welkom » praktisch! » predikant

predikant

Onze gemeente is sinds maart 2017 vacant. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij ds Lieuwkje Cnossen: 06-57435161, e-mail lpc@planet.nl . Haar vaste werkdagen zijn maandag en donderdag. 

Even voorstellen: Lieuwkje Cnossen 

Bijzonder verrast was ik, toen na de Paasdienst in de Dorpskerk de voorzitter van de kerkenraad Yke Luinenburg mij vroeg of ik eventueel beschikbaar zou zijn voor het pastoraat in de gemeente. Vanaf het begin heb ik de contacten hier als heel plezierig en hartelijk ervaren. Daarom had ik geen enkele aarzeling en ik heb dan ook van harte ‘ja’ gezegd. Daarna volgde verder overleg met het moderamen en vanaf 1 juni 2017 ben ik met het bezoekwerk begonnen. Voor mij is het nog even wennen in deze nieuwe situatie en voor u natuurlijk ook. Ik hoop snel meer mensen te ontmoeten en hier in Zuidhorn thuis te raken.

Ik ben 56 jaar en opgegroeid in het Friese dorp Langweer. Na mijn studie theologie in Kampen ben ik parttime predikant geworden in Oosterwolde Fr., waar ik nu nog altijd woon. Daar heb ik samen met anderen het Samen op Weg-proces begeleid en in 2010 vond de fusie plaats. Gelukkig, zo heb ik begrepen, zijn er ook hier goede contacten tussen beide gemeenten.

In Oosterwolde heb ik mijn partner Jan Koops ontmoet, en zijn vier kinderen. Inmiddels kunnen we ook al genieten van kleinkinderen.

In het werk als predikant gaat mijn hart in het bijzonder uit naar het pastoraat. Juist omdat ik het als heel waardevol ervaar om op die manier iets voor andere mensen te kunnen betekenen. En waarbij je dan ook vaak in gesprek komt over wat het leven zin geeft en wat de betekenis is van geloven. Omdat ik dat heel boeiend vind, heb ik de afgelopen tijd de opleiding Geestelijke Begeleiding gevolgd. Op dit moment ben ik nog bezig met de afronding van deze opleiding.

In mijn werk hier zal ik mij vooral richten op dringende situaties en ik hoop dat u bijzonderheden aan mij doorgeeft. Ook als u bezoek op prijs stelt, hoor ik het graag. Natuurlijk kan dat ook altijd via één van de ouderlingen. In principe zal ik hier aanwezig zijn op maandag en donderdag, ik verblijf dan tussendoor in Klein Hanckema. Dus in de middagpauze kunt u me daar ook vinden. Maar als het nodig is, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of een overlijden, kan ik ook op een andere dag aanwezig zijn. Ik hoop op een goede tijd samen met u als gemeente en kijk er naar uit om u/jou te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Lieuwkje Cnossen

tel. 06-57435161 of 0516-515390, e-mail: lpc@planet.nl