welkom » wijkwerk » Zonnewijk

Zonnewijk

In 'De Dorpsgast' van afgelopen juli  berichtten wij, dat we het bezoekwerk in het Zonnehuis, de Eiberhof en de Schoolstee vanuit de Dorpskerk nieuw leven willen inblazen.

Verschillende mensen hebben gehoor aan de oproep gegeven om zich hiervoor in te zetten.

We zijn na de zomer voortvarend te werk gegaan en hebben, door het gemeenteleden - vrijwilligers bestand te screenen, aardig zicht gekregen op ‘Wie er Waar op bezoek kan gaan’.

Ook is er een draaiboekje gemaakt waardoor er afstemming is bij dit mooie bezoekwerk.

De kerkelijke feestdagen en de seizoenen zijn hierbij qua inhoud en tijdspad een richtlijn.

Anke Brandsen coördineert als diaken het bezoekwerk voor de Dorpskerk

Ina de Jonge (ouderling) controleert regelmatig ons ledenbestand in het LRP, zodat niemand vergeten wordt.

Lieuwkje Cnossen (pastoraal medewerker) heeft meegedacht over de inhoud van deze bezoeken en wij kunnen aangeven wie een bezoek van Lieuwkje op prijs stelt.

Vanuit de gezamenlijke diaconie van Dorpskerk en Gastkerk werken we al samen bij de fruitdienst en bij Kerst 2017. Deze samenwerking willen we uitbreiden, bijvoorbeeld rondom Pasen en Pinksteren.  Wanneer u suggesties heeft betreffende dit bezoekwerk horen we dit graag! 

Hartelijke groet namens “de bezoekgroep” 

Hermi Jansen, Hermi Steller

 

Uitgenodigd 

Een hand reikt

kom erbij

je mag er zijn.

 

Ogen

heten je welkom

je bent gezien.

 

Oren

luisteren naar je verhaal

je bent gehoord.

 

Armen

openen zich

kom binnen

rust even uit.

 

Een wenkend

gastvrij gebaar.

 

Een mens opent zich.

 

Sjon Donkers

 

wijkteam

Ouderling:

Dhr. A. Wiersma (G)

Dhr. H. Been (G)

Diaken: Dhr. J. Hollander(G)

Mw. E.H.Postma-Oosterhoff (G)

Dhr. A. Kloosterman (G)

 

Wijkwerkers / Contactpersonen:   

Mw. F. Been-Laanstra (G)

Mw. A.B.Bos-Oostra (G)

Mw. M.M.R.Drenth- Talapessy  (D)

Mw.W.D. Huizinga-Eldering (G)

Dhr. Y. Luinenburg  (D)

Mw. J. Meelker- de Vries (D)

Mw. K.F. Pettinga-Barkema (G)

Mw. C.C. Talsma-Breukelaar (G)

Mw. B.W. Terpstra-Buurma (G)

Mw. T. Top-Spijkerman (G)

Mw. H. Vlijm-Dijk (G)

 

Zorgcentrum: Atlasstraat, Cursastraat, Gemmastraat, Capellastraat, Izarstraat

Eiberhof, Frankrijkerlaan 2

De Zijlen: Capellastraat

Hospice De Mantel, Cursastraat 16

Hornerhof

Woonhaven, Th. v.d. Dijkweg 7

Schoolstee, Frankrijkerlaan