welkom » samenwerken » WinterWerk: lezingen e.d.

WinterWerk: lezingen e.d.

Hieronder kunt u zich opgeven voor de verschillende programmaonderdelen.

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk en geloof te maken hebben. Iedereen kan zich ervoor opgeven. Voor het seizoen 2018- 2019 staan vele onderdelen op het programma.

Wilt u zich opgeven? Vul onderstaand formulier in en u krijgt zo snel mogelijk bericht!

 

1 Stiltebijeenkomsten

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 7 september t/m 21 december en van 11 januari t/m 28 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn.

Wees welkom!

Jacky Venhuizen, Gertruud Prenger, Tineke van Elmpt, Tine Moust, Marleen Diepeveen (0594-503879) 

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats    19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn

 

2 Van Alfa tot Omega

Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet.

Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus. De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten. De volgende lessen zijn gewijd aan de studie van evangeliefragmenten.

Dit najaar is het onderwerp “Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars?”, twistgesprekken in het evangelie naar Marcus.

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden.

Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. In principe worden alle tien lessen op maandagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur.

 

Cursusleider:  Hans Jongejan

Introductie: maandagavond 1 oktober 2018

Tijd en plaats: 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a

Overige cursusdata: 8,15, 22, 29 oktober, 5,12, 19,25 november, 3 december.

Benodigd:

Een schrift voor het maken van aantekeningen en Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19* druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is ook tweedehands verkrijgbaar.

 

3 Lectio Divina met de psalmen  voedingsbodem voor gebed

“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel zoekt.”

Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen een voedings-bodem vinden voor hun continue gebed.

 

 

Door een psalm met elkaar hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een 3de lezing van dezelfde psalm je af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt.

 

Begeleider: Sabrina van den Berg

Data, tijd en plaats: donderdagmiddag 4 en 18 oktober, 9 en 23 november 2018. 17 en 31 januari, 7 en 21 maart 2019 in Klein Hanckema om 15.00 uur met koffie en thee, start van de lectio om 15.15 uur. Afronding om 16.15/16.30 uur met nogmaals thee of koffie.

 

4 Een levensregel voor beginners

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven 

In de zesde eeuw heeft Benedictus leefregels opgesteld voor monniken. Wil Derkse bespreekt in zijn boekje ‘Een levensregel voor beginners’ enkele belangrijke begrippen

uit de Regel van Benedictus. Begrippen als stabilitas en obedientia. Stabilitas betekent erbij blijven, niet weglopen als het moeilijk wordt. Bij obedientia gaat het erom te luisteren, naar de ander, naar wat de situatie van je vraagt. Derkse wijdt ook een hoofdstuk aan ‘de kunst van het beginnen en de kunst van het ophouden’. Wie die beheerst, kan een volle agenda hebben, maar heeft het nooit druk!

Een ander begrip waar Benedictus veel woorden aan wijdt, is het begrip humilitas, deemoed (een lastig begrip voor mensen van vandaag!). Anselm Grün en Meissner Dufner hebben in hun boekje ‘Spiritualiteit van beneden’ daar het een en ander over te zeggen.

Graag vertellen wij iets over de Benedictijnse spiritualiteit en vervolgens willen we met elkaar kijken wat dat in het dagelijks leven betekent, wat ons aanspreekt en ook waar het schuurt. 

Inleiders: pastor Hilda van Schalkwijk en Tine Moust

Data: donderdag 11 en 25 oktober

Tijd:   10.00-12.00 uur N.B. het betreft dus ochtenden!

Plaats: R.K. pastorie, De Gast 38

 

5 WINTERAVONDLEZING:  De werking van de Heilige Geest

In de recente theologie is een verschuiving waar te nemen van de vraag of God bestaat, naar de vraag wat God betekent. Interessant genoeg is die verschuiving in zekere zin begonnen met atheïstische filosofen, die het christelijke geloof echter wel degelijk serieus namen. In dit denken is hernieuwd aandacht voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoewel dit een erg abstract leerstuk kan lijken, gaat het juist om de concrete betekenis van het geloof. Om de relevantie in ons eigen leven. Daarin is specifiek ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Maar hoe werkt dat dan, en wat merk je er van? Toen ooit met Pinksteren de Geest werd uitgestort, hadden de leerlingen van Jezus tongen van vuur op het hoofd en spraken ze een merkwaardige taal. Maar ook toen was de boodschap niet zomaar voor iedereen duidelijk. Sommigen meenden dat de leerlingen ‘te veel zoete wijn op hadden.’ De Geest is ongrijpbaar, en soms ook wat verdacht. Want hoe weet je wanneer de Geest spreekt, of dat iemand zich tooit met deze kracht van God? In zijn brief aan de Corinthiërs heeft Paulus er een oplossing voor: uiteindelijk zal de liefde het laatste woord moeten hebben. Een belangrijk inzicht; ook volgens een oud christelijke tekst is God aanwezig, daar waar de liefde wordt waargemaakt (Ubi caritas et amor, deus ibi est).

Wouter Slob is predikant in Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Inleider: Ds. Wouter Slob

Datum: donderdag 29 november 2018

Tijd en plaats: 20.oo uur in de Gastkerk,  inloop v.a. 19.30 uur

Kosten: € 5,=

 

6 Beeldende kunst als bron van Bijbeluitleg

'Levende beelden leiden tot gedachten maar gedachten niet tot levende beelden', zei de Russische schrijver Anton Tsjechov (1840-1904). Beelden kunnen dus iets bewerken waar woorden niet toe in staat zijn. Kunnen beelden ons ook helpen Bijbelse verhalen beter te begrijpen?

Tot grofweg 1850 werd kunst grotendeels in opdracht van de kerk gemaakt. Niet voor het 'mooi', maar om mensen de leer van de kerk in te prenten en tot bezinning te brengen. Daarvoor hebben schilders soms Bijbelse figuren of andere elementen in hun kunstwerk opgenomen die niet vermeld worden in het oorspronkelijke verhaal. Wat hebben ze daarmee beoogd? En hoe ver konden ze daarin gaan?

Wanneer een kunstenaar niet in opdracht van de kerk werkt, is hij vrij om Bijbelse verhalen te illustreren vanuit zijn eigen persoonlijke visie. Door een Bijbels gebeuren in zijn eigen tijd te plaatsen of door een schokkende voorstelling van zaken te geven, kan hij de beschouwer uitdagen om zich af te vragen welke betekenis de Bijbelse boodschap in de actualiteit heeft.

De vier geplande avonden zijn zo opgezet dat ze elk op zichzelf te volgen zijn. Het is dus niet nodig om bij alle vier aanwezig te zijn. Op elke bijeenkomst kijken we gezamenlijk naar een of meerdere kunstwerken uit de 14e eeuw tot vandaag. We stellen ons de vraag, hoe de kunstenaar een Bijbels verhaal heeft uitgebeeld en wat zijn voorstelling toevoegt aan de tekst van het verhaal. Welke reacties roepen de kunstwerken bij onszelf op en welke betekenis geven we eraan? 

Inleider: ds. Jörg Buller

Datum: donderdag, 1, 8 ,15 en 22 november 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

7 Poëzie lezen Twee avonden met poëzie

Zonder water zul je nooit leren zwemmen. Zwemmen leer je niet door het water, maar de waterkant. Beide zinnen zijn waarschijnlijk waar. Ook voor de twee avonden met poëzie. Gedichten lezen en begrijpen gebeurt niet alleen door het veel te doen, een kader bieden en gedachten erover uitwisselen kan ook helpen.

In het dagelijks leven willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om wenden. Maar die praktijk kent een breder palet dan we ogenschijnlijk denken. De Fransen zeggen: C'est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit hoe je iets zegt. Met woorden. De dominee, de politicus en de dichter maken allen gebruik van woorden om het goed te zeggen én om het mooi te zeggen.

Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen, we gaan met elkaar in gesprek over gedichten: Hoe inspireren ze ons? Wat doen gedichten precies dat ze ons inspireren? Waarom inspireren ze ons?

We zullen poëzie behandelen met christelijke en religieuze motieven maar ook geheel andere thema's. We gaan gedichten lezen, die beschrijven en constateren, die iets uitdrukken of de werkelijkheid vangen, die troost bieden maar ook die vragen oproepen. Welke reacties roept het gedicht bij ons op en welke betekenis geven we eraan? We kunnen gedichten voordragen, vertellen wat de tekst met ons doet, en ons zegt. Wat zou de dichter bedoeld hebben? Is de tekst altijd te duiden? Hoe ga je om met teksten die meer betekenissen hebben. Moet je kiezen of kunnen betekenissen naast elkaar bestaan?

Optie: we kunnen tijdens de tweede avond ook de gelegenheid maken om zelf eens te oefenen en onszelf uit te nodigen onze eigen ervaring te verwoorden en te omschrijven. Maximaal 12 deelnemers. 

Inleider: Willem Tjebbe Oostenbrink

Data: dinsdag 13 en 20 november 2018

Tijd en plaats: 20.00 uur  De Gasthorn, De Gast 58a

 

8 Film: Troubled Water

De jonge Jan Thomas keert na acht jaar cel terug in de samenleving: vervroegde vrijlating wegens goed gedrag.

Jan Thomas, de moordenaar(?) van een kind komt na 8 jaar vervroegd uit de gevangenis en probeert zo onopvallend mogelijk een nieuw leven  op te bouwen (de Noorse titel van de film is De Unsynlige, de onzichtbare) en begint als organist in een kleine katholieke kerk in de buurt van Oslo te werken. Veel van zijn gevoelens – vooral frustraties, schuldgevoel en eenzaamheid – legt hij in zijn orgelspel. De hartstocht van zijn orgelspel staat in contrast met zijn zachtaardige uitstraling.

Onzichtbaar blijven lukt niet. Alles begint te schuiven op het moment dat de moeder van zijn slachtoffertje de kerk binnenwandelt. Haar geschiedenis brengt alles wat we net over hem denken te weten weer aan het wankelen.

Troubled Water(2008) gaat over menselijk falen, omgaan met verlies, over schuld, vergeving en verzoening. De Scandinavische setting en de lijnen richting kerk en geloof geven het geheel een extra dimensie. Genoeg stof om over na te denken en na te praten.

We vertonen de film in twee stukken, verdeeld over twee avonden. De bovenzaal van Klein Hanckema is een prima plek voor een kleine bioscoop en een goed gesprek. 

Begeleider: Yke Luinenburg

Data: donderdag 6 en 13 december 2018

Tijd en plaats: 20.00 uur Klein Hanckema

 

9 Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad

Steeds meer mensen voelen  zich onveilig. Extremisten die met bomgordels of vrachtauto 's dood en verderf zaaien, voeden dit gevoel. Cijfers over toegenomen veiligheid en de minimale kans slachtoffer te worden van een aanslag nemen het gevoel van onveiligheid niet weg. Uit onderzoek blijkt dat 35 % van de mensen in Nederland zich wel eens onveilig voelen. Onder de jongeren is dat zelfs ruim 40%. Het gevoel van onveiligheid wordt versterkt door grote maatschappelijke en politieke veranderingen. Duizenden mensen ontvluchten hun land vanwege oorlogsgeweld of totale uitzichtloosheid.
Door het wegvallen van religieuze tradities en grote verhalen is er nauwelijks iets dat onze pluriforme samenleving nog bijeenhoudt. Verschillende wereldleiders maken zich groot en sterk, met alle gevolgen van dien. De samenleving schreeuwt om bescherming tegen onzekerheid en onveiligheid. Overheden doen hun uiterste best om hun burgers te beveiligen. Het spook van de angst moet worden beteugeld en bestreden. Hoe voeren wij deze strijd?
Beatrice de Graaf levert in haar essay, ‘Heilige strijd’ met bovenstaande ondertitel, een bijdrage aan het publieke debat over veiligheid. De Graaf gaat terug naar de bronnen van het christelijk geloof. Zij sluit zich aan bij het onderscheid dat Augustinus aanbrengt tussen de kleine strijd met de ander en de grote strijd met jezelf. Aan de hand van een paar hoofdstukken uit dit essay en de actuele situatie, gaan we in gesprek over ons verlangen naar veiligheid en de strijd tegen het kwaad. 

Gespreksleiding: Rietje Poelstra-Meerse

Datum: woensdag 23 en 30 januari 2019

Tijd en plaats: 20.00 uur, RK pastorie

 

10 Rondje kerkbezoek

Net zoals vorig jaar is het mogelijk om met een groepje personen 2 kerkelijke gemeenschappen te bezoeken in Groningen en daar een viering bij te wonen. Dit keer is gekozen voor:                                                                                                               

- De Evangelisch- Lutherse gemeente in de Haddingestraat,  Groningen is in de loop van de 17e eeuw ontstaan en het huidige kerkgebouw is in 1696 ingewijd als schuilkerk. De huidige gevel dateert uit 1874, toen men de pastorie ging verbouwen. Midden op de buiten-muurgevel van het kerkgebouw staat een zwaan, het symbool van Luther. Het interieur met de strakke glas- in- loodramen en zijn welfbogen is een duidelijke Groningse variant van de Amsterdamse School –stijl. De gemeente telt ongeveer 230 leden, die elke zondag een dienst houden. Door de rijke liturgische traditie wordt de lutherse gemeente ook wel  de “zingende kerk” genoemd omdat wisselzang, cantorij en gemeentezang een wezenlijk deel van de eredienst vormen.

- De Stadskerk / VGB  is een enthousiaste en eigentijdse christelijke  kerk van veelal jonge mensen.       Het initiatief is genomen door een klein groepje mensen, die in Drachten naar de kerk gingen. Al bijna 20 jaar geleden werden de eerste (avond)diensten in Gronin-gen gehouden en op 6 mei 1990 werd de Stadskerk /VGB een zelfstandige kerk. In 2012 verhuisde men naar de Friesestraatweg en bouwde daar een voormalige bouwmarkt om tot een kerk, die plaats biedt aan meer dan 1500 mensen. Er zijn twee diensten op de zondagmorgen, de diensten duren ongeveer 1,5 uur naast de preek wordt er olv. een band gezamenlijk gezongen.

Begeleider: Reneé van Pelt

Data: zondag 20 januari 2019   Evangelisch Lutherse gemeente

aanvang kerkdienst 10.00  uur                                                                                                                                                                                      

zondag 10 februari 2019   Stadskerk aanvang kerkdienst  9.30 uur 

Vervoer in overleg           

                                                          

11 Kloosterweekend in Egmond-Binnen

Net als in 2016 brengen wij dit jaar een bezoek aan de Benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan duizend jaar een gemeenschap van Benedictijnse monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken ervan getuigt hoe goed een leven met God is. Benedictijnse monniken vormen een contemplatieve gemeenschap. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook daarvanuit naar buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft.

"Ons leven is een gebedsleven, gericht op het zoeken van God (ipv naar God). Dit gebed vindt uitdrukking in de dagelijks gezongen liturgie van getijden en eucharistie; daarnaast cultiveert iedere monnik individueel zijn persoonlijk gebed in de stilte van zijn cel, in de tuin, en zover mogelijk bij het werk. Wij geloven dat ons bidden ons meer één maakt met God, onze onderlinge liefde bevordert alsook onze liefde voor alle mensen en Gods hele schepping.”

Zo staat het op de site van de abdij. Wij gaan er heen met onze vragen en de behoefte aan stilte, aandacht en met de diensten als ankertjes in de dag. Vanaf de vroege morgen tot in de avond vormen deze diensten het eigenlijke programma. Daartussen ontmoeten we elkaar bij de maaltijden en tijdens wandelingen (de abdij ligt vrij dicht bij zee) of een spontaan gesprek. 

Begeleiding: Yke Luinenburg

Data: vrijdag 1 t/m 3 februari 2019

Kosten verblijf: ca €100

Maximaal 10 personen, vervoer in overleg

 

12 Rondom het jodendom – in drieën

In 1948 werd de staat Israël een feit door een stemming in de Verenigde Naties. Dat is nu (2018) 70 jaar geleden. Voor de winterwerkcommissie van de Raad van Kerken is dit aanleiding om gebundeld een drietal verschillende aspecten rond Israël en het jodendom aan de orde te stellen.

De drie avonden zijn zo georganiseerd dat ieder kan kiezen om een of meerdere avonden deel te nemen. Er kan ook gekozen worden om één van de  avonden deel te nemen.

Meteen in 1948 brak een oorlog uit tussen de nieuwe staat Israël en haar buurlanden. Achtereenvolgens volgden periodiek nieuwe oorlogen. Tot op vandaag is de spanning voelbaar tussen Palestijnen en Joden.  Ook buurlanden laten zich niet onbetuigd.

Binnen kerken is de verhouding  tot het jodendom een bron voor meningsverschillen. De één noemt zich Christen voor Israël ; de ander heeft meer aandacht voor onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Avond 1  Wij bespreken de roman Grensleven van Dorit Rabinyan (2016). Het verhaal is een moderne variant op het klassieke verhaal van Romeo en Julia. In New York ontmoeten een Palestijnse jongeman en een Israëlische jonge vrouw elkaar. Zij beleven een hartstochtelijk geluk. Maar beiden weten ook ook dat dit geluk eindig is. Na een half jaar zal de jonge vrouw terug moeten naar Israël. Bovendien is steeds voelbaar de dreiging van de familie en van de omgeving. Zelfs in het Joodse leven in New York is liefde tussen een Joodse en een Palestijn onmogelijk. Dat vraagt om moeilijkheden. Het verhaal eindigt dan ook dramatisch.

Opmerkelijk: deze roman mag/mocht niet gelezen worden door jongeren op middelbare scholen in Israël. Kennelijk ligt dit boek te gevoelig in het huidige gepolariseerde Israël.

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en Tijd: woensdag 6 februari 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 2 Rondom antisemitisme en de christelijke kerk

Wat is antisemitisme? Is de haat tegen Joden van alle tijden en zal daar nooit een einde aan komen?

Wij zoeken naar vormen van antisemitisme in de loop van de geschiedenis. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan Jodenhaat?

Speciale aandacht is er voor antisemitisme in relatie tot christelijk geloven. Hans Jansen heeft eens gezegd dat antisemitisme het zusje is van het christelijk leerstuk aangaande Jezus (de christologie). Heeft Jansen gelijk door te zeggen dat christenen van huis uit antisemiet zijn?

Of is antisemitisch handelen een keuze in strijd met het evangelie? Deze avond is een avond van informatie vergaren, maar ook van bespreken van iets wat veler emoties raakt.

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en tijd:  woensdag 13 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

 

Avond 3 Is het evangelie naar Mattheus antisemitisch?

Mattheüs schreef zijn evangelie voor joden om hen te overtuigen dat Jezus de Christus (Messias) is. Hij heeft speciale aandacht voor de joodse achtergronden van Jezus. Jezus is gekomen voor zijn eigen volk om hen te redden. Maar in het evangelie staan ook de gruwelijke woorden, die veel joden het leven hebben gekost. Immers bij het proces tegen Jezus roepen de joden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’ Is de geschiedenis van het antisemitisme niet het bewijs dat joden deze vloek over zichzelf hebben uitgeroepen?

Deze avond willen wij gezamenlijk het evangelie naar Mattheus lezen vanuit het perspectief van de positie van Joden in het evangelie.

Neemt u een eigen Bijbel mee?

Leiding: ds. Henk Pol

Datum en tijd: woensdag 27 februari van 20 – 22.00 uur

Plaats: Noordhorn de Schuilplaats achter de Vermaning

 

13 Tussen happinez, wellness en gerechtigheid

Wij worden heen en weer geslingerd tussen verschillende zaken die een beroep op ons doen. We willen prettig, leuk en uitdagend leven (niet té, het moet wel comfortabel blijven) en tegelijk trekken berichten onze aandacht over duurzaam-heid, “de planeet” en de enorme kosten en opgaven die ze met zich mee brengen. Hoe kun je goed voor jezelf zorgen en tegelijk anderen recht doen die voor onze welvaart zorgen maar zelf met weinig tevreden moeten zijn.

In het Bijbelse denken is de mens in de eerste plaats deel van een gemeenschap, een medemens. Al sinds jaar en dag zijn wij Westerlingen veel meer individualistisch geworden, zelf oordelend, denkend vanuit eigen waarneming en van wat de wetenschap ons te bieden heeft. Dat heeft in elk geval twee gevolgen: ons wereldbeeld is “platter” geworden, zaken van hemel, hiernamaals en einde der tijden zijn schimmiger geworden. Wij leven meer in het hier en nu. Het heeft ook een ander gevolg: wij moeten veel uit ons zelf halen, als het hier en nu niet oké is wordt het leven moeilijk. Tegelijk zien we -vaak vanuit Oosterse denkwijzen en methoden overgewaaid – een zekere nadruk op onze eigen happinez en wellness. Een nieuwe verbinding met het kosmische komt tot stand. Is dit egocentrisch denken met een zweverig sausje zoals soms smalend wordt geoordeeld? Of ontstaat er een nieuwe spiritualiteit die soms haaks staat op Bijbels denken en het soms ook aanvult? Moeten we ons niet druk maken over ons eten en drinken maar Gods koninkrijk en haar gerechtigheid nastreven of vinden we geloofsverdieping in Rebible van Inez en haar dominee-broer Jos? We zullen de zaak van alle kanten bekijken!

Inleider: Yke Luinenburg

Data: donderdag 14 en 21 maart 2019

Tijd en plaats: 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

 

14 Passiemuziek door de eeuwen heen

Passiemuziek, muziek bij het verhaal van het lijden van Christus, zoals dat beschreven is door de evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het eerste waar mensen aan denken is: De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Dat is heel begrijpelijk. Dit meesterwerk van Bach wordt in Nederland in de tijd voor Pasen talloze malen ten gehore gebracht. De Matthäus Passion neemt in deze lezing een prominente plaats in. Dit grootschalige werk is echter niet uit de lucht komen vallen en staat ook niet op zichzelf.

In de lezing met muziekvoorbeelden "Passiemuziek door de eeuwen heen" wordt u ingewijd in de geschiedenis van de passiemuziek. We beginnen bij het begin (twaalfde en dertiende eeuw) en we eindigen in onze eigen tijd, met de Johannes Passion van de componist Arvo Pärt.

 

Op onze gang door de muziekgeschiedenis zullen we de ontwikkeling van de passiemuziek leren kennen, van gregoriaans via renaissance en barok naar de muziek van de romantiek en de moderne tijd. We zullen ontdekken dat deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door vernieuwingen, maar ook door het voortbouwen op het bestaande en niet zelden zelfs door het teruggrijpen op vroegere muzikale vormen. Dit alles wordt gepresenteerd aan de hand van twintig muziekvoorbeelden.

 

Inleider: Kees Kugel

Datum: donderdag 28 maart 2019

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Jellemaweg