welkom » jeugd » JOP

JOP Zuidhorn

Het jongerenwerk in de protestantse kerken in Zuidhorn is gericht op diverse leeftijdsgroepen. De aansturing van het jongerenwerk gebeurt door JOP Zuidhorn. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en materialen van de landelijke JOP organisatie.

 

JOP Zuidhorn bestaat uit de coördinator jeugdwerk, aangevuld met gemeenteleden en jongeren. De samenstelling kan per keer verschillen. Jop Zuidhorn denkt na over de rol van jongeren in de kerk en onderzoekt wat jongeren voor de kerk kunnen betekenen. Er wordt aansluiting gezocht bij de koers van de Dorpskerk en de Gastkerk.


De volgende jeugdgroepen zijn actief:

 • Oppasdienst
 • Kindernevendienst
 • Jeugdkerk
 • Jeugdsoos
 • Catechese

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere kerken in Zuidhorn en Noordhorn zoals bijvoorbeeld Restart, een actief programma in de herfstvakantie voor de jeugd.


De jeugdgroepen zijn volledig zelfstandig en JOP Zuidhorn adviseert en ondersteunt indien nodig.

 

De speerpunten van JOP Zuidhorn zijn:

 

 • Nadenken over de relevantie van geloven in het dagelijks leven

 •  Contacten bevorderen:
  • Tussen jong en oud
  • Interkerkelijk
  • Onderling
  • Naar buiten gericht

 • Jeugd aanspreken in hun eigen taal/aansluiten bij de beleving van jongeren.

 

Michel Boot coördineert het jeugdwerk. Hij is bereikbaar via michelboot@hotmail.com