welkom » vervolg nieuwsbrief

Pastorale brief nr. 2, woensdag 25 maart 2020

Het nog jonge kalenderjaar 2020 is een uiterst merkwaardig jaar aan het worden. De crisis rondom het coronavirus heeft zich vanuit China wereldwijd steeds verder uitgebreid. Er is inmiddels sprake van een pandemie. Het is misschien wel de meest ingrijpende pandemie sinds de Spaanse Griep, ruim een eeuw geleden. In steeds meer landen worden ingrijpende preventieve maatregelen genomen, om te voorkomen, dat de gezondheidszorg overbelast zal raken. Sinds 27 februari 2020 worden er ook in Nederland besmettingen geconstateerd, en zijn er al tientallen Nederlanders aan de nieuwe longziekte overleden. Inmiddels is de impact van de pandemie op de Nederlandse samenleving onmiskenbaar groot. De rijksoverheid heeft sinds 9 maart 2020 steeds ingrijpendere preventieve maatregelen genomen en opgelegd. Inmiddels zijn alle scholen en horecagelegenheiden voor bepaalde tijd  gesloten. Het sociale leven ligt grotendeels stil. Voor mensen van tegenwoordig is dit ongekend.

Net als andere instanties en organisaties doen ook de kerken inmiddels het nodige aan preventie. Het begon simpelweg met het achterwege laten van het gebruikelijke handen schudden na afloop van de zondagsviering. Daarna volgde het afgelasten van kerkdiensten en vergaderingen tot 6 april 2020, of – zo nodig – tot een latere datum. Vervolgens kwam ook het advies van de PKN aan predikanten en kerkelijk werkenden om tijdelijk geen fysiek bezoekwerk te doen, opdat zij geen verspreiders van de ziekte zouden worden. Dit betekent dat voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail onderhouden dienen te worden. Omwille van de doorgang van het pastorale contact hebben de drie predikanten van de federatie in Zuidhorn daarop besloten – voor de duur van de coronacrisis – zoveel mogelijk tijdens alle kantooruren van alle werkdagen telefonisch bereikbaar te zijn. (Bel of mail gerust!)

Begrijpelijkerwijze maakt menigeen zich grote zorgen. Die zorgen mogen we aan de Heer, onze God, toevertrouwen. Hij is er altijd voor ons, en Hij begeleidt ons ook door deze crisis heen. Laten we tot Hem bidden:

  • voor al de zieken, met name voor hen die getroffen zijn door het coronavirus, dat zij de fysieke en mentale kracht zullen ontvangen, die zij nodig hebben om de ziekteperiode te doorstaan;
  • voor de nabestaanden van degenen die aan de gevolgen van de ziekte overleden zijn;
  • voor de artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg, dat zij hun werk goed zullen kunnen blijven doen;
  • voor de virologen, dat zij spoedig een vaccin en medicijnen tegen het coronavirus zullen kunnen ontwikkelen;
  • voor bestuurders en leidinggevenden, dat zij adequate maatregelen blijven nemen, om de pandemie af te remmen en in te dammen.

In aansluiting bij dit gebed zouden we Psalm 27, “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!”, kunnen lezen of zingen.

Pasen komt eraan. Of we het Paasfeest gezamenlijk, in een publieke, kerkelijke eredienst zullen kunnen vieren, weten we nu nog niet. Maar één ding is zeker: Het wordt Pasen! Dat kan ook door het coronavirus niet tegengehouden worden. En dat is maar goed ook.

Op weg naar Pasen kunnen we het gemeenteleven op creatieve wijze in stand houden. Wij kunnen nog steeds op velerlei wijze solidair zijn. We kunnen elkaar nabijheid en steun bieden door bijvoorbeeld elkaar eens vaker te bellen of te mailen en door eens een aantal kaartjes te sturen naar mensen aan wie wij denken.

Mogen het licht,  de vreugde en de hoop van Pasen sterker zijn dan de schaduw die de coronacrisis dit jaar over de wereld werpt.

Vriendelijke groeten,

Ds. Annemiek Boonstra, Ds. Hester Wouda en Ds. Peter van Ool

Vervolg Pastorale Nieuwsbrief 1, 17 maart 2020

Pastoraat:

Het pastoraat kan doorgang vinden via de telefoon. De pastorale contacten die er zijn zullen we aanhouden door u te bellen. Er zijn ook mensen in beide gemeenten die we nog niet ontmoet hebben. Ook hen proberen we te bellen. Kent u iemand die een telefoontje op prijs stelt, dan horen we het graag. Daarnaast kan ieder gemeentelid dat graag contact wil, even wil praten of pastorale vragen heeft de drie predikanten bellen, zo mogelijk tijdens kantooruren.

Ds. Hester Wouda: 06-19704879

Ds. Peter van Ool: 06-13639611

Ds. Annemiek Boonstra: 06-17585987/ 050-5797636

We zijn blij te horen dat ook in de diaconie wordt nagedacht hoe we de kwetsbare groepen mensen in onze gemeente kunnen ondersteunen.

Bericht van de diaconie:

In deze tijd van onzekerheid willen wij als kerk graag voor u klaar staan. Wij kunnen ons voorstellen dat het doen van boodschappen en het halen van medicijnen lastiger wordt. Graag willen wij onze hulp aanbieden. Als je contact opneemt met 06-46347999 kunnen we telefonisch doorspreken waar de wensen liggen en hoe we het goed kunnen vorm geven.

Begrafenissen:

Ten tijde van overlijden en uitvaartdiensten zullen we moeten kijken hoe we op dat moment met de situatie kunnen omgaan. We zullen daarbij de richtlijnen van de overheid en van de PKN volgen. 

Pastorale brief:

We zullen regelmatig een pastorale brief op de websites plaatsen en per mail versturen. Als u in uw omgeving iemand weet, die niet over een computer beschikt, dan vragen we u of u deze brief wellicht kunt uitprinten en in de brievenbus kunt doen van iemand die dit bericht graag zou ontvangen. Op die manier kunnen we elkaar blijvend  betrekken bij de gemeente.

Pastoraat onderling:

Graag verzoeken we u allemaal om te denken om onze medegemeenteleden en de mensen buiten onze kring. Pak eens wat vaker de telefoon of stuur een mooi kaartje. Op die manier kunnen we contact houden met elkaar in deze bijzondere tijd.

Klokken van Hoop:

Op woensdagavond 18 maart om 19.00 uur zullen namens onze gemeenten de klokken luiden van de Dorpskerk als teken van hoop. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke

actie van de Raad van Kerken in Nederland om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Dit zal de komende drie woensdagen gebeuren (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur. Op woensdag 18 maart is ook een Dag van Nationaal Gebed met live stream vanuit de EO-studio met enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk. Meer informatie vindt u via de websites.  

Kerkdiensten:

Op dit moment worden er geen kerkdiensten gehouden vanuit onze beider kerken. Op internet en televisie worden op zondag verschillende vieringen uitgezonden. Om 9.20 uur is er een PKN kerkdienst op NPO2.

Koffiedrinken met ZOOM, om 11.00 uur op zondagen:

Graag zouden we willen voorstellen om de komende weken te gaan koffiedrinken met behulp van ZOOM. Hiermee kunnen we een soort conference call tot stand brengen. Ga hiervoor (op uw computer, tablet of smartphone) as. zondag om 11.00 uur naar de volgende link: https://us04web.zoom.us/j/475932859. Het is natuurlijk belangrijk als we op die wijze koffie hebben gedronken met elkaar (als dat zondag werkt), dat u hierover ook even bericht geeft aan mensen die niet mee kunnen doen omdat ze niet online verbonden zijn. Even een telefoontje om de laatste nieuwtjes door te geven en contact te maken kan dan erg belangrijk zijn.

Aanpassen van informatie:

Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen kan het zijn dat zaken anders georganiseerd worden. We zullen u dan via de websites op de hoogte stellen hiervan.

Bijzondere veertigdagentijd:

Deze veertigdagentijd krijgt in deze omstandigheden een hele andere kleur. Nog maar kort geleden maakten wij enthousiast de start met de veertigdagentijd door de lancering van het diakonale project voor SAVE. Dit project geeft ondersteuning aan meisjes die in India niet naar school kunnen gaan omdat ze in naaiateliers werken. Door middel van de vastenkaart wilden we gaan proberen soberder te leven en daarmee geld te sparen voor het project van SAVE. Het zou mooi zijn als u hier thuis mee door kunt gaan, zodat we de opbrengst alsnog bij elkaar kunnen brengen als we elkaar weer kunnen ontmoeten. Met een mogelijk op handen zijnde economische crisis kan het zijn dat u minder kunt bijdragen. Alle kleine beetjes helpen. Als ieder bijdraagt naar vermogen kunnen we samen toch een mooi bedrag sparen.

Het vreemde is dat dit soort projecten nu naar de achtergrond lijken te verdwijnen, net als allemaal andere zaken die normaal gesproken zo vanzelfsprekend leken, hoewel sociale onthouding zomaar in de 40-dagen tijd kan passen. De focus verschiet al gauw naar het overlevingsinstinct, zoals we zagen bij het hamsteren in de supermarkten. Gelukkig zien we ook juist veel mooie dingen gebeuren, dat mensen delen in plaats van hamsteren. Een briefje in de brievenbus bij mensen in de straat om te vragen of ze iets nodig hebben. Het eetcafé dat eten weg geeft aan minder bedeelden. Op de veertigdagenkalender staat vandaag: ‘Heb uw naaste lief als u zelf’, Marcus 12:31. Een mooie tekst in deze verontrustende tijden.

 

Hartelijke groet,

ds. Hester Wouda, ds. Peter van Ool en ds. Annemiek Boonstra