Zeeheldenwijk

wijkteam

Ouderlingen:

Mw. M. de Haas (D)

Dhr. W.T. Oostenbrink (G)

Diaken:     Mw. A. Brandsen (D)

 

Wijkwerkers / Contactpersonen:   

Mw. D. de Boer (G) 

Dhr. en Mw. Datema- Klompien (D)

Dhr. en Mw. van der Geest (D)

Dhr. C. de Haas (D)

Mw.W.Jorritsma-Alderlieste (G)

Mw.A.Katerberg-de Jong (G)

Mw. E.H. Postma-Oosterhoff (G)

Dhr. K. Terpstra (D)

Mw. J.van Waarden-Speelman (D)                            

 

 

 

C. de Houtmanstraat                          

 Piet Heinstraat                   

J.C.J. van Speykstraat

M. van Coehoornstraat                        

W.C. de Withstraat          

 Abel J. Tasmanstraat

Burchtwal             

Burg. Cleveringalaan                            

Adm. de Ruyterstraat        

Pabe Broersemastraat

                                                

Evertsenstraat                                       

Jan van Galenlaan             

Gaickingahof

Gaickingalaan                                        

M.H. Trompstraat              

Israëlstraat

Karel Doormanlaan                              

 Van der Halstraat              

Th. van de Dijkweg    

Adm. Helfrichstraat                               

Akkerend                            

Frenspad

Kortenaer                                               Brilweg                               

Toe Nansumpad

Van Wassenaerplein                              Hanckemalaan                   

Pieter Bindervoetlaan