welkom » samenwerken » WinterWerk: lezingen e.d.

WinterWerk: lezingen e.d.

Hieronder kunt u zich opgeven voor de verschillende programmaonderdelen.

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk en geloof te maken hebben. Iedereen kan zich ervoor opgeven. Voor het seizoen 2018- 2019 staan vele onderdelen op het programma.

Wilt u zich opgeven? Vul onderstaand formulier in en u krijgt zo snel mogelijk bericht!

 

Stiltebijeenkomsten

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 7 september t/m 21 december en van 11 januari t/m 28 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn.

Wees welkom!

Jacky Venhuizen, Gertruud Prenger, Tineke van Elmpt, Tine Moust, Marleen Diepeveen (0594-503879) 

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats    19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn

 

10 Rondje kerkbezoek

Net zoals vorig jaar is het mogelijk om met een groepje personen 2 kerkelijke gemeenschappen te bezoeken in Groningen en daar een viering bij te wonen. Dit keer is gekozen voor:                                                                                                               

- De Evangelisch- Lutherse gemeente in de Haddingestraat,  Groningen is in de loop van de 17e eeuw ontstaan en het huidige kerkgebouw is in 1696 ingewijd als schuilkerk. De huidige gevel dateert uit 1874, toen men de pastorie ging verbouwen. Midden op de buiten-muurgevel van het kerkgebouw staat een zwaan, het symbool van Luther. Het interieur met de strakke glas- in- loodramen en zijn welfbogen is een duidelijke Groningse variant van de Amsterdamse School –stijl. De gemeente telt ongeveer 230 leden, die elke zondag een dienst houden. Door de rijke liturgische traditie wordt de lutherse gemeente ook wel  de “zingende kerk” genoemd omdat wisselzang, cantorij en gemeentezang een wezenlijk deel van de eredienst vormen.

- De Stadskerk / VGB  is een enthousiaste en eigentijdse christelijke  kerk van veelal jonge mensen.       Het initiatief is genomen door een klein groepje mensen, die in Drachten naar de kerk gingen. Al bijna 20 jaar geleden werden de eerste (avond)diensten in Gronin-gen gehouden en op 6 mei 1990 werd de Stadskerk /VGB een zelfstandige kerk. In 2012 verhuisde men naar de Friesestraatweg en bouwde daar een voormalige bouwmarkt om tot een kerk, die plaats biedt aan meer dan 1500 mensen. Er zijn twee diensten op de zondagmorgen, de diensten duren ongeveer 1,5 uur naast de preek wordt er olv. een band gezamenlijk gezongen.

Begeleider: Reneé van Pelt

Data: WORDT NOG OVERLEGD 2019   Evangelisch Lutherse gemeente

aanvang kerkdienst 10.00  uur                                                                                                                                                                                      

  Stadskerk aanvang kerkdienst  9.30 uur 

Vervoer in overleg           

                                                          

11 Kloosterweekend in Egmond-Binnen

Net als in 2016 brengen wij dit jaar een bezoek aan de Benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan duizend jaar een gemeenschap van Benedictijnse monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken ervan getuigt hoe goed een leven met God is. Benedictijnse monniken vormen een contemplatieve gemeenschap. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook daarvanuit naar buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft.

"Ons leven is een gebedsleven, gericht op het zoeken van God (ipv naar God). Dit gebed vindt uitdrukking in de dagelijks gezongen liturgie van getijden en eucharistie; daarnaast cultiveert iedere monnik individueel zijn persoonlijk gebed in de stilte van zijn cel, in de tuin, en zover mogelijk bij het werk. Wij geloven dat ons bidden ons meer één maakt met God, onze onderlinge liefde bevordert alsook onze liefde voor alle mensen en Gods hele schepping.”

Zo staat het op de site van de abdij. Wij gaan er heen met onze vragen en de behoefte aan stilte, aandacht en met de diensten als ankertjes in de dag. Vanaf de vroege morgen tot in de avond vormen deze diensten het eigenlijke programma. Daartussen ontmoeten we elkaar bij de maaltijden en tijdens wandelingen (de abdij ligt vrij dicht bij zee) of een spontaan gesprek. 

Begeleiding: Yke Luinenburg

Data: vrijdag 1 t/m 3 februari 2019

Kosten verblijf: ca €100

Maximaal 12 personen, vervoer in overleg

 

12 Rondom het jodendom – in drieën

In 1948 werd de staat Israël een feit door een stemming in de Verenigde Naties. Dat is nu (2018) 70 jaar geleden. Voor de winterwerkcommissie van de Raad van Kerken is dit aanleiding om gebundeld een drietal verschillende aspecten rond Israël en het jodendom aan de orde te stellen.

De drie avonden zijn zo georganiseerd dat ieder kan kiezen om een of meerdere avonden deel te nemen. Er kan ook gekozen worden om één van de  avonden deel te nemen.

Meteen in 1948 brak een oorlog uit tussen de nieuwe staat Israël en haar buurlanden. Achtereenvolgens volgden periodiek nieuwe oorlogen. Tot op vandaag is de spanning voelbaar tussen Palestijnen en Joden.  Ook buurlanden laten zich niet onbetuigd.

Binnen kerken is de verhouding  tot het jodendom een bron voor meningsverschillen. De één noemt zich Christen voor Israël ; de ander heeft meer aandacht voor onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Avond 1  Wij bespreken de roman Grensleven van Dorit Rabinyan (2016). Het verhaal is een moderne variant op het klassieke verhaal van Romeo en Julia. In New York ontmoeten een Palestijnse jongeman en een Israëlische jonge vrouw elkaar. Zij beleven een hartstochtelijk geluk. Maar beiden weten ook ook dat dit geluk eindig is. Na een half jaar zal de jonge vrouw terug moeten naar Israël. Bovendien is steeds voelbaar de dreiging van de familie en van de omgeving. Zelfs in het Joodse leven in New York is liefde tussen een Joodse en een Palestijn onmogelijk. Dat vraagt om moeilijkheden. Het verhaal eindigt dan ook dramatisch.

Opmerkelijk: deze roman mag/mocht niet gelezen worden door jongeren op middelbare scholen in Israël. Kennelijk ligt dit boek te gevoelig in het huidige gepolariseerde Israël.

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en Tijd: woensdag 6 februari 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 2 Rondom antisemitisme en de christelijke kerk

Wat is antisemitisme? Is de haat tegen Joden van alle tijden en zal daar nooit een einde aan komen?

Wij zoeken naar vormen van antisemitisme in de loop van de geschiedenis. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan Jodenhaat?

Speciale aandacht is er voor antisemitisme in relatie tot christelijk geloven. Hans Jansen heeft eens gezegd dat antisemitisme het zusje is van het christelijk leerstuk aangaande Jezus (de christologie). Heeft Jansen gelijk door te zeggen dat christenen van huis uit antisemiet zijn?

Of is antisemitisch handelen een keuze in strijd met het evangelie? Deze avond is een avond van informatie vergaren, maar ook van bespreken van iets wat veler emoties raakt.

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en tijd:  woensdag 13 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 3 Is het evangelie naar Mattheus antisemitisch?

Mattheüs schreef zijn evangelie voor joden om hen te overtuigen dat Jezus de Christus (Messias) is. Hij heeft speciale aandacht voor de joodse achtergronden van Jezus. Jezus is gekomen voor zijn eigen volk om hen te redden. Maar in het evangelie staan ook de gruwelijke woorden, die veel joden het leven hebben gekost. Immers bij het proces tegen Jezus roepen de joden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’ Is de geschiedenis van het antisemitisme niet het bewijs dat joden deze vloek over zichzelf hebben uitgeroepen?

Deze avond willen wij gezamenlijk het evangelie naar Mattheus lezen vanuit het perspectief van de positie van Joden in het evangelie.

Neemt u een eigen Bijbel mee?

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en tijd: woensdag 27 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn de Schuilplaats achter de Vermaning

 

13 Tussen happinez, wellness en gerechtigheid

Wij worden heen en weer geslingerd tussen verschillende zaken die een beroep op ons doen. We willen prettig, leuk en uitdagend leven (niet té, het moet wel comfortabel blijven) en tegelijk trekken berichten onze aandacht over duurzaam-heid, “de planeet” en de enorme kosten en opgaven die ze met zich mee brengen. Hoe kun je goed voor jezelf zorgen en tegelijk anderen recht doen die voor onze welvaart zorgen maar zelf met weinig tevreden moeten zijn.

In het Bijbelse denken is de mens in de eerste plaats deel van een gemeenschap, een medemens. Al sinds jaar en dag zijn wij Westerlingen veel meer individualistisch geworden, zelf oordelend, denkend vanuit eigen waarneming en van wat de wetenschap ons te bieden heeft. Dat heeft in elk geval twee gevolgen: ons wereldbeeld is “platter” geworden, zaken van hemel, hiernamaals en einde der tijden zijn schimmiger geworden. Wij leven meer in het hier en nu. Het heeft ook een ander gevolg: wij moeten veel uit ons zelf halen, als het hier en nu niet oké is wordt het leven moeilijk. Tegelijk zien we -vaak vanuit Oosterse denkwijzen en methoden overgewaaid – een zekere nadruk op onze eigen happinez en wellness. Een nieuwe verbinding met het kosmische komt tot stand. Is dit egocentrisch denken met een zweverig sausje zoals soms smalend wordt geoordeeld? Of ontstaat er een nieuwe spiritualiteit die soms haaks staat op Bijbels denken en het soms ook aanvult? Moeten we ons niet druk maken over ons eten en drinken maar Gods koninkrijk en haar gerechtigheid nastreven of vinden we geloofsverdieping in Rebible van Inez en haar dominee-broer Jos? We zullen de zaak van alle kanten bekijken!

Inleider: Yke Luinenburg

Data: donderdag 14 en 21 maart 2019

Tijd en plaats: 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

14 Passiemuziek door de eeuwen heen

Passiemuziek, muziek bij het verhaal van het lijden van Christus, zoals dat beschreven is door de evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het eerste waar mensen aan denken is: De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dat is heel begrijpelijk. Dit meesterwerk van Bach wordt in Nederland in de tijd voor Pasen talloze malen ten gehore gebracht. De Matthäus Passion neemt in deze lezing een prominente plaats in. Dit grootschalige werk is echter niet uit de lucht komen vallen en staat ook niet op zichzelf.

In de lezing met muziekvoorbeelden "Passiemuziek door de eeuwen heen" wordt u ingewijd in de geschiedenis van de passiemuziek. We beginnen bij het begin (twaalfde en dertiende eeuw) en we eindigen in onze eigen tijd, met de Johannes Passion van de componist Arvo Pärt.

 

Op onze gang door de muziekgeschiedenis zullen we de ontwikkeling van de passiemuziek leren kennen, van gregoriaans via renaissance en barok naar de muziek van de romantiek en de moderne tijd. We zullen ontdekken dat deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door vernieuwingen, maar ook door het voortbouwen op het bestaande en niet zelden zelfs door het teruggrijpen op vroegere muzikale vormen. Dit alles wordt gepresenteerd aan de hand van twintig muziekvoorbeelden.

 

Inleider: Kees Kugel

Datum: donderdag 28 maart 2019

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Jellemaweg