welkom » vacature predikant

Geroepen tot beroepen….  2 april 2108

Horen, zo heet dat waar wij ons momenteel mee bezig houden. Als dat de lading zou dekken, waren we snel klaar: gevalletje kerkomroep.nl en je hoort nagenoeg elke dominee die je horen wil.

Als je goed luistert, hoor je zoveel meer……, maar geluid is en blijft eendimensionaal. En een kerkdienst die je diep raakt, een predikant die inspireert, verrast, die je aankijkt, dat is zelfs in 3D niet te evenaren. Laat staan een persoonlijk gesprek waarbij het aantal actieve zintuigen zomaar oploopt tot en met het zesde.

En ziedaar voldoende grond om zomaar legitiem te mogen kerkshoppen met een auto vol geestverwanten op kosten van de gemeente. Dat is dus wat wij in diverse formaties bij diverse predikanten op zondagmorgens met veel plezier doen. Maar wees gerust, ons calvinistisch bloed kruipt waar het niet gaan kan en behoedt ons voor luxe of buitenissigheden tijdens onze zondagsritjes.

Een bijzonder fenomeen eigenlijk, dat horen. Wat als er plotseling vier of vijf wildvreemde volwassen mensen zouden plaatsnemen in groep 7 van de basisschool om te kijken of de juf misschien geschikt zou zijn voor een school 150 km verderop. En niemand die iets in de gaten zou hebben natuurlijk. Dùùh.

Het is een soort omgekeerde transparantie. Voor de zoekende gemeente dienen wij als commissie een -- ik noem het maar -- 'beroepingsgeheim' in acht te nemen, terwijl de huidige werkgever van de kandidaat al in een prematuur stadium feilloos aanvoelt dat hun predikant uit het raam aan het kijken is naar groener gras of nieuwe wegen. Bij alle sollicitatieprocedures die ik heb uitgevoerd werkte dat altijd precies andersom.

Horen dus……maar ook zien, om over voelen, ruiken, proeven en ervaren maar te zwijgen.... oh ja, én zwijgen.

En als dan ieder zijn of haar evaluatieformulier thuis heeft ingevuld en we met z’n tienen rond de tafel de oogst delen, is de eerste uitdaging om rode, oranje en groene kandidaten te onderscheiden .......... wordt vervolgd!

Namens de beroepingscommissie,

Jasper het Lam

 

 

 

HERVORMDE​ ​GEMEENTE​ ZUIDHORN 

 

Onze gemeente “Dorpskerk” maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. Wij werken nauw samen met de Gereformeerde Kerk Zuidhorn “Gastkerk” en zijn van plan te fuseren. Wij zijn een gemeenschap van 500 leden, van midden-orthodox tot vrijzinnig. 

Wij zoeken een  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​predikant​ ​​m/v​ ​voor​ ​0,5 fte 

Wij bieden een goede werk- en woonomgeving voor een inspirerende en samenbindende predikant, met aandacht voor het pastoraat, die goede organisatorische en communicatieve vaardigheden bezit

en uitstekend kan samenwerken met de verschillende groepen​ ​binnen​ ​de​ ​gemeente en daarbuiten.

 

Zuidhorn is een forensenplaats ten westen van de stad Groningen. Veel mensen uit het dorp zijn verbonden aan ziekenhuizen of de universiteit van de stad. Een ander aanzienlijk deel is gericht op het Zonnehuis (verpleging en revalidatie). Kerkelijk is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de grootste, gevolgd door de Gereformeerde Kerk PKN, waarmee onze gemeente gefedereerd is. Ook zijn rooms-katholieken en doopsgezinden via de Raad van Kerken betrokken. Er zijn op het gebied van diaconale hulpverlening goede contacten met andere kerkelijke gemeenten en met de burgerlijke gemeente.

Meer informatie is te vinden in onze profielschets 

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk 16 februari 2018  sturen naar de contactpersoon van de beroepingscommissie , Marjan de Haas, Holtweg 14, 9801 CE in Zuidhorn of per e-mail naar huizhaas@gmail.com

 

Leden beroepingscommissie

Paulien van den Andel

Chantal Boonstra

Anne Gosse Damstra

Cor Eleveld

Marjan de Haas

Ernst Jedan

Hans Jongejan

Jasper het Lam

Irene van der Molen
Annet Tempel