welkom » praktisch! » kerkrentmeesters

kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn meestal ouderlingen met als speciale opdracht het verzorgen van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. In feite beheren de ouderling-kerkrentmeesters de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente.

Het doel van het college van kerkrentmeesters is, in materieel opzicht, voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewaren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuurgoed.

Mailadres: cvkhgzuidhorn@kpnmail.nl

Naam                                  Telefoon                    Taak                             email

Dhr. M. van den Berg         0594-504017             Voorzitter                     m.berg01@home.nl

Dhr. D.T. ten Brink             06-144 06 596           Financiële administratie cvkhgzuidhorn@kpnmail.nl 

Dhr. J. Algra                                                                                          JGAlgra@gmail.com 

Dhr. R. Hoogstra                                                                                    hoogstrar@gmail.com

Het banknummer van het College van Kerkrentmeesters is:

Rabobank Zuidhorn NL33 RABO 0375 8144 18