welkom » net-even-anders » Oranjemarkt

Oranjemarkt

Boeken inleveren voor de markt van 27 april aanstaande?

Zie de inlevermomenten op de agenda. U kunt ook buiten die uren om contact opnemen met 06 1888 5929.

De Oranjemarktcommissie bestaat al een groot aantal jaren. Directe aanleiding voor de oprichting was de actie "een ton voor een gebouw". Een van de activiteiten om middelen te verkrijgen was de koninginnemarkt. Dit was zowel financieel als organisatorisch een enorm succes zodat besloten werd deelname aan de koninginnemarkt tot een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken.
Inmiddels is de Dorpskerk een jaarlijkse gebruiker geworden van het parkeerterreintje tegenover het Gezondheidscentrum (voorheen RABO-bank).

Een deel van de opbrengst gaat naar ons ZWO-project, een ander deel is bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw en voor plaatselijk diaconaal werk.

meedoen

Het succes van de Oranjemarkt wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de activiteiten van de leden. Zonder de bereidheid van gemeenteleden om te helpen met transport, bij de opbouw en vooral het opruimen en bij activiteiten op de dag zelf zoals bedienen van het Rad van Avontuur, verkoop van plantjes, helpen bij de verkoop van koffie en andere consumpties zou de dag niet kunnen slagen. Daarnaast wordt ook het beschikbaar stellen van prijsjes en tweedehands boeken (begint u alvast opzij te leggen?) zeer op prijs gesteld. En verder vinden we het ontzettend leuk als u komt kijken (en liefst iets kopen of gebruiken) op de dag zelf.

De commissie verwelkomt graag elk jaar een of twee nieuwe leden en ook dit jaar zou enige versterking meer dan welkom zijn.

Heeft u/jij belangstelling voor deelname aan de commissie of heeft u/ jij gewoon een goed idee voor invulling van de activiteiten, aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.

De Rommelmarktcommissie

Henny Travaille 505779

Tjalling Huisman 506341

Don ten Brink 507449
Willem Veldkamp 506388

Foppe Jan Vrolijk 506119

Jannie van Waarden 504460

Bé Wilzing 612494

Johannes Algra

E-mail Tjalling Huisman: huishuma@gmail.com