welkom » diversen

VESPERS IN DE STILLE WEEK VOOR PASEN

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april in de Stille week, worden er ook dit jaar vespers georganiseerd door de Raad van Kerken Zuidhorn. Het zijn korte vieringen waarin bezinning en stilte de nadruk hebben. Leden van de Gastkerk, de Dorpskerk, De Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke kerk hebben bij het thema “Zie de mens” passende psalmen, gedichten, andere Bijbelteksten en gebeden gezocht en geschreven. Diverse organisten en pianisten verlenen hun medewerking. U bent van harte welkom in de Jozefkerk aan de Gast. De vespers beginnen om 19.30 uur.  Bij de uitgang is er een collecte voor het project Keep Dreaming, dat vluchtelingen in Kamp Moria op Lesbos ondersteunt. Raad van Kerken Zuidhorn, de voorbereidingscommissie

 

 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 

‘Opstandige Hoop’ de drie dagen van Pasen  

De diensten van de drie dagen van Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen – vormen samen een doorgaande viering rond het thema ‘opstandige hoop’. In een bekende tekst die u onderaan in zijn geheel kunt lezen schrijft Vaclav Havel: ‘Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon’. Die gerichtheid op de horizon proberen we in de drie dagen van Pasen vast te houden in de hoop als rode draad door de vieringen.

 

Witte Donderdag

De naam 'Witte Donderdag' duidt erop dat het om meer gaat dan om een opmaat tot Goede Vrijdag. Vroeger werden op de avond van Witte Donderdag de mensen die boete moesten doen, na veertig dagen van inkeer weer tot de gemeente toegelaten. Dat betekende dat ze Pasen weer mochten meevieren. Op deze avond begint dus de beweging naar Pasen toe. Dat 'wit' wijst vooruit naar de stralende 'kleur' van Pasen zelf.

In de dienst staan we stil bij het verhaal van de voetwassing. Volgens het Johannesevangelie heeft Jezus kort voor het Pesachfeest met zijn leerlingen een vriendenmaal gehouden. In de gesprekken die avond bond Hij hen op het hart elkaar lief te hebben. En als teken van zijn toewijding heeft Hij hen, aan het begin van het samenzijn, de voeten gewassen: zo zouden ook zij in liefde elkaar moeten dienen.  

Volgens de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas vierde Jezus op de avond voor zijn dood met zijn leerlingen het Pesachmaal. Met Pesach gedenken de Joden de bevrijding van hun voorouders uit het knechtschap in Egypte. Jezus gaf aan de Pesachmaaltijd een bijzondere draai: het ongezuurde brood, herinnering aan het overhaaste vertrek uit Egypte, betrok Hij op zichzelf: 'Dit is mijn lichaam.' En de wijn duidde Hij als een teken van een nieuw verbond dat met zijn bloed werd bezegeld. Zo werd de maaltijd tot een gedachtenismaal voor Hemzelf.

Dit gedachtenismaal, het Avondmaal, vieren wij op deze avond. Doordat het verbonden is met het Joodse Pesachmaal, krijgt het de dimensie van bevrijding. De Joden vieren in hun Pesach- of Paasfeest dat hun voorouders bevrijd werden uit het knechtschap in Egypte. Wij vieren als christenen in ons Paasfeest onze bevrijding uit het knechtschap van de dood. De beweging naar Pasen toe begint vanavond. Vanaf vandaag worden de dagen geteld, en wel vanaf de avond. Want volgens het Scheppingsverhaal begint de dag met de avond. Vanaf vanavond tot de vooravond van Pasen, waarop we de Paaswake vieren, worden drie dagen geteld: de drie dagen van Pasen.  

 

Goede Vrijdag – Muren van hoop

In deze dienst zien we kunstwerken van Banksy, die op muren over de hele wereld zijn schilderingen achterlaat. Banksy is het pseudoniem van een Britse kunstenaar. Er is weinig zekerheid over zijn ware identiteit. Zijn echte naam zou Robin Gunningham of Robert del Naja zijn en hij zou in 1974 geboren zijn in Bristol. Zijn kunstwerken zijn vaak politiek en humoristisch van aard. In zijn straatkunst combineert hij graffiti met een hem kenmerkende sjabloontechniek. Zijn straatwerk is te vinden in verschillende Europese steden, maar ook buiten Europa zoals in de Palestijnse gebieden en de Verenigde Staten. In zijn werk staat vergankelijkheid centraal. De muurschilderingen worden na verloop van tijd beklad of verwijderd. Een papieren versie van ‘Banksy’s Girl With Balloon’ werd in 2018 direct na veiling bij het Londense veilinghuis Sotheby’s in verticale repen gesneden door een papierversnipperaar die de kunstenaar in de lijst verborgen had. De kunstwerken richten zich tegen de gevestigde orde en gaan een gesprek aan met de voorbijganger, met de plek en op Goede Vrijdag met de bijbelteksten over de kruisdood.  

Het woord ‘goed’ in Goede Vrijdag verwijst naar de dubbele betekenis van de kruisdood: we zien de rauwheid en pijn van het leven, maar het kruis is later ook symbool geworden voor verzet en hoop. De hoop op een leven aan de andere kant van de muur. Die hoop zien we ook op de muren waar Banksy zijn schilderingen achterlaat. In zowel het werk van Banksy als in het verhaal over de kruisdood leren we dat Gods liefde en trouw, juist ook wanneer het leven ons zwaar valt, bereikbaar blijft.

 

Paaswake

Aan de hand van enkele profetische lezingen (vroeger las men tot aan het ochtendgloren) kondigen we Pasen aan, opdat we de Schrift kennen die zegt dat hij uit de doden moest opstaan. Halverwege de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, symbool van het licht van Christus, symbool van verrijzenis tegen alles wat doods en dor maakt. De kleur van het kleed op de liturgische tafel wordt wit en de bloemen worden binnengebracht. Dan ook horen we de goede woorden van het Opstandingsevangelie, we herinneren ons de doop. De nieuwe Paaskaars staat precies midden in de kerk, op het kruispunt van de gangen.

Ze verbeeldt de opstandige hoop: de hoop die opstraalt vanuit het graf van de Gekruisigde en ons begeleidt op al onze gangen.  

 

Eerste zondag van Pasen, 21 april 

We vieren Pasen aan de hand van het thema ‘De muur is afgebroken’. We lezen het verhaal over de opstanding uit het evangelie naar Johannes en een aantal verzen uit de Brief aan de Efeziërs, waarin Paulus schrijft ‘de muur is afgebroken’ (2:14). De ‘muur van vijandschap’, die scheiding maakte tussen is afgebroken door Jezus Christus, door Gods onvoorwaardelijke en universele liefde die uitgaat naar alle mensen, ongeacht hun etnische afkomst, ras, geslacht of maatschappelijke positie. We laten ons inspireren door enkele muurschilderingen van Banksy (zie de toelichting bij Goede Vrijdag). Onderstaand kunstwerk is afgebeeld bij de Westelijke Jordaanoever op de muur die scheiding maakt tussen Israël en Palestina. We zien een gat in de muur met daarachter een jongetje dat met zand speelt. De muur is middel en symbool van angst, vijandschap en geweld. ‘De muur is afgebroken’, is een opdracht en belofte ten aanzien van alle muren die mensen nog steeds gescheiden houden, muren die soms dwars door ons eigen hart lopen. Met Pasen vieren we dat deze muren worden doorbroken en de stenen bouwstenen van liefde mogen worden (Efeziërs 2:19-22). Deze feestelijke viering wordt muzikaal ondersteund door de cantorij!