commissie eredienst

Deze commissie is in het leven geroepen door de kerkenraad, als "orgaan van bijstand". Dit betekent dat de Commissie Eredienst zowel een adviserende als een uitvoerende taak heeft. In de aanloop tot de federatie is de commissie tot stand gekomen als samenvoeging van de hervormde Liturgiecommissie en de gereformeerde Werkgroep Eredienst. Beide predikanten en de kerkelijk werker maken deel uit van de Commissie Eredienst. 

Wat doet de Commissie Eredienst? 

De commissie is actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van kerkdiensten. In de praktijk van onze gemeente betekent dit: 

- Voorbereiden en mede uitvoeren van (bijzondere) kerkdiensten. Een bijzondere kerkdienst is bijvoorbeeld de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een en ander gebeurt veelal in samenwerking met de leiding van de kindernevendienst, cantorij, muziekgroepen en organisten 

- Meewerken aan de voorbereiding en praktische invulling van de diensten en vespers met Advent en Kerst, Veertigdagentijd, Stille Week en de Paascyclus 

- In samenwerking met de koster(es) zorg dragen voor de inrichting van de kerkruimte en het liturgisch centrum 

Meedoen? 

Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in samenwerking met de kerkenraad.

Mensen die graag een keer of vaker willen meewerken aan een dienst, kunnen zich melden bij één van de onderstaande commissieleden. Het meedraaien in voorbereiding en uitvoering van kerkdiensten is een verrassende en verrijkende ervaring, dus aarzel niet uzelf op te geven! 

 

De Commissie Eredienst wordt gevormd door de volgende leden:  

Namens de Dorpskerk:
Ina de Jonge, Connie Langebroek, Marjan de Haas
Namens de Gastkerk:
Geke Berg, Riet Jansma, Wilma van Rijswijk