welkom » jeugd » kindernevendienst

kindernevendienst

Diensten met kindernevendienst in de Dorpskerk (update 7 september 2021)

Het afgelopen seizoen kon de kindernevendienst niet fysiek plaatsvinden, maar de kindernevendienstleiding heeft niet stil gezeten. Een paar keer was er een gezellige kindernevendienst via Zoom en zijn er plannen gemaakt voor het komende seizoen. Al voor de coronacrisis waren er ideeën om de kindernevendienst in de Dorpskerk aantrekkelijker te maken voor de kinderen en de leiding.

Nu was het vaak zo dat de leiding voor een heel klein groepje kinderen de nevendienst voorbereidde, soms alleen met de eigen kinderen, soms met het kind van de zondag erbij. In gesprekken met ouders kwam naar voren dat het gezinsleven tegenwoordig als druk ervaren wordt en dat iedere week naar de kerk vaak als te veel ervaren wordt. Als een van de kinderen ingepland stond als kind van de zondag dan was dit een moment om naar de kerk te gaan en de andere zondagen over te slaan. Hierdoor ontmoetten de kinderen elkaar niet zo vaak.

Daarom willen we de kindernevendienst komend seizoen minder vaak gaan aanbieden, zodat gezinnen de gelegenheid hebben om op de geplande zondagen te komen. Het idee is dat de ouders de data in de agenda noteren als ‘diensten met kindernevendienst’. Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer niet kunt, maar in principe staan de data genoteerd. We hopen dat de kinderen elkaar zo vaker ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Kinderen die naar de Kliederkerk komen van buiten de gemeente kunnen we gericht uitnodigen voor de diensten met kindernevendienst in de kerk.

Dit betekent dat er op de andere zondagen geen kindernevendienst is en ook geen kind van de zondag. Dat is best even slikken, maar we hopen dat we door deze nieuwe planning ook in de toekomst een aantrekkelijke kindernevendienst kunnen blijven aanbieden.

We zijn blij dat Menno Martini de kindernevendienstleiding weer komt versterken, naast Femke Hoogstra en Rik Kranenburg. Het zou helemaal geweldig zijn als er nog iemand bij komt! Daarnaast zijn we op zoek naar jongeren (12-18 jaar) die het leuk vinden om te helpen met de kindernevendienst. Zo kunnen we bij iedere dienst met kindernevendienst een volwassene inplannen samen met een jongere. Lijkt dit je leuk, dan horen we het graag (f.hoogstra.berends@gmail.com)!

Femke Hoogstra, Rik Kranenburg, Menno Martini en Hester Wouda

 

Diensten met kindernevendienst in de Dorpskerk en Kliederkerk 2021-22

 • 19 september: Startzondag, gezamenlijk in de Gastkerk
 • 3 oktober: Dorpskerk
 • 10 oktober: Kliederkerk in de Gastkerk
 • 7 november: Fruitdienst, gezamenlijk in de Gastkerk
 • 28 november: 1e Advent, gezamenlijk in de Dorpskerk
 • 25 december: Kinderkerstfeest in de Gastkerk
 • 2022

  • 16 januari: gezamenlijk in de Dorpskerk
  • 23 januari: Kliederkerk in de Dorpskerk
  • 13 februari: Dorpskerk (belijdenisdienst)
  • 6 maart: gezamenlijk in de Dorpskerk (1e zondag veertigdagentijd)
  • 10 april: Palmpasen, Dorpskerk
  • 17 april: Pasen, Dorpskerk
  • 15 mei: Kliederkerk in de Gastkerk
  • 22 mei: Dorpskerk
  • 12 juni: Dorpskerk
  • 10 juli: Slotzondag, gezamenlijk in de Gastkerk