het met Openbaring 13? Markus 12 weet te vertellen van het recht van de keizer en het recht van God. Hoe lezen wij dat? En wat te denken over de houding van het oude Israël tegenover de koning?

Genoeg om ons af te vragen welke rol Bijbelteksten spelen in onze keuzes. 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 3 november 2021

Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14\

 

Avond 2: De Duitse kerk tegenover Hitler

De ´Bekennende Kirche´ (de belijdende kerk) vormde een belangrijke factor in de binnenlandse Duitse strijd tegen Hitler. De thesen (verklaring) van Barmen (1934) zijn met name werk van de theoloog Karl Barth, destijds hoogleraar in Bonn. De zes stellingen kennen een Bijbeltekst als uitgangspunt, daaruit volgende een belijdenis uitspraak en een verwerpingsstelling. Juist deze verklaring bood weerstand tegen de machtsaanspraken van Hitler.

Wij willen de zes stellingen lezen om zicht te krijgen op de vragen van toen, de opkomst van Hitler. Maar ook willen wij de vraag stellen of deze zes stellingen voor ons van betekenis zijn. Dr. Arie Spijkerboer heeft een aantal jaren geleden voorgesteld deze verklaring van Barmen op te nemen als belijdenisgeschrift van de kerk? Is dat een zinnige gedachte? 

 Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 10 november 2021

Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

7 Twee bloedgetuigen

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er op allerlei wijze verzet gepleegd. Op een tweetal avonden willen wij twee verzetsstrijders ontmoeten.

 

Dietrich Bonhoeffer (4 februari 1906 – 9 april 1945)

Dietrich Bonhoeffer was kind van de gegoede klasse. Zijn voor-geslacht kende vele toonaangevende geleerden.

Als jongeman besloot hij tot ver-bazing van zijn ouders theologie te gaan studeren. Zo werd hij theoloog, christen en tijdgenoot. Hij werkte in kerk en universiteit, was daarbij een belangrijke stem voor de oecumene.

Bekend is hij geworden door zijn brieven uit de gevangenis. De brieven, na de oorlog gebundeld door zijn vriend Eberhard Bethge, staan bekend onder de titel Verzet en Overgave. De gedachten over kerk, geloof en samenleving die Bonhoeffer daarin uit, zijn onaf, visionair en inspirerend. Nog steeds zijn er denkers en gelovigen die verder gaan op het spoor van Bonhoeffer.

Wij willen ons een avond bezighouden met teksten van Bonhoeffer. Hij vraagt om een nieuwe taal om het geloof te verwoorden. Praten over God moet niet gebeuren aan de rand van het leven, daar waar wij niet meer weten. God moet ter sprake gebracht waar wij sterk zijn en waar wij menen het leven te kunnen beheersen. Verder denkend in het spoor van de filosoof Friedrich Nietzsche vraagt Bonhoeffer hoe te leven alsof er geen God is. Daarbij vraagt hij te bidden en gerechtigheid te doen.

Prikkelende teksten, die te denken en te overwegen geven. 

 

Titus Brandsma (23 februari 1881-26 juli 1942)

Titus komt uit een Friese katholieke boerenfamilie. Hij trad in bij de orde van de Karmelieten. Hij heeft zich zeer ingezet voor de emancipatie van de katholieken. Hij nam veel initiatieven op het gebied van onderwijs en was actief in de journalistiek. Daarnaast was hij ook hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, waar hij o.a. colleges mystiek gaf.

In de oorlog werd hij gearresteerd, omdat hij zich verzette tegen het naziregime. Hij werd afgevoerd naar Dachau, waar hij enige maanden later omkwam, uitgeput door alle ontberingen.

Net als het gedachtegoed van Bonhoeffer voortleeft, zo wordt ook het gedachtegoed van Titus Brandsma bewaard en voortgezet. Dit gebeurt m.n. in het Titus Brandsma Instituut, maar ook elders in de wereld.  Aan de hand van het boek ‘Spiritualiteit dichtbij’ zullen we deze boeiende figuur beter leren kennen.

Gespreksleiding pastor Hilda van Schalkwijk en ds. Henk Pol

Data woensdag 24 en 1 december 2021

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur in de Jozefparochie, De Gast 38

 

8 WINTERMIDDAGTONEEL

Theatergroep “Toneel Overdag” speelt

“GOUDMERELS” van Chrétien Schouteten

Regie: Peter van Kruining

 

In 1938 vlucht Lise Meitner, een Joodse natuurkundige, met hulp van de Groningse hoogleraar Dirk Coster uit Nazi-Duitsland naar Nederland. Lise Meitner stond op het punt om, samen met de Duitse chemicus Otto Hahn, kernsplitsing te ontdekken; de basis voor de ontwikkeling van kernenergie maar ook voor die van de atoombom.

We maken de angstige vlucht van Lise mee, we horen over de Emslandkampen, we horen over de onwil van Nederland om Joodse vluchtelingen op te nemen. We zien de innerlijke strijd van Lise Meitner die haar land wil ontvluchten en toch ook weer niet.

We worden geconfronteerd met de vragen van Dirk Coster achteraf: heb ik genoeg gedaan tegen de Nazi’s? Heb ik genoeg gedaan voor mensen die het minder goed getroffen hebben dan ik?

We zien na de oorlog Lise Meitner worstelen met het idee dat kernsplijting heeft geleid tot de atoombom waarmee de mensheid zichzelf kan vernietigen. En door alles heen speelt steeds weer de tegenstelling tussen vrijheid en onvrijheid.

Wat vinden wij van dit alles? Een voorstelling die aansluit op actuele thema’s en die perfect past bij 75 jaar bevrijding.

Begeleiding Peter van Kruining

Datum zondag 28 november 2021

Tijd en plaats 15.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58a

Kosten €5, =

9 Blootgesteld aan weer en wind

Groninger grafcultuur in de open lucht

De provincie Groningen is in veel opzichten uniek: het is er (nog) relatief rustig, van die rust kan men genieten in diverse natuurgebieden en op het gebied van cultureel erfgoed is er van alles te vinden: borgen, kerken, orgels, monumentale huizen.

Wat bijna niemand weet is dat de provincie Groningen een unieke grafcultuur heeft. In kerkgebouwen liggen vele kapitale grafzerken uit diverse tijden, maar ook in de open lucht is er op het gebied van grafcultuur meer te vinden dan in enige andere Nederlandse provincie. De oudste zerken dateren van het begin van de zeventiende eeuw. Vele kapitale zerken uit de daarna volgende eeuwen zijn nog steeds te bewonderen, zonder dat men om de sleutel van de kerk moet vragen.

De bedoeling van deze avond is belangstelling te wekken voor dit belangrijke culturele erfgoed. Vaak liggen belangrijke grafzerken onder een dikke laag modder en mos en zijn ze niet leesbaar. Weinigen kijken ernaar om. We zullen zien welke ‘modes’ op het gebied van vormgeving door de eeuwen heen te zien zijn. De opzet van de lezing is chronologisch, aan de hand van door mij gemaakte foto’s.

 

Wie nu alvast wat over dit onderwerp wil lezen: van de negen artikelen die ik over Groninger grafcultuur heb geschreven in de Groninger Kerkbode zijn inmiddels zes in dit blad gepubliceerd.

Inleider Kees Kugel

Datum woensdag 8 december 2021

Tijd en plaats 20.00uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

10 FILM Corpus Christi 

De Poolse ex-delinquent Daniel is 20 wanneer hij wordt vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Daar staat hij dan op straat, zonder enige eigendommen, maar wel met een droom: priester worden. In de gevangenis kwam hij in aanraking met God en daardoor wil hij zijn vroegere, rebelse identiteit graag aan de kant zetten voor een nieuw leven binnen de kerk. Echter blijkt het officiële priesterschap helaas niet te zijn weggelegd voor iemand met een strafblad en wordt Daniel ‘gedwongen’ zijn doel op een niet zo conventionele manier te bereiken. Wanneer hij toevallig langs een dorp in nood komt, bedenkt hij zich geen twee keer en besluit hij zich voor te doen als hun nieuwe priester. Vanaf dat moment is de 20-jarige Daniel priester van een kleine Poolse gemeenschap.

De film is losjes gebaseerd op ware gebeurtenissen. Als kijker word je heen en weer geslingerd tussen sympathie en boosheid. Kun je waardering opbrengen voor een boef en bedrieger? Subtiele kritiek op de kerk is een belangrijk thema in deze vaak humoristische film. Corpus Christi won vele prijzen en werd genomineerd voor de Oscar. 

Begeleider Yke Luinenburg

Datum woensdag 15 december 2021

Tijd en plaats 19.30 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

11 Het groene normaal 

In  Het Groene Normaal spreekt Alfred Slomp met negen ‘groene’ christenen, die vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid aanhaken bij de trend van duurzaam leven. Ze wijzen op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering en eerbied voor de schepping.

Het is een hoopvol en inspirerend boek vol aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te raken. Berichten over de klimaatcrisis en milieuproblematiek komen soms zo massief en onbeheersbaar over. Dit boek brengt het terug naar onze eigen invloedssfeer van waarden, inspiratie en concreet handelen.

Tijdens twee avonden gaan we aan de hand van een aantal interviews in gesprek over inspiratie uit de bijbel, waarden die ten grondslag liggen aan onze omgang met de Schepping en praktische tips.

De avonden worden begeleid door Myriam Oosting (pastor Hildegardparochie) en Anita Akkerman (predikant protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid). Allebei maken ze deel uit van de werkgroep Groen Geloven Groningen, www.groengelovengroningen.nl 

Inleiders pastor Myriam Oosting en Anita Akkerman

Data dinsdag 18 januari en 15 februari 2022

Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

Groepsgrootte maximaal 12

Na opgave ontvang je de interviews via de mail.

Graag opgeven voor 11 januari

Info en opgave (ook via inlegvel WinterWerkboekje):

pastor Myriam Oosting, pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

 

12 Oer

Een poging natuurwetenschappen en geloofsleer te verbinden 

Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van den Brink schreven het boekje Oer dat in 2020 verscheen. Oranje is schrijver en theoloog, Dekker natuurwetenschapper en Van den Brink theoloog/ wetenschapper. Het drietal wil natuurwetenschappen en de geloofsleer onder één noemer brengen. Een recensent van Trouw vond dit streven dusdanig gelaagd dat hij het boek misschien wel het theologische boek van 2020 noemde.

Het boek roept vele vragen op. In een tweetal avonden willen wij die vragen onder ogen zien. Bevredigen de aangedragen oplossingen? Of is het pogen belangrijker dan het resultaat?

Iets over de structuur van het boek. De eerste 50 bladzijden gaan over het verhaal van het proton Oer. Oer maakt een evolutionaire ontwikkeling mee. Zo komt hij van vlak na de oerknal ook in de wereld van Bijbelse verhalen en in de christelijke geloofsleer. In het verhaal van natuurwetenschappen en geloofsleer is de verbindende factor de Schepper. Het slot van het boekje is een driegesprek tussen de auteurs, waarin zij hun bedoelingen verwoorden. 

Gespreksleiding Koos Slagter en ds. Henk Pol

Datum woensdag 19 en 26  januari 2022

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur in de Gasthorn, De Gast 58a

 

13 Boekbespreking: Stephan Enter, Pastorale, Amsterdam 2019 

Oscar is de hoofdpersoon in het boek van Stephan Enter (geboren 1973). Hij is op school enigszins een buitenstaander. In het dorp Brevendal (d.i. Barneveld) zijn twee werelden los en naast elkaar te herkennen. Enerzijds is er het Veluwse dorp met alle tradities die daarbij horen. Maar Brevendal kent ook een wijk met mensen afkomstig uit de Molukken. Oscar raakt enigszins bevriend met Jonkie Matupessay. Als hij bij Jonkie in de wijk komt, valt hem de andere cultuur op. Alsof je niet langer in Brevendal bent.

Ook thuis ziet Oscar het verschil in levensopvatting van zijn vader en van zijn moeder. En dan is er Louise, zijn zus. Louise denkt erover na haar studie af te breken. Zij heeft inmiddels afscheid genomen van het geloof van het ouderlijk huis. Problematisch wordt dat als zij een relatie krijgt met de zoon van de nieuwe dominee van het dorp.

Enter heeft een boeiende roman geschreven. De reflectie op christelijk geloven is van een andere aard dan wat wij kennen uit de romans van b.v. Maarten ´t Hart. Zijn boek kent geen bitterheid. Eerder nuchterheid met ruimte voor kritische vragen.

Het boek geeft voldoende ruimte voor een bespreking. Hoe zit het met de botsing tussen twee culturen in dat ene dorp? Vanuit welk perspectief is de roman geschreven? Hoe zit het met vrijheid? En hoe is de relatie tot christelijk geloven? 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 16 februari 2022

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur in de Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning, Langestraat 62 Noordhorn

 

14 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 Verstand en gevoel in evenwicht 

Met boeken over Johann Sebastian Bach zijn hele bibliotheken te vullen. Er is veel over hem nagedacht, gediscussieerd en geschreven. Wat kunnen we daaraan toevoegen?

Mijn bedoeling is niet het complete werk van Bach te behandelen. Dat is in één avond uiteraard ondoenlijk. Alleen al met de circa tweehonderd bewaard gebleven cantates die hij schreef voor de zondagen van het kerkelijk jaar zou men zich gemakkelijk vele avonden kunnen bezighouden. Voor de klavierwerken, de orkestwerken en de kamermuziek geldt hetzelfde en dan zwijg ik nog van de Hohe Messe en de Matthäus en de Johannes Passion.

De rode draad wordt op deze avond gevormd door het leven van Johann Sebastian Bach. We volgen hem op zijn levensweg van Eisenach naar Ohrdruf, Lüneburg, Arnstadt, Mühlhausen, Köthen en tenslotte naar Leipzig. Natuurlijk zal van enige werken van Bach gewag worden gemaakt, maar het accent ligt op zijn plaats in de maatschappij en (muziek)cultuur van zijn tijd. Ik hoop u wegwijs te maken in de vele boeiende aspecten van de Duitse muziekcultuur in de zeventiende en achttiende eeuw aan de hand van Bachs levensloop. Een en ander wordt verlevendigd met afbeeldingen en korte muziekvoorbeelden. 

Inleider Kees Kugel

Datum donderdag 10 maart 2022

Tijd en plaats 20.00 uur in de Dorpskerk, Kerkstraat 18   

 

15 FILM The two popes 

In 2019 kwam de film The two popes (de twee pausen) uit.

Het verhaal neemt het aftreden van paus Benedictus in 2013 als uitgangspunt. De bekendmaking dat hij zou aftreden kwam geheel onverwacht, want het was meer dan 700 jaar geleden dat een paus was afgetreden. Paus Benedictus brak met deze traditie. Kardinaal Bergoglio uit Argentinië, werd gekozen als zijn opvolger. De film begint ermee dat de kardinaal zijn ontslagbrief aan paus Benedictus heeft gestuurd. Deze aanvaardt zijn ontslag niet, maar roept hem naar Rome. Daar spreken ze met elkaar over het geloof, over de kerk en over de vraag of de kerk nog toekomst heeft? Ook zien we in deze film hoe Bergoglio worstelt om in het reine te komen met wat er gebeurd is in zijn leven voor hij tot paus werd gekozen.

Benedictus en Franciscus zijn heel verschillend, zowel in denken als in stijl. De een gehecht aan de Traditie, overtuigd van de waarde daarvan, de ander meer open voor de vragen van deze tijd. Deze confrontatie levert een boeiende en soms ook humoristische film op.

Er wordt goed geacteerd. Anthony Hopkins speelt paus Benedictus en Jonathan Pryce paus Franciscus.

De film is zeer de moeite waard. We nodigen u dan ook van harte uit om te komen kijken.  

Inleiders Gijs Heijbroek en pastor Hilda van Schalkwijk

Datum vrijdag 18 en 25 maart 2022

Tijd en plaats 20.00 uur De Gasthorn, De Gast 58a

16 Poëzie lezen - twee avonden met poëzie 

Twee avonden om samen poëzie te lezen en naar elkaar te luisteren wat gedichten ons te zeggen hebben.

              "Waar ook ter wereld appels geplukt worden

              vallen ze niet ver van de boom

              en niet dichtbij. "                          (uit Appelval, 2019)

We willen met elkaar de interesse voor poëzie delen. Wat is poëzie precies? Poëzie laat soms een ander licht schijnen, maar wat doet poëzie precies? Waarom is het zo anders dan de taal van het proza?

In het dagelijks leven willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om winden, maar onze praktijk kent meer facetten. De Fransen zeggen: C'est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit, hoe je iets zegt. Dus willen we Jip en Janneke taal èn dat iets mooi gezegd wordt. Maar mooie praatjes mogen we weer voor ons houden.

Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen en we gaan met elkaar in gesprek: Hoe inspireren gedichten ons? Waarom zeggen ze ons soms niets? We zullen poëzie behandelen - modern, twintigste-eeuws, of ouder. We zullen kijken welke stijlfiguren die in de poëzie worden gebruikt, zoals climax, herhaling, omkering, paradox, eufemisme en woordspeling.

Er zal gelegenheid zijn om zelf met een tekst te oefenen. We gaan samen aan de slag om een nieuw gedicht af te ronden.

Daarnaast zal er ruimte zijn om met de inleider in gesprek te gaan over het schrijven van gedichten, de zin en onzin van poëzie, wanneer is een gedicht af, waarom het soms wel en soms niet goed is.

Inleider dichter Willem Tjebbe Oostenbrink

Data donderdag 17 en 24 maart 2022

Tijd en plaats 20.00-22.00 uur, De Gasthorn, De Gast 58a

Groepsgrootte max 12 personen

17 Samuel Lee: Verlangen naar een nieuw christendom

Samuel Lee heeft een migrantenachtergrond. Op zijn veertiende kwam hij naar ons land. Wij kennen hem alleen bij zijn nieuwe naam. Hij geeft zelfs niet prijs waar hij vandaan komt. Hij is voorganger bij een migrantenkerk in Amsterdam Zuidoost en verbonden aan de Vrije Universiteit.

Hij was in 2019 Theoloog des Vaderlands. Niet alleen omdat hij sympathiek is en begrijpelijke taal spreekt, iets wat bij theologen niet vanzelfsprekend is. Hij heeft ook verfrissende ideeën die niet alleen zijn Pinkstergemeenten verder kunnen helpen maar ook bredere lagen van het christendom.

Een recensent schreef: “Lee’s pleidooi voor verandering, het laatste gedeelte van zijn boek, was tenslotte een inspirerend feest van herkenning voor mij en een enorm fijne bevestiging van hoe deze “theoloog van de straat”, zoals hij zichzelf noemt, zijn theologie, geloof en passie alledaags leeft en niet alleen voor het christendom, maar voor heel de wereld en samenleving concreet inzet. …Wat prachtig om te weten dat deze inspirerende voorman van de Pinksterbeweging daarin voortrekker en bondgenoot is!”

Benieuwd geworden? In twee avonden bespreken we enkele thema’s uit zijn boek. We leren de Pinksterbeweging beter kennen, maar kijken ook (een stuk) verder. Bijvoorbeeld naar de roep om verandering die luid doorklinkt in het boek “De fundamenten” van Ramsey Nasr. 

Begeleiding Yke Luinenburg

Data woensdag 30 maart en 6 april 2022

Tijd en plaats 20.00 uur in de Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning, Langestraat 62 Noordhorn vrijdag 1 t/m zondag 3 april 2022

 

18 Kloosterweekend in Egmond bij Sint Lioba

Het Sint Liobaklooster vormt een monastieke gemeenschap in de benedictijner orde. In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht. Na de kerkelijke goedkeuring in 1952 werd de officiële naam Congregatie van de Sorores Benedictinae Sanctae Liobae Egmundensis. In de jaren zestig ontstond ook de tak van de broeders, die met de zusters hetzelfde ideaal nastreeft. In Egmond zijn momenteel zeven zusters en drie broeders, variërend in de leeftijd van 35 tot 83 jaar.

Lioba (lieflijke) is de troetelnaam die werd gegeven aan een nicht van Bonifatius (675-754), Thruthgeba. Zij is net als de beroemde zendeling en bisschop begraven in Fulda, Duitsland.

Net als andere jaren nemen wij de getijden, de diensten door de dag heen, als uitgangspunt van ons verblijf. Daarnaast is het de moeite waard om kennis te nemen van de kunstzinnige producten die in het klooster vervaardigd worden. We kunnen wandelen, fietsen in de fraaie omgeving, gesprekken voeren of zwijgen. Een rondleiding en een gesprek met een van de zusters of broeders (dit is een zogeheten dubbelklooster!) behoort ook tot de mogelijkheden. 

Begeleider Yke Luinenburg

Datum vrijdag 1 t/m zondag 3 april 2022

Maximaal aantal deelnemers 12 personen

Kosten €125, exclusief reiskosten (vervoer met auto’s)

 

19 Rondje kerkbezoek 

Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen

De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige Hervormde Kerk van Warfhuizen. Er is een eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die door een heremiet (pater Hugo) wordt bewoond, die daar in soberheid leeft. In het interieur is een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de kluizenaar bidt en werkt, zichtbaar afgescheiden door een hek dat tussen het priesterkoor en het schip staat. Na de komst van het Spaanse processiebeeld: “de Bedroefde Moeder van Warfhuizen” is de kapel van de kluis een Maria-bedevaartsplaats geworden. Het bedevaartseizoen loopt van 1 mei tot15 september, de kerk is dan van 5.30 tot 20.00 uur open, maar wij zullen een Heilige Mis bijwonen

Bezoek aan Magnalia Dei kerk

 Sinds 1992 is de kerk in gebruik door de Gereformeerde Gemeente Groningen, daarvoor was het een katholieke kerk. De leer van de Gereformeerde gemeente is gebaseerd op de Bijbel, die beschouwd wordt als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God. De preek, de kern van de dienst, duurt ca 45 minuten, daarom heen zijn de gebeden en wordt er gezongen uit de berijming van 1773. In het geloof probeert men de zuivere verkondiging van de waarheid te zoeken en te aanvaarden dat God, de Heilige Geest, in Zijn kinderen een nieuw geestelijk leven schept om na hun sterven eeuwig God te mogen prijzen in de Hemel.  Deze gemeente in Corpus den Hoorn heeft 300 leden en doopleden.

De dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.

Magnalia Dei kerk, Landensteinerlaan 2, 9728 KM Groningen

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om mee te gaan!!                                                                  De bezoeken zijn gepland in februari en maart 2022 en worden direct na het nieuwe jaar aan u bekend gemaakt. Het is handig als we samen per auto naar de beide kerken gaan.

Begeleiding Renée ter Veer

 

Ook in de omgeving van Zuidhorn worden activiteiten aangeboden

Meer informatie hierover vindt u hier:

 

Leek: https://www.pglo.nl/

 

Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil: http://www.pg-nofe.nl/

 

Aduard: https://www.pkn-aduard.nl/

 

Grootegast: https://www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl/

 


1 Stiltebijeenkomsten

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 1 september t/m 22 december en van 12 januari t/m 29 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn.

Wees welkom!

Luuc Bruyning, Marleen Diepeveen, Tineke van Elmpt, Gertruud Prenger,  Jacky Venhuizen 

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats   19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn

 

2 Van Alfa tot Omega

Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.  Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet.

Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is nu de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus.

De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten.

De volgende lessen zijn gewijd aan het bestuderen van gedeelten uit het evangelie of de brieven. Dit najaar is het onderwerp “Uit het liedboek van Paulus”, over de hymnen in de brieven van Paulus.

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden.

Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. In principe worden alle acht lessen op maandagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur. 

Cursusleider  Hans Jongejan

Aanvang maandagavond 7 oktober 2017

Tijd en plaats 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a

Cursusdata 7, 14, 21, 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november.

Benodigd

Een schrift voor het maken van aantekeningen.

Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19* druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is ook tweedehands verkrijgbaar.

3 Lectio Divina met de psalmen  voedingsbodem voor gebed

“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel zoekt.”

Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen een voedings-bodem vinden voor hun continue gebed. Door een psalm met elkaar hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een 3de lezing van dezelfde psalm je af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt.

Begeleider Sabrina van den Berg

Data, tijd en plaats donderdagmiddag 10 en 24 oktober, 14 en 28 november 2019. 9 & 23 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020 in Klein Hanckema om 14.00 uur met koffie en thee, start van de lectio om 14.15 uur. Afronding om 15.15/15.30 uur met nogmaals thee of koffie.

4 Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven

We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zon-der ook zijn won-den aan te raken. Dat is de kern van wat Tomás Halík in zijn boek met bovenstaande titel betoogt.  We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus. En in zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. In dit boek vertrekt hij vanuit het bijbelverhaal van Tomas, een van de twaalf leerlingen van Jezus. Het verhaal is een opening om het christelijk geloof te doordenken vanuit de metafoor van de verwonding. Volgens Halík is geloof dat geen gewond geloof is, geen echt geloof. Centraal in het christendom staat immers een gewonde, stervende man.

Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’, of ‘dat Jezus voor je is gestorven’. Het is volgens Halík een uitdaging om als mens de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’. Om daarmee je eigen wonden te betreden en de wonden van deze wereld. Misschien is Halík wel op zijn best als hij de betekenis van de gewonde en gekruisigde Christus plaatst midden in onze cultuur, waar die krampachtig bezig is haar glanzende, perfecte, en ongeschonden imago te koesteren.

Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnige en zelfs humoristische commentaar te geven op de huidige tijd.

Op twee avonden gaan we in gesprek over de verbindingen die we ontdekken tussen het evangelie en ons leven. We doen dit aan de hand van passages uit het boek van Tomas Halík, ‘Raak de wonden aan’.

Gespreksleiding Rietje Poelstra-Meerse

Datum  di 22 oktober en 5 november 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58

 

5 WINTERAVONDLEZING: Knippen en plakken in genen voor embryo’s – wat zijn de grenzen? – prof. dr. Martina Cornel

 Europese regelgeving verbiedt het veranderen van genen rond de conceptie, waardoor een kind een gerepareerd gen zou hebben. Daarmee wordt tegengehouden dat ernstige erfelijke ziekten door kiem-baanmodificatie worden voorkómen bij de volgende generatie. Toen deze wetgeving ontwikkeld werd, kon genmodificatie voor de volgende generatie ook niet, maar de geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie. Zijn er principiële redenen om niet aan de kiem van het leven te sleutelen? Of zouden we juist de mogelijkheid moeten omarmen om ernstige ziekten al in de kiem van het leven te voorkómen?

De tekst van wetgeving spreekt over “genetische identiteit”. Zijn er vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno 2019 juist dat identiteit een vloeiend begrip is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer? Als Psalm 139 stelt: “Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien” wordt dat door sommigen gezien als een argument tegen ingrijpen in een jong embryo. Anderen stellen dat de mens co-creator is, en juist medeverantwoordelijk is om foutjes in de schepping te helpen verbeteren.

De avond is bedoeld voor dialoog. We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het denken zetten.

“Ik werk als hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics bij VUmc in Amsterdam. We werken aan grootschalige toepassing van nieuwe technieken en de maatschappelijke vragen die daardoor worden opgeroepen.”

Inleider Martina Cornel

Datum dinsdag 29 oktober 2019

Tijd en plaats  20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58

Kosten: €5,- (incl. consumptie)

 

6 Wat is er met onze democratie aan de hand?

Hedendaagse discussies draaien soms rond de vraag of wij als Nederlanders nog iets gemeenschappelijk hebben. Of leven wij ieder in een eigen wereld (´eigen bubbel´) met eigen waarden en belangen? Is ons maatschappelijk verband los zand?

Soms lijkt onze democratische rechtsorde Het laatste wat wij gemeenschappelijk hebben, een soort fundament. Die rechtsorde is geba-seerd op de drie machten wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend. Deze machten houden elkaar in evenwicht. Maar juist daar lijkt het fout te gaan. Politici kunnen zich nauwelijks onthouden van commentaar op de rechtspraak. En maar al te vaak wordt de rechtspraak ervan beschuldigd partijdig te zijn. Democratie en vrijheid van meningsuiting is van wezensbelang. Maar zijn er ook grenzen? Hebben managers de plaats van bestuurders ingenomen? De democratie is voor ons een normatief systeem om de samenleving te ordenen.

Wij kennen een vertegenwoordigende democratie. Hoe zit het dan met de maatschappelijke democratie. De vroegere ´onderkoning´ van Nederland, Herman Tjeenk Willink, schreef hier een zeer lezenswaardig boekje over (slechts 118 pagina´s, diepgravend, maar toch eenvoudig). De titel luidt: Groter denken, kleiner doen. Een oproep. (Amsterdam 2018).

Uit dit boekje willen wij een paar stellingen/ citaten halen als uitganspunt voor ons gesprek. U kunt het boekje uiteraard lezen, maar een aantal stellingen gehaald uit het boek zijn voldoende materiaal voor gesprek.

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 13 november

Tijd en plaats  20.00 - 22.00 uur in De Schuilplaats achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

7 WINTERAVONDTONEEL Kees Posthumus    ‘Dwars door de Bijbel’

 In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’. 

Uitvoering Kees Posthumus

Datum vrijdag 22 november 2019

Tijd en plaats 20.15 uur in de Gastkerk, de Gast 58a

Kosten: €5,-

 

8 Vrijspraak voor losers – Nadia Bolz-Weber

Nadia Bolz-Weber: Een Amerikaanse vrouw die aan drank en drugs verslaafd is geweest werkt zich op tot Luthers predikante in de stad Denver. Sterker nog, zij wordt een fris voorbeeld voor gelovigen en houdt op diverse plekken goedbezochte lezingen. In haar boeken is ze recht voor de raap, spaart ze zichzelf niet en schrikt ze niet van een onorthodoxe benadering, zowel van mensen als van het geloof.

In “Vrijspraak voor losers” komen verschillende mensen en situaties voorbij, waarbij morele keuzes soms buitengewoon lastig zijn. Door alles heen loopt de boodschap van Gods genade. In Nadia’s geloof is er ruimte om rotzakken te vergeven, kracht te vinden in eigen kwetsbaarheid en oog te hebben voor mensen die er op allerlei manieren bij bungelen in de maatschappij. De gemeente de ze stichtte heet niet voor niets Church for all sinners and saints. Er is ruimte voor iedereen, vooral voor de onaangepaste of niet geaccepteerde mensen in de stad waar ze werkt.

In twee avonden bespreken we een aantal voorvallen uit haar boek en vooral ook de bijzondere wijze waarop zij geloof verbindt met een zeer moderne, niet al te burgerlijke manier van leven. Men hoeft het boek niet van tevoren te lezen om mee te doen. 

Begeleider Yke Luinenburg

Datum woensdag 11 en 18 december 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

 

9 Groene theologie

Dit jaar is er een boek verschenen: Groene theologie van de theologe Trees van Montfoort.

Er is veel aandacht voor het klimaat, ook binnen de kerken. Het aantal Groene Kerken neemt toe, alleen gaat het daarbij vooral om praktische maatregelen: zonnepanelen, duurzaam beleggen etc.

De klimaatcrisis bracht Van Montfoort ertoe na te denken over de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld.

Op de eerste avond zou ik met u in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Gen. 1 en 2 en enkele psalmen. Op de tweede avond zou ik de inzichten van hedendaagse theologen over dit onderwerp aan u willen voorleggen.

De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf zouden kunnen/willen doen. 

Inleider pastor Hilda van Schalkwijk

Datum woensdag 15, 22 en 29 januari 2020     

Tijd en plaats  20.00-22.00 uur in de RK pastorie, De Gast 38

 

10 Twee keer H. N. Werkman: lezing en workshop monoprint

Avond 1: Lezing en gesprek over H.N. Werkman

Op donderdag 16 januari maken we kennis met Werkman. Het illustreren van het boek ‘chassidische legenden’ van Martin Buber is van grote invloed geweest op zijn werk en leven. Joods filosoof Buber had de oude chassidische verhalen gepubliceerd om hoop en troost te bieden aan de Oost-Europese joden. Hoewel Werkman zelf niet joods was ontwikkelde hij grote sympathie voor het jodendom. We volgen de ontwikkeling die Werkman doormaakte en bekijken druksels in relatie tot zijn leven en spiritualiteit.

Avond 2: Workshop monoprint

Op donderdag 23 januari laten we ons inspireren door een van de druksels van Werkman en bijbehorend chassidisch verhaal om zelf monoprints te maken. Monoprint is een zeer eenvoudige techniek waarmee iedereen een afdruk kan maken. Met behulp van een glasplaatje kun je een afdruk maken met uiteenlopende materialen zoals verfrollers, gescheurde stukjes papier, plantenbladeren etc. Per druk ontstaat er een unieke print. Het is mogelijk om deze avonden los van elkaar te volgen, maar het is aan te bevelen beide avonden te combineren.

Inleider ds. Hester Wouda

Datum donderdag 16 en 23 januari 2020

Tijd en plaats 19.30 – 21.30 uur, Klein Hanckema

Materiaalkosten avond 2 €5,-

 

11 Poëzie lezen - twee avonden met poëzie

Twee avonden om met elkaar poëzie te lezen en naar elkaar te luisteren wat gedichten ons te zeggen hebben.

              "Geld en goed kan ik weggeven totdat alles op is

              opvattingen, mening, smaak, liefde

              minderen nooit, hoeveel ik er ook van deel."

We willen met elkaar de interesse en liefde voor poëzie delen. Welke taal gebruikt de poëzie? Waarom is deze zo anders dan de taal van het proza? In het dagelijks leven willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om wenden, maar onze praktijk kent meer facetten. De Fransen zeggen: C'est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit hoe je iets zegt. We houden van mooie woorden. We verwachten dat mensen een goed verhaal hebben als ze iets hebben uit te uitleggen. De dominee, de manager, de politicus en de dichter maken allen gebruik van woorden om het goed te zeggen én om het mooi te zeggen.

Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen, we gaan met elkaar in gesprek over gedichten: Hoe inspireren ze ons? Wat doen gedichten precies dat ze ons inspireren? Welke reacties roept het gedicht bij ons op en welke betekenis geven we eraan?

We kunnen verschillende poëzie behandelen - modern, twintigste eeuws of ouder. Kunstzinnige gedichten, natuurgedichten, gedichten met christelijke motieven, en andere thema's.

We kunnen gedichten voordragen, vertellen wat de tekst met ons doet, en ons zegt. Wat zou de dichter bedoeld hebben? Is de tekst altijd te duiden? Hoe ga je om met teksten die meer betekenissen hebben. Moet je kiezen of kunnen betekenissen naast elkaar bestaan?

Optie: we kunnen tijdens de tweede avond ook de gelegenheid creëren zelf eens te oefenen en ervaring op te doen iets te verwoorden.

Inleider Willem Tjebbe Oostenbrink

Datum donderdag 23 en 30 januari 2020

Tijd en plaats 20.00-22.00 uur. Klein Hanckema, Kerkstraat 14

Groepsgrootte 14 personen

 

12 Cantatedienst

J.S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin.(BWV 144)

6 Februari 1724, de zondag waarvoor Bach zijn cantate 144 schreef, was Zondag Septuagesima, de negende zondag voor Pasen en de eerste van de lange reeks aan de paasdatum gerelateerde zondagen. De evangelietekst voor deze zondag, die aan de cantate ten grondslag ligt, is Matteüs 20: 1-16, de parabel over de dagloners van een wijnboer.

Zoals in de andere jaren is Luuk Tuinder onze dirigent. Het Bach Ensemble uit Vries verzorgt de begeleiding. Deze combinatie heeft al vele fraaie uitvoeringen van cantates opgeleverd. Door de inbedding in een kerkdienst komt de oorspronkelijke zeggingskracht van tekst en muziek extra goed tot zijn recht.

We zingen dit jaar deze Bachcantate ook in Grootegast, Goede Herder Kerk en wel op 2 februari 2020 om 10.00 uur.

Repetities in de Gastkerk, de Gast 58A Zuidhorn

zondag   1 en 15 december 11.30 uur

zondag  12 en 19 januari       11.30 uur

zaterdag 1 februari koor en orkest 10.00 – 13.00 uur

zondag 2 februari  9.00  uur, koor, orkest en solisten (Grootegast) zondag 9 februari  09.00 uur doorloop Zuidhorn

Je kunt je opgeven via het formulier in dit boekje of

bij Reinder van der Molen  vandermolen.reinder@gmail.com  

Datum zondag 9 februari 2020

Tijd en plaats 10.00 uur in de De Gastkerk, de Gast 58a

 

13 Rondje kerkbezoek

Net zoals afgelopen jaren kunnen we komend jaar 2 kerkelijke gemeenschappen bezoeken in de provincie Groningen en een viering bijwonen. Dit keer is gekozen voor:

Russisch Orthodoxe kerk in Groningen

Deze R.O- Parochie bestaat in Groningen sinds 1986 en behoort tot de Oosters Orthodoxe kerken, ze is gehuisvest in een voormalig (pinda)-pakhuis .Aan de voorgevel bevinden zich 3 mozaïeken afkomstig uit Moskou. Het interieur van de kerk bestaat uit 3 gedeelten: voorkerk, schip en altaarruimte. In het schip staan de gelovigen meestal tijdens de dienst, er zijn wel banken aanwezig. Er is gekozen voor een vesper op de zaterdagavond met vooraf een rondleiding met toelichting over het interieur en de ikonen. Daarna kunnen we in de bovenzaal met elkaar van gedachten wisselen voor de vesper begint.

Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen

De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige Hervormde Kerk van Warfhuizen. Er is een eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die door een heremiet (pater Hugo) wordt bewoond, die daar in soberheid leeft. In het interieur is een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de kluizenaar bidt en werkt, zichtbaar afgescheiden door een hek dat tussen het priesterkoor en het schip staat. Na de komst van het Spaanse processiebeeld: “de Bedroefde Moeder van Warfhuizen” is de kapel van de kluis een Maria-bedevaartsplaats geworden. Het bedevaartseizoen loopt van 1 mei tot15 september, de kerk is dan van 5.30 tot 20.00 uur open, maar wij zullen een Heilige Mis bijwonen

Russisch Orthodoxe kerk: datum zondag 16 februari 2020                                                                        

Tijd en plaats Ganzevoortsingel 2 Groningen    vervoer: trein    

rondleiding 15.30 uur ,  vesper: 17.30-18.00 uur                

Kluizenarij: datum zondag 15 maart 2020    11.00 uur      

Tijd en plaats Baron van Asbeckweg 13, Warfhuizen   vervoer: auto

 

14 Film: Ida

Een film in zwartwit zonder achtergrondmuziek, kan dat boeien? Jazeker, de film Ida is heel onderkoeld van toon maar heeft heftige thema’s in zich. Het is 1962 en we zijn in Polen. Een jonge kloosterlinge twijfelt of zij rijp is om definitief haar leven in het klooster door te brengen. Zij gaat zich bezinnen en trekt er op uit. De ontmoeting met haar tante verandert veel: zij blijkt Joods te zijn. Samen met haar tante gaat ze op zoek naar haar wortels. Haar tante wil haar ook van het echte leven laten proeven en neemt haar mee naar bars en een danstent. Er ontwikkelt zich een relatie tussen Ida en de saxofonist van de band…

De film is indringend en roept vragen op. Het prachtige camerawerk versterkt de sfeer van zoeken en nadenken.  In 2015 viel de film op en kreeg de Oscar voor beste buitenlandse film.

De film duurt zo’n 80 minuten en is daardoor geschikt om in één avond te bekijken en na te bespreken. Voor die bespreking willen we wel de tijd nemen, vandaar dat we een kwartier eerder beginnen dan de meeste WinterWerk-avonden.

Begeleiding Yke Luinenburg

Datum woensdag 19 februari 2020

Tijd en plaats 19.45 uur in Klein Hanckema

 

15 Kloosterweekend in Zundert

Enkele jaren gele-den zijn we met het WinterWerk in Zundert geweest. Ieder klooster heeft iets eigens, zelfs als het van de zelfde orde is als andere. De abdij Maria Toevlucht heeft bijvoorbeeld een eigen brouwerij maar biedt ook de mogelijkheid om buiten de getijdendiensten om aan zen-meditatie te doen. Het leven van de monniken voltrekt zich voornamelijk in stilte.

Kenmerkend voor trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods roepstem des te beter te horen is naarmate we het stil maken in onszelf. Daarom proberen we onnodig praten te vermijden en gaan we het contact met de buitenwereld enkel aan voor het hoogst noodzakelijke. Binnen de beslotenheid van het klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen beluisteren in de stilte van ons hart. (citaat van de website)

Tijdens de diensten klinkt echter prachtige eenvoudige koorzang. Er zijn zelfs melodieën uit dit klooster in het nieuwe Liedboek terechtgekomen.

Wij gasten hebben geen programma. Het volgen van de getijden is al een programma op zich. We verblijven in een modern gastenhuis dat in directe verbinding staat met de kloosterhof. In de omgeving is gelegenheid tot fraaie wandelingen. 

Begeleiding Yke Luinenburg

Datum vrijdag 21 tm zondag 23 februari 2020

Kosten verblijf €100

Maximaal 12 deelnemers

Informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl

 

16 Soulfulness in de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. De vijf avonden rondom het boek ‘Soulfulness. Bewust leven vanuit de ziel’ kunnen je wellicht helpen hiermee bewust aan de slag te gaan. Soulfulness is geschreven door anglicaan Brian Draper. Het boek wil helpen om bezield te leven door je bewust te worden van je eigen innerlijke leven om van daaruit verbinding te zoeken met de ander, met de natuur en met God. Draper doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

In vijf bijeenkomsten bespreken we de vijf delen van dit boek en wisselen we ervaringen uit met elkaar. Naast gesprek oefenen we met eenvoudige meditaties, bijvoorbeeld over een gedicht, lied of een Bijbeltekst. Zo krijg je praktische handvatten en oefeningen aangereikt voor thuis die hopelijk helpen om bezieling te ervaren in deze periode waarin we toeleven naar Pasen.

Brian Draper schrijft: 

“We hopen dat jij ‘Soulfulness’ als een ruimte vol bezieling ervaart. Weet je welkom om deze ruimte zonder enige vorm van dwang binnen te treden, op adem te komen en stil te zijn … en om je opnieuw te verbinden met het ‘leven in al zijn volheid’, zoals Jezus het eens zei (Johannes 10:10). Niets meer en hopelijk ook niets minder”. (Soulfulness, p. 17) 

Inleider ds. Hester Wouda

Datum dinsdag 25 februari,  3, 17, 24 en 31 maart

Tijd en plaats 19.30 – 21.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur in Klein Hanckema (en soms zitten we in de kerk)

Aantal deelnemers maximaal 15

Het is handig om vooraf het boek te bestellen.

 

17 Drieluik    75 jaar na de bevrijding

5 mei 2020 vieren dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd is van het Duitse nationaalsocialistische juk. Gedurende de vijf jaren 1940 - 1945 voelde de Nederlandse bevolking hoe kostbaar vrijheid is. 1945. Niet langer werd het behoren tot een zogenaamd ras reden om vervolgd en gedood te worden. Niet langer was er onderdrukking van andere dan de gangbare politieke meningen. En niet langer werd de economie opgehangen aan een oorlogsideaal.

Drie avonden willen wij ons bezig houden met aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Elke avond staat op zichzelf en kan ook apart gekozen worden om mee te doen. Maar er is ook een verbinding tussen de drie avonden. Geeft u s.v.p. aan of u één of alle drie de avonden wilt volgen. 

Avond 1: Literatuur

Roxanne van Iperen schreef een spraakmakend boek over het huis waarin zij woont, ´t Hooge Nest in Naarden. Nadat zij het huis betrok, ontdekte zij de geschiedenis vaan haar nieuwe woonhuis. In de oorlog hebben twee Joodse zussen Brillenslijper Joodse onderduikers in huis gehaald. Zij deden dat tot zij in 1944 door verraad in handen van de Duitsers vielen.

Op de avond zelf willen wij spreken over onze leeservaringen. Wij vragen ons af wat het gangbare beeld van de Jood in de oorlog is en of Janny Brillenslijper aan dat beeld beantwoordt. Wat drijft Janny Brillenslijper?

Herkennen wij ons in de houding van Janny Brillenslijper?  Of is zij onverantwoord roekeloos?

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 4 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

Avond 2: De Bijbel

In de Tweede Wereld Oorlog speelde de verhouding tot de overheid een belangrijke rol. Moest de overheid gehoorzaamd worden= Ook als de overheid demonische maatregelen trof? Kent gehoorzaamheid grenzen of is gehoorzaamheid absoluut? En is de overheid van God gegeven?

In de oorlog speelde met name Romeinen 13 een belangrijke rol. De razzia in het Bijbelvaste Putten kende vele slachtoffers. Lijdzaamheid leek ingegeven door een bepaalde Bijbelopvatting.

Wij willen Romeinen 13 lezen vanuit de vraag of de gangbare uitleg vervangen kan worden door een andere verklaring. En hoe zit het met Openbaring 13? Markus 12 weet te vertellen van het recht van de keizer en het recht van God. Hoe lezen wij dat? En wat te denken over de houding van het oude Israël tegenover de koning?

Genoeg om ons af te vragen welke rol Bijbelteksten spelen in onze keuzes.

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 18 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

Avond 3: De Duitse kerk tegenover Hitler

De ´Bekennende Kirche´ (de belijdende kerk) vormde een belangrijke factor in de binnenlandse Duitse strijd tegen Hitler. De thesen (verklaring) van Barmen (1934) zijn met name werk van de theoloog Karl Barth, destijds hoogleraar in Bonn. De zes stellingen kennen een Bijbeltekst als uitgangspunt, daaruit volgende een belijdenis uitspraak en een verwerpingsstelling. Juist deze verklaring bood weerstand tegen de machtsaanspraken van Hitler.

Wij willen de zes stellingen lezen om zicht te krijgen op de vragen van toen, de opkomst van Hitler. Maar ook willen wij de vraag stellen of deze zes stellingen voor ons van betekenis zijn. Dr. Arie Spijkerboer heeft een aantal jaren geleden voorgesteld deze verklaring van Barmen op te nemen als belijdenisgeschrift van de kerk. Is dat een zinnige gedachte? 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 1 april 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

 

Datum donderdag 12 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 tot 22.00 in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

18 De Brief van Don Juan

Brieven worden steeds minder verstuurd. Toch is het fenomeen Brief de moeite waard om je eens in te verdiepen. In het Nieuwe Testament staan nogal wat brieven.

We gaan met elkaar het toneelstuk “de Brief van Don Juan” lezen; een kort stuk uit 1949 van Luisa Treves. Don Juan is zwaar ziek. De dames met wie Don Juan iets gehad heeft besluiten na een hoop gekibbel hem een brief te sturen waarin ieder zichzelf min of meer aanprijst. Ze krijgen een brief terug. Natuurlijk vindt iedere dame dat die brief voor haar bestemd is.

Iedere regisseur die dit stuk wil opvoeren zal zijn of haar eigen benadering kiezen. Wij kiezen als invalshoek de vraag: “Hoe lees ik een brief?” Dat kun je je ook afvragen bij de brieven in het Nieuwe Testament.

Wat gaan we doen?

De eerste 40 minuten van de avond gaan we met elkaar het stuk lezen. Door het samen te lezen kom je er dichterbij. Daarna gaan we erover in gesprek. We beginnen met wat algemene vragen.

Vervolgens proberen we via wat uitdagende vragen verbindingen te leggen met brieven in het Nieuwe Testament. Je kunt eventueel het Nieuwe Testament meenemen maar het hoeft niet. 

Inleider Peter van Kruining

Aantal deelnemers minimaal 6; maximaal 20