welkom » jeugd » kindernevendienst

kindernevendienst

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk kindernevendienstvoor de kinderen van 4 t/m 12 jaar .

Gewoonlijk gaan we voor de eerste lezing naar Klein Hanckema en komen na de collecte weer terug. Hiervan kan bij speciale diensten worden afgeweken. Bij het verlaten van de kerk verzamelen de kinderen zich in het midden van de kerk. De kaars wordt aangestoken en deze wordt meegenomen naar de eigen ruimte.

We verdelen ons in twee groepen, dat zijn de schoolgroepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.

Tijdens de kindernevendienst wordt een verhaal verteld uit Kind op Zondag (vaak overeenkomend met de lezing in de kerk), worden liedjes gezongen en een verwerking gemaakt of uitgespeeld. De collecte is voor het ZWO-project.

Tijdens de kerkdienst is de voorste bank aan de linkerzijde (gezien vanuit de consistorie) voor de kindernevendienst gereserveerd. Hier zit altijd iemand van de leiding.

 

De leiding bestaat uit:

Arwina Cruiming

Rik Kranenburg

Sijtze Douma

 

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die ons willen komen versterken. Jong of oud maakt niet uit. Wanneer jou/u het leuk lijkt om een keer een kindernevendienst in te vullen, zien wij jou/u graag in ons team.

Bij interesse om mee te werken of voor meer informatie over de kindernevendienst kunt u contact opnemen met Arwina Cruiming (mailarwina@gmail.com) of met Rina Knoeff (rina.knoeff@gmail.com)