wijk West

wijkteam

Ouderling:           

 Dhr. W.T. Oostenbrink (G)

Diaken:             

Mw. A. het Lam-Bloemendal (D)     

Mw. N. Vrolijk-Stremler                       

 

Wijkwerkers / Contactpersonen:

Mw. E. van Boven (D)

Mw. J.H. Gjaltema-de With (G)

Mw. M. v.d. Heuvel-Wink (D)

Dhr. P.R. Klamer (G)

Dhr. D.J. Klein Hesselink (D)

Mw. G. Solle (G)

Mw. A. Stalman (D)

Mw. H. Steller (D)

Dhr. en mw. Vrolijk- Stremler (D)

Dhr. en Mw. Wierda-Mud (D)

Mw. L.G. Wilzing- Kiewiet (D)

 

Hooglanden 

Valeriaan                                  

Waterbies  

Watermunt                                           Zilverschoon                           

Hellingweg

Hoendiep wz                                        

Dotterbloem                            

Kalmoes

Lisdodde                                              

Verl. Hanckemalaan                 

Waterkers     

Zwanebloem

Hoendiep oz                            

Fonteinkruid

Koekoeksbloem                                    Leverkruid                                

 

Waterlelie

Wederik                                    

Noordstar

Millinghaweg                                         Aak                                           

Bol

Botter                                                    Kofschip                                    

Kruiser

Schoener                                              

Schouw                                    

Spits

Ark                                                         Brik                                           

Jol

Kogge                                                    

Praam                                        

 

Kaag                                                      Klipper                                      

Kraak

Punter                                                  

Sloep                                          

Tjotter

Blazer                                                    

Pluit                                            

Vlet

Poon

Brilweg (Briltil)                        

Niekerkerdiep

Schokker

Tjalk                                                      

Boeier                                       

Galjoen

Pijlkruid